Inloggen

Lorentzschool

 

Nieuwsbrief 16

VanNieuwsbrieven-mailbox (Minousche Hoogendijk)

AanIedereen in alle groepen

Agenda

Nr. 16 vrijdag 7 juni 2019.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 juni 2019.

 

Maandag 10 t/m vrijdag 14 juni: studiedagen - alle leerlingen vrij.

Maandag 17 juni: werkavond pleinfeest

Dinsdag 25 juni: schoolreis groepen 7

Beste ouders en verzorgers,

In de groepen 8 rijden de Botsende Bots. Dit zijn zelfgebouwde wagentjes die ook nog eens aangestuurd worden via een computerprogramma. De leerlingen programmeren de route van hun eigen wagen. In de gang van de groepen 7 werken 3D printers vele uren in de week. Alle leerlingen programmeerden zelf een voorwerp. Alleen al het programmeren is boeiend om te zien. Een 3D printer drukt zo’n voorwerp driedimensionaal af. Onder andere via deze activiteiten werken we binnen de Lorentzschool aan techniek- en computeronderwijs, ook komend schooljaar.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Gevonden voorwerpen

Bij de hoofdingang staat de kist met gevonden voorwerpen. Deze zit boordevol.

U hebt tot en met 1 juli aanstaande de gelegenheid kwijtgeraakte voorwerpen op te halen. We hopen dat u vindt wat uw kind kwijt is.

Na 1 juli maken wij bak deze leeg. De inhoud gaat naar een goed doel.

In het nieuwe schooljaar zullen we voortaan op de laatste schooldag van de maand de bak leegmaken. U kunt dat gemakkelijker zoeken in een hopelijk niet zo volle bak.

Personeel

Juffrouw Marina is voor langere tijd uitgevallen als gevolg van een ongelukje. Ze kan wel meedenken en meedoen, maar nog niet op school en zeker niet voor de klas. Voor de twee groepen 3 waarin ze werkt hebben wij vervanging kunnen regelen.

 

Juffrouw Stephanie du Prie heeft per 1 juni een andere baan geaccepteerd. Zij heeft daarmee de Lorentzschool verlaten na vele jaren werken.

Woensdag 12 juni: schoolterrein gesloten

Op woensdag 12 juni worden installaties op het dak van de school geplaatst om de ventilatie te verbeteren. Dat gebeurt met een grote kraan. Om die reden is het schoolterrein dan verboden toegang. Mogelijk spelen uw kinderen soms op het schoolterrein. Die dag is dat niet mogelijk.

Landelijke eindtoets

We ontvingen onlangs de resultaten van de Landelijke eindtoets. Daarvoor gebruiken wij de toets van Cito. De schooladviezen in de groepen 8 konden daarna definitief worden afgerond. We gaven reeds veel “hoge” adviezen en houden speciaal rekening met kinderen met een NT2 achtergrond, kinderen met dyslexie en jonge leerlingen. Bij relatief veel kinderen is het advies wederom naar boven bijgesteld vanwege hun hoge resultaten op de eindtoets. We zijn vanzelfsprekend trots op deze resultaten.

We volgen steeds de ontwikkeling van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en zien na het 3e jaar voortgezet onderwijs of we “te hoog” of “te laag” adviseerden. Meestal blijken onze adviezen gewoon goed.

Tevredenheidspeiling

Velen van u namen deel aan de tevredenheidspeiling van Scholen met Succes. Ook leerlingen van de hogere groepen namen deel door het invullen van een vragenlijst. De uitslag is inmiddels binnen. De hoofdlijnen van de uitslag zijn gepresenteerd tijdens de OR-MR avond van 20 mei jongstleden. U kunt kennis nemen van deze hoofdlijnen via bijgaande samenvatting.

 

Via deze weg danken wij allen die deelnamen aan de tevredenheidspeiling! Deze levert veel informatie op voor de school, maar ook voor u als ouders. U kunt van ons in de loop van de tijd verdere informatie verwachten naar aanleiding van alle resultaten en ook van de plannen en acties die we daaraan verbinden.

Sponsorloop

Het was weer een vrolijk gezicht op het pleintje van de Laat de Kanterstraat. De kinderen renden dit jaar voor de laatste keer vele rondjes voor de Tika Foundation, het goede doel dat straatarme kinderen in Nepal helpt om naar school te gaan.

Stralend weer, enthousiaste kinderen, veel toeschouwers langs de kant en de vrijwilligers bij het watertappunt en de stempelposten maakten er weer een geslaagde dag van.

Na afloop werden alle kinderen beloond met een ijsje.

Het sponsorgeld kan tot en met 20 juni worden ingeleverd op school.

De opbrengst van de sponsorloop wordt op het slotfeest bekend gemaakt. 

Nieuw goed doel

Het nieuwe goede doel voor de komende 3 jaar is geworden: Niños de Guatemala !

 

Guatemala is een prachtig land met overweldigende natuur en rijke historie en cultuur. Helaas leeft meer dan 50% van de bevolking onder de armoedegrens. Hierdoor moeten kinderen vaak werken met als gevolg dat zij, net als hun ouders en grootouders, niet naar school gaan. In Guatemala maakt minder dan 50% van de kinderen het basisonderwijs af en minder dan 16% van de kinderen behaalt een middelbare school diploma.

