Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 17

Lorentz nieuwsbrief

Nieuwsbrief 17 zaterdag 18 juli 2020.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 10 september 2020.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 9 september 2020.

Agenda

Maandag 31 augustus: eerste schooldag 2020-2021

Beste ouders, verzorgers,

Gisteren was de laatste schooldag en de zomervakantie is begonnen. Wel met een bijzonder gevoel. De kinderen waren net zes weken op dreef. We hopen voor iedereen om na de zomervakantie in een normaal ritme te starten en te blijven.

 

Toch is er het nodige om op terug te kijken naast alle "schoolse" leren. De leraren en kleuters werkten voor het eerste jaar met een gezamenlijke aanpak via Kleuterplein. In de groepen 3 werd voor het eerst gewerkt met Lijn3, een splinternieuwe leesmethode. We waren direct na de voorjaarsvakantie gestart met het schoolproject "Ik ben een kunstenaar". Volgend schooljaar volgt wederom een schoolproject. De foto van Lorentz bij de hoofdingang drukt ook uit dat we meer aandacht willen besteden aan wetenschap en kunst, daar werken we aan. En zelfs TV-West kwam kijken naar de prachtige producties die kinderen maakten onder begeleiding van juffrouw Alies, ziet u verderop.

 

Fijn voor de groepen 8 is dat belangrijke tradities gewoon doorgingen zoals de musicals en afscheid nemen via het schoolplein met alle leerlingen en leraren van de school erbij. Eerst vakantie en dan starten op je nieuwe school, veel succes!

Ook de oudste kleuters werden als vanouds uitgeleid, zijn nu kleuter af en starten na de zomervakantie in groep 3.

 

Tijdens de periode dat de kinderen thuis waren hebben de meesten van u van dichtbij kunnen meemaken hoe de kinderen werken en leren. Voor velen van u was dat een eye-opener, maar door de lengte van de periode vaak vermoeiend. Via de vragenlijst die we daarover hebben uitgezet kijken we er in het nieuwe schooljaar nog op terug.

 

We namen afscheid van enkele leraren die van pensioen gaan genieten. Het komende schooljaar zal dat gebeuren met andere leraren.

 

Voor de komende periode wens ik u samen met uw kinderen een fijne tijd, thuis of elders. Fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!

 

Namens het team,

John van Bezouw

 

Onze bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Voor spoedeisende zaken kunt u ons per email bereiken in de zomervakantie. Wij gebruiken daarvoor info@lorentzschool.nl

Wij lezen de berichten op woensdag en op zondag.

Personeel

Om verschillende redenen werken wij aan het begin van het schooljaar met de nodige vervangers. Daarnaast zijn er tijdelijke interne wisselingen van taken.

 

Vertrekkende leraren

Ad van den Brand en Maudy Romme namen inmiddels afscheid van school. Ad bedanken we voor zijn grote inzet als intern begeleider en vanwege zijn belangrijke rol voor de zorg van onze school. Maudy van groep 3 bedanken we voor haar lesgeven in de afgelopen 5 schooljaren in de groepen 3 en bij de kleuters.

Beiden wensen we een heel goede toekomst met veel tijd voor alle eigen activiteiten.

 

Nieuwe leraar

Juffrouw Valérie Harmanus gaat werken naast juffrouw Virgin in groep Groen op donderdag en vrijdag. We wensen juffrouw Valérie veel succes!

 

Interne begeleiding groepen 6-8

Wij hebben na twee sollicitatierondes nog geen nieuwe intern begeleider kunnen vinden voor de groepen 6 tot en met 8.

Ton Middelweert zal vanaf de zomervakantie daarom de taken interne begeleiding doen voor de groepen 5 en 6. Gerda Kamsteeg werkt als interim intern begeleider voor de hoogste groepen. Zij werkt bij de Ambulant Educatieve Dienst te Leiden (AED).

 

RT rekenen en taal

Ana den Boer neemt een dag RT rekenen over van Ton Middelweert. Ana werkt daarnaast twee dagen voor Yvon van Duuren die afwezig is wegens ziekte. Voor Yvon neemt zij de RT taal over.

