Inloggen

Lorentzschool

 

Nieuwsbrief 8

VanNieuwsbrieven-mailbox (Minousche Hoogendijk)

AanIedereen in alle groepen

Agenda

Nr. 8 donderdag 20 december 2018.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 18 januari 2019.

 

Vrijdag 18 januari: roostervrij groepen 1 en 2.

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat velen van u aanwezig waren bij de gezellige Gluwein-avond. De opbrengst daarvan komt via de TIKA Foundation ten goede aan onderwijs voor Nepalese straatkinderen. Dank aan alle ouders die deze activiteit organiseerden en ook dank aan allen die meehielpen om het kerstdiner tot een succes te maken.

 

Dit gezellige kerstdiner binnen de groepen vond gisteren plaats en dat versterkt het besef dat 2018 bijna achter ons ligt. Dat opende overigens goed met het afblazen van de bouw van appartementen naast de school, "een cadeautje".

 

Iedere klas had dit jaar zijn hoogtepunten en via SchouderCom zijn die veelal gedeeld.

 

Binnen de school gebeurde het nodige, maar de meeste tijd is gewoon gaan zitten in het bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen en daarmee uw kinderen. Verschillende leraren, overige personeelsleden en directie hielpen de leraren in de voorwaardelijks sfeer of met de uitvoering. Zo vormen we samen een krachtige school: leerlingen, leraren, overige personeelsleden en ouders tezamen.

 

Graag zetten we ons in het nieuwe kalenderjaar in om de lijn voort te zetten en steeds weer een stapje te zetten in onze ontwikkeling. Die zijn er op het gebied van ICT, taal-, kleuteronderwijs en omgaan met bijzonderheden ten aanzien van het gedrag.

 

De komende weken gaan we allen genieten van een welverdiende kerstvakantie!

Wij wensen u gezellige feestdagen, een fijne kerst en en een gezellige jaarwisseling. Alle goeds voor 2019!

 

Namens team Lorentzschool,

John van Bezouw

Personeel

Aan onze school zijn twee leraren wat langer verbonden. In groep Roze is dat juffrouw Florine Lutjes. Zij vervangt juffrouw Dineke tijdelijk of helpt haar in de klas.

In groep 3D is dat juffrouw Corinne Huiskamp. Zij vervangt voorlopig juffrouw Arni.

Medezeggenschapsraad

Sinterklaas heeft Nederland nog maar kort geleden verruild voor Spanje, het afgelopen weekend viel er sneeuw en de kerstdagen en jaarwisseling staan alweer voor de deur. In deze laatste nieuwsbrief van 2018 wil de medezeggenschapsraad iedereen; de kinderen, de ouders en verzorgers, alle broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en alle medewerkers van de school heel prettige en veilige feestdagen toewensen.

 

Voordat we dat doen willen we u echter ook zeggen dat de medezeggenschapsraad van de Lorentzschool goede informatievoorziening en transparantie van groot belang vindt. Daarom gaat de medezeggenschapsraad u op gezette tijden via de nieuwsbrief informeren over zaken die ons allen aangaan.

 

Na de onzekere en roerige tijd rondom de voorgenomen bouwplannen bij onze school is het hoog tijd dat het schoolplein opgeknapt wordt. Daarom heeft de medezeggenschapsraad onlangs unaniem goedkeuring verleend aan het voornemen van de schooldirectie om budget vrij te maken om het schoolplein volgend jaar op te knappen.

 

Computers en internet zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook op school wordt hiervan met toenemende mate gebruik gemaakt. Om de groei van het computergebruik op school, de capaciteit en de snelheid van het internet ook in de toekomst te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om het WiFi-netwerk van de school te vernieuwen. De medezeggenschapsraad heeft daarom goedkeuring verleend aan de schooldirectie voor het vrijmaken van budget om deze vernieuwing door te voeren.

 

Dit zijn enkele van de zaken die onlangs aan de orde kwamen binnen de medezeggenschapsraad. Ben u benieuwd naar welke zaken zoal besproken worden in de medezeggenschapsraad? Op de website van de school vindt u meer informatie en via SchouderCom (computer: onder ‘Documenten’; tablet: onder ‘Meer’>’Documenten’) kunt u zaken vinden als notulen, jaarverslagen en meer!

 

Dan is het nu de de hoogste tijd om u allemaal prettige en veilige feestdagen toe te wensen!!!

 

TOT IN 2019!!!

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777