Daar brengt Niños de Guatemala (Kinderen van Guatemala) sinds 2006 verandering in! Inmiddels biedt Niños de Guatemala onderwijs op twee basisscholen en één middelbare school aan bijna 500 kinderen die anders niet naar school zouden gaan. Zij zijn de eersten in hun families die leren lezen en schrijven en daarmee uitzicht krijgen op een goed betaalde baan.

Samen met de kinderen van de Lorentzschool wil Niños de Guatemala zorgen dat kinderen in Guatemala naar school kunnen want elk kind moet kunnen dromen over wat hij of zij later wil worden! Bedankt voor jullie steun!

Leidse Avondvierdaagse

Over een paar weken is de nieuwe editie van de Leidse Avondvierdaagse. Teddy Kids is hoofdsponsor geworden en daarom wordt de 2019 editie van het wandelevenement gelopen onder de naam Teddy Kids Avondvierdaagse. De start en finish is elke avond bij Korfbalvereniging Sporting Trigon aan de Zoeterwoudsesingel. Deelnemers kunnen kiezen tussen 5 en 10 kilometer.

 

Datum
De Teddy Kids Avondvierdaagse wordt gelopen van dinsdag 11 juni 2019 tot en met vrijdag 14 juni 2019.

Inschrijving

Er kan niet meer op school te worden ingeschreven. Maar bij de inschrijving kan wel worden aangegeven dat je bij een deelnemende school hoort.

Wandelaars die willen deelnemen kunnen online inschrijven via www.TeddyKids/A4.nl (tot zondagavond 00:00u voorafgaand aan de avondvierdaagse). Je kan aangeven dat je bij de Lorentzschool hoort en op de laatste dag kan je je medaille halen bij de stempelkraam van de Lorentz.

Er kan ook nog worden ingeschreven bij de inschrijfkraam op de startavond. Dit kan vanaf 18:00u 
LET OP! Als leerlingen op de startdag inschrijven. Dan krijgen ze hun medaille op de laatste avond niet uitgereikt via de kraam van de school maar via de algemene Avondvierdaagse kraam. Bovendien ontvangen ze bij inschrijving op de startdag na vier dagen géén certificaat op naam.

Inschrijfkosten

De kosten zijn per deelnemer €5,- (vijf euro) Begeleiders hoeven niet te betalen.
Deelnemers die zich niet vooraf maar op dinsdag 11 juni aan de kraam inschrijven, betalen 1 euro extra en daarmee wordt het deelname bedrag dan €6,00 (zes euro). 
Bij verlies van de startkaart wordt € 2,00 in rekening gebracht voor het verstrekken van een nieuwe startkaart.

 

Startkaart/Stempelkaart ophalen

In de bevestigingsmail, die iedere deelnemer na inschrijving heeft ontvangen, staat een deelnemersnummer. Op de eerste dag (dinsdag) van de vierdaagse melden deelnemers zich met de bevestigingsmail waarop hun bevestigingsnummer staat bij de kraam van de Lorentzschool. Je krijgt dan de startkaart/stempelkaart en goodie bag uitgereikt maar ook de eerste stempel.

 

Stempelkaart kwijt?

 De organisatie is helaas genoodzaakt om €2,00 (twee euro) te vragen bij het vervangen van een kaart.  je moet dan ook bevestiging van inschrijving kunnen aantonen. 

 

Certificaten

Er worden deelname certificaten op naam geleverd. De certificaten worden alleen uitgeleverd aan basisschoolkinderen die zich online hebben ingeschreven.

 

Starten

De starttijden zijn als volgt:

5KM alle dagen om 18:30
10KM alle dagen vanaf 18:00
Dit staat ook op de stempelkaart.

In verband met de veiligheid van de wandelaars kan er niet eerder gestart worden. Onze verkeersregelaars staan dan nog niet klaar. Ook kan er niet gestart worden onder het motto: “Ik zorg voor mijn eigen veiligheid” Uit ongevallen bij andere wandelevenementen blijkt dat de organisatie dan alsnog aansprakelijk wordt gesteld. Wij willen met elkaar een leuk evenement meemaken, daar is veiligheid een belangrijk onderdeel van.

 

Finishen

Op de laatste avond verzamelen we traditioneel met elkaar bij de Petruskerk. Daar zorgen we voor zoveel mogelijk amusement maar tips hiervoor zijn welkom. Uiteindelijk vertrekken we daar rond 20.15 geflankeerd door 1 fanfare en een dweilorkest.

 

Weersinformatie

Als er dreigend onweer of ander slecht weer op komst is dan onderhouden wij contact met twee meteorologische diensten. In voorkomende gevallen publiceren wij over wel/niet doorgaan van de Teddy Kids Avondvierdaagse van die dag op de Facebook pagina, deze is te volgen via @TeddyKidsAvondvierdaagse.

Buitenspeeldag

bsd

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777