Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 3
Agenda

Nieuwsbrief 3 donderdag 29 september 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 13 oktober 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 12 oktober 2022. 

 

Maandag 3 oktober: Leidens Ontzet - alle leerlingen vrij.

Dinsdag 4 oktober: Studiedag - alle leerlingen vrij.

 

 

Woensdag 5 oktober volgt een Engelse versie van de nieuwsbrief.

Beste ouders en of verzorgers,

Wij wensen u namens het gehele team een goed Leidens Ontzet.

 

Leidens Ontzet: hét feest in Leiden! - SI Gids

Hand-voet-mondziekte

Beste ouders, 

 

In groep 1-2 Groen is de zogenaamde Hand voet en mondziekte geconstateerd bij een van de leerlingen. 

 

Bij hand-voet-mondziekte ontstaan er pijnlijke, rode plekken en blaasjes: 

 

De directie

Bericht vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Op donderdag 1 september vond de eerste Overlegvergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) plaats. Voor het eerst waren hierbij aanwezig Meehea Park (nieuw lid in de oudergeleding) en Marcel Blaauw als nieuwe directeur.
 
In de eerste vergadering van het jaar moeten een aantal 'huishoudelijke' zaken geregeld worden. Zo zijn het Huishoudelijk reglement en MR Jaarverslag vastgesteld en zijn de vergaderdata geprikt. Daarnaast is gestemd over de voorzitters van de MR en de rol van de secretaris. Dit jaar zijn Karin Jongeneel (personeelsgeleding) en Martijn Overdulve (oudergeleding) gekozen als duo-voorzitters van de MR. Bas de Jong zal ook dit jaar de MR ondersteunen als ambtelijk secretaris en Patricia Schalkwijk verzorgt wederom de notulen van de vergaderingen.
 
In het overleg met de directeur is gesproken over het zogenaamde Werkverdelingsplan. In dit plan staat hoe alle werkzaamheden binnen de school worden verdeeld over de beschikbare uren van het personeel. Omdat de MR vorig jaar niet heeft ingestemd met de vaststelling van het Werkverdelingsplan, wil Marcel hier nu snel op doorpakken. Daarnaast is gesproken over een recente wijziging in de begroting van de NPO-middelen (het Nationale Programma Onderwijs, in te zetten voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona). Tot slot heeft de MR Marcel gevraagd hoe hij de samenwerking voor zich ziet en hoe hij met de MR wil optrekken, zodat de MR goed geïnformeerd blijft. Na een duidelijke uiteenzetting van Marcel, ziet de MR de samenwerking met de nieuwe directeur met vertrouwen tegemoet.
 
Wist u dat?
Veel informatie over de MR is te vinden in Schoudercom. Hier vindt u bijvoorbeeld de agenda's en notulen van de Overlegvergaderingen, en de MR Jaarplannen en -verslagen terug. Als u in contact wilt komen met de MR, dan kan dat het beste door een bericht te sturen aan MR@lorentzschool.nl.
Open dag K&G

K&G flyer

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777