Inloggen

Lorentzschool

 

Nieuwsbrief 12

VanNieuwsbrieven-mailbox (Minousche Hoogendijk)

AanIedereen in alle groepen

Agenda

Nr. 12  vrijdag 15 maart 2019.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 maart 2019.

 

Donderdag 21, maandag 25 en/of dinsdag 26 maart: oudergesprekken groepen 1 en 2.

Vrijdag 22 maart: roostervrij groepen 1 en 2.

Beste ouders en verzorgers,

Deze week is op verschillende manieren bijzonder. Binnen alle groepen werd gewerkt aan het landenproject en u kon daarvan veel zien in de lokalen.

Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen aan het schoolplein. We kijken uit naar het uiteindelijke resultaat: een prettig schoolplein waar kinderen zich goed kunnen vermaken en bewegen.

Op donderdag (14/3) gaven een aantal leerlingen uit de groepen 8 uiting aan hun zorgen over de toekomst van het klimaat. U werd opgeroepen om uw naam te zetten op een blad in de aula. En ze toonden een druk bekeken, zelfgemaakt filmpje in de aula. Knap van deze groep 8-ers, zo’n organisatie op een korte termijn en met een duidelijke boodschap!

Vrijdag (15/3) vindt de landelijke onderwijsstaking plaats. Een groot deel van de leraren neemt hieraan deel, daarom is de school gesloten. Een belangrijke reden van de staking is een tekort aan leraren. Vorig jaar startte ik op de Lorentzschool en alle inval werd vlot georganiseerd. Nu, een jaar later, moeten we op de Lorentzschool alle zeilen bijzetten om bij vervanging van leraren de lessen te laten doorgaan.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Scholen met Succes

Onlangs hebt u informatie ontvangen om de tevredenheidsenquête van Scholen met Succes in te vullen.

Mogelijk hebt u deze enquête reeds ingevuld, waarvoor dank.

Voor de school is belangrijk dat zo veel mogelijk ouders reageren.

Hebt u nog niet gereageerd? We hopen dat u de enquête alsnog invult.

 

Na de meivakantie starten wij met terugkoppeling van de resultaten.

Lorentzjournaal

ljOnder leiding van juffrouw Marjo werkten leerlingen uit de groepen 6 aan een Lorentzjournaal, als onderdeel van een pilot. De leerlingen zijn de Lorentzreporters.

U kunt het journaal volgende week in de ochtenden in de aula zien. De eerste vertoning is op maandag 18 maart.

 

U bent welkom om te kijken!

Opa’s en oma’s en bijzondere gelegenheden

Soms vieren opa’s of oma’s een bijzondere gelegenheid. Ze worden bijvoorbeeld 70 of 80 jaar of zijn 30 of 40 jaar getrouwd. Dat is een goede reden om te vieren en daar hoort soms ook een vrije dag bij. Die krijgt u ook op verzoek voor uw kind(eren). Sommige opa’s en/of oma’s willen iets extra’s geven. Zij plannen bijvoorbeeld een vliegvakantie, een heel lang weekend of een midweek. Dat is echter niet de bedoeling buiten de schoolvakanties. Wij kunnen er geen verlof voor geven, ook niet als het gaat om een spontane verrassing. Vanzelfsprekend zijn niet alle oma’s en opa’s van deze regels op de hoogte.

Michaela door naar kwartfinale!
Schoolkampioen Michaela Hekkelman (groep 8E) heeft voor de vakantie de regionale ronde van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen! Ze las fantastisch voor uit "De (niet zo) rampzalige avonturen van Herre" (door Marte voorleesJongbloed). Op 20 maart gaat ze opnieuw voorlezen. Ditmaal om de kwartfinale van de provincie Zuid-Holland te winnen. Met (maximaal 10) supporters en een spandoek gaat dat zeker lukken! Hup Michaela.
 
Anne-Margreet Matsuura
Leescoördinator
Open podium voor muzikale leerlingen: donderdag 4 april 2019!

Beste leerlingen, ouders en leerkrachten,

 

De Lorentzschool heeft veel leerlingen die mooi muziek kunnen maken! Wij willen leerlingen graag de kans geven hun kunsten te vertonen voor de andere leerlingen. Op donderdag 4 april (van 18.30 - 19.30 uur) organiseert de Muziekcommissie van de Ouderraad daarom weer een Open Podium in de aula. 

’s Middags is er onder schooltijd een generale repetitie, waarbij de kleuterklassen komen kijken en luisteren. 

’s Avonds is er van 18.30 - 19.30 uur een uitvoering voor andere leerlingen en ouders die het leuk vinden om te komen luisteren. 

Muziek en gezelligheid in je eigen school, daar gaat het om!

 

Iedere leerling die een instrument bespeelt, kan meedoen. Wie zich snel aanmeldt, krijgt voorrang. We willen een gevarieerd programma maken, met verschillende instrumenten en leeftijden. Groepjes leerlingen die samenspelen zijn vooral welkom en ook kunnen ouders leerlingen (muzikaal) begeleiden.

