Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 1
Agenda

Nieuwsbrief 1 donderdag 1 september 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 15 september 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 14 september 2022. 

 

Maandag 5 september: Informatieavond groepen 3.
Woensdag 7 september: Informatieavond groepen 7.
Woensdag 7 t/m vrijdag 9 september: Schoolkamp groepen 8.

Maandag 12 september: Studiedag - alle leerlingen vrij.

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de eerste informatiebrief voor ouders van de Lorentzschool van het schooljaar 2022-2023.

 

Na zes warme vakantieweken zijn de eerste twee schoolweken weer omgevlogen. De start van het jaar is prima verlopen en het enthousiasme spat ervan af bij de kinderen en medewerkers van de school.

Als nieuwe directeur ben ik druk bezig met mijn kennismakingsrondes. Even een praatje in alle groepen, gesprekken met alle leerkrachten, bijeenkomsten met vertegenwoordigers van PROO Leiden en korte momenten met diverse oudergeledingen. Veel nieuwe gezichten in een korte periode dus.

Langzamerhand leer ik de Lorentzschool kennen en die kennismaking voelt in alle opzichten goed. De school is in beweging en er staan veel schoolontwikkelingen gepland. Soms gaat het om praktische zaken, zoals bijvoorbeeld de aanpak van de schoolomgeving, maar meestal betreft het onderwijskundige zaken. Met name klassenmanagement en pedagogisch klimaat staan dit jaar centraal. Volgende week maandag gaan de leerkrachten tijdens de eerste studiedag van het jaar al met deze onderwerpen aan de slag.

Bij het uitvoeren van al onze plannen en ideeën proberen we zoveel mogelijk mensen te betrekken. Dat zijn natuurlijk de medewerkers van de school, maar dat kunnen ook ouders of leerlingen (leerlingenraad) zijn. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking.

Deze week gaan onze leerlingen van groep acht ‘op kamp’. Een heerlijk vooruitzicht! Hierbij wens ik alle kinderen en hun begeleiders een fijne tijd