 

Vervangingen in verschillende groepen

 

Vervanging wegens ziekte aanvang schooljaar:

- juffrouw Rita van Slochteren vervangt juffrouw Petra (groep Paars, woe-do-vr);

- meester Omar Bouazzaoui vervangt juffrouw Dineke (groep Roze, ma-di);

- juffrouw Laura Vermeulen vervangt juffrouw Dineke (groep Wit, vr);

- juffrouw Minousche begint in groep 7a in de ochtenden. Juffrouw Ineke Keuning neemt lessen over of ondersteunt, uiterlijk tot de herfstvakantie.

 

Vanzelfsprekend hopen wij de zieke leraren spoedig weer op school te zien. Wij houden de ouders van de betrokken groepen op de hoogte.

 

Vervanging wegens zwangerschapsverlof

- juffrouw Chantal van groep 7b krijgt rond de herfstvakantie zwangerschapsverlof. Juffrouw Ineke Keuning vervangt haar.

Medezeggenschapsraad

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

 

Beste ouders & verzorgers en medewerkers van de Lorentzschool.

 

Graag informeren wij u over de nieuwe leden van de Medezeggenschapraad (MR) vanaf volgend schooljaar 2020-2021.

We verwelkomen personeelslid Suzan van Ham (leerkracht groep 3C en de Kangoeroe- en Plusgroep) en ouder-lid Annegien Verboom-van Rijsewijk (kinderen in groep 5 en de kleutergroep).

We zijn daarnaast blij dat ouder-lid Martijn Overdulve zijn tweede termijn van drie jaar zal aanvangen. Tegelijkertijd nemen wij afscheid van personeelslid Marina de Boer. We bedanken haar hartelijk voor haar inzet voor onze raad in de afgelopen jaren. Ouder-lid Charlotte Broersma blijft nog een half jaar betrokken bij de MR als ambtelijk secretaris (geen lid).

 

Notulist Tamara Yoka zal haar werkzaamheden voor de MR na dit schooljaar beëindigen. We zijn haar dankbaar voor haar jarenlange trouwe ondersteuning. We zijn erg gelukkig dat Patricia Schalkwijk haar positie zal overnemen vanaf september.

 

Het afgelopen schooljaar kan met recht een veelbewogen jaar worden genoemd.

Wij willen de directie en de collega's heel hartelijk danken voor hun grote inzet in deze bijzondere tijd en ook de ouders & verzorgers bedanken voor de uitzonderlijke prestaties die zij geleverd hebben tijdens de thuis-schoolweken.

 

In deze laatste schoolperiode hebben we met de directie alweer vooruit gekeken.

We hebben er vertrouwen in dat de Lorentzschool in het nieuwe schooljaar op een goede en prettige manier operationeel zal kunnen zijn en blijven en op meerdere scenario’s is voorbereid.

Voor nu wensen wij iedereen eerst een goede vakantietijd toe!

Blijf gezond en graag tot ziens.

Corona maatregelen nieuwe schooljaar

U kunt vlak voor het nieuwe schooljaar een bericht verwachten over de corona maatregelen.

Vanaf de eerste schooldag na de vakantie zal de school in de ochtend weer op de gewone tijd beginnen. De kinderen kunnen naar binnen vanaf 8.30 uur en de lessen starten om 8.45 uur.

Schoolgids

Dank aan de ouders die toestemming gaven voor de publicatie van de foto van hun kind in de schoolgids. Onze planning is dat de schoolgids uiterlijk in oktober wordt gepubliceerd.

"Afscheid" Campina schoolmelk

Reeds vanaf januari 2020 kunt u niet meer inschrijven voor Campina schoolmelk. Eerder kondigden wij aan dat Campina vanaf schooljaar 2020/2021 geen schoolmelk meer levert voor onze school. Doppers met fris water zijn vanzelfsprekend een goed alternatief.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777