 

Voor de leerlingen:

Als je wilt meedoen, laat je ouders dan reageren door een bericht te sturen in Schoudercom naar meester Hendrik Teerink. Vermeld alsjeblieft je naam, je groep, je instrument, het aantal jaar dat je les hebt, de naam van je muziekleraar of -lerares en misschien met wie je samen een groepje vormt. En wat er gespeeld gaat worden natuurlijk!

 

Graag opgeven vóór 24 maart 2019, via Schoudercom met een berichtje aan meester Hendrik Teerink.

 

We hopen dat de aanmeldingen binnenstromen! We zullen er een mooi Open Podiumprogramma van maken en alle leerlingen, leerkrachten en ouders uitnodigen om te komen luisteren. 

 

Namens de muziekcommisie,

Hendrik Teerink

op

Vleugel zoekt handen!

pianoKent u het fenomeen ‘stations-piano’? Waar reizigers achter plaatsnemen voor een klein muzikaal intermezzo? Met als gevolg: een glimlach op het gezicht van de voorbijgangers.

 

Dat willen we ook op de Lorentzschool: het gebouw binnenkomen en verwelkomd worden door muziek. De muziekcommissie zoekt daarom muzikale ouders die bereid zijn om ‘s ochtends tussen 08:30 uur en 08:45 uur de vleugel te bespelen. Woensdagochtend 20 maart schuiven we alvast zelf aan.

 

Alle muziekgenres zijn welkom! Meld u aan door een bericht te sturen via schoudercom naar de muziekcommissie.

 

Met muzikale groet,

 

De muziekcommissie

Taal actief versie 4

Een hoger niveau en een realistischer beeld van de taalkennis van onze leerlingen.

 

Sinds dit schooljaar werken wij op de Lorentzschool met de vierde versie van de taal- en spellingmethode Taal Actief. Daarvoor werkten wij met versie drie.

 

Met de overgang naar de nieuwe versie van deze methode krijgen de leerlingen een beduidend beter en ruimer aanbod in taalvaardigheden. Omdat een groot aantal onderwerpen voor het eerst aan bod is gekomen, hebben veel leerlingen erg moeten wennen.ta

 

De taalmethode is opgebouwd uit vier onderdelen:

 

Woordenschat

Het domein woordenschat is binnen de methode erg belangrijk en vormt een spilfunctie. Woorden zijn immers de bouwstenen van de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

 

Taal verkennen

Taal verkennen staat voor actief onderzoeken van taal, nieuwsgierig grip krijgen op taal en de waardering voor de gevarieerdheid van taal.

 

Spreken en luisteren

Het domein spreken en luisteren betekent onderwijs in mondelinge communicatie.

Daarbij gaat het niet alleen over spreken en luisteren, maar ook over lichaamstaal en het observeren ervan bij de ander.

 

Schrijven

Leerlingen leren schrijven om gelezen te worden. Het belangrijkste doel is dus communicatie.

 

Op een rijtje wat de nieuwe methode meer brengt:

* Woordenschat

De leerlingen leren veel meer woorden en krijgen deze frequenter aangeboden.

* Werkwoorden

De werkwoorden worden al in groep 6 aangeboden.

* Ontleden

Het taalkundig en redekundig ontleden wordt eveneens eerder aangeboden en het eindniveau heeft beduidend meer inhoud.

* Interpunctie

In de nieuwe methode wordt veel explicieter aandacht besteed aan het plaatsen van komma’s, dubbele punten, verbindingsstreepjes enz.

* Taalgebruik

Nog veel meer wordt er ingegaan op de verschillende manieren waarop wij in de Nederlandse taal met onze taal spelen.

* Differentiatie

Bij iedere les wordt vooraf bepaald in hoeverre je voorkennis hebt van het onderwerp en op welk niveau jij de opdrachten gaat maken.

 

verder...

De lessen worden volgens het IGDI-model gegeven: Interactief – Gedifferentieerd – Directe instructie. De uitleg is de start van het leerproces. Het bespreken van het doel van de les is daarbij erg belangrijk. Daarna passen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht de instructie toe bij enkele opdrachten. De leerlingen die intensievere uitleg nodig hebben, krijgen dit bij de verlengde instructie. De les wordt afgesloten met een reflectie op de les.

 

Resultaten

De resultaten van de toetsen liggen lager dan in voorgaande jaren. Echter zien wij nu een meer realistisch beeld dan voorheen. In de vorige methode haalden bijna alle leerlingen een ruim voldoende of goed. Nu moet je voor een dergelijke score ook echt een hoog niveau behalen. Wij verwachten ondanks de ‘lagere’ beoordelingen toch dat onze leerlingen met een hoger taalniveau de school zullen verlaten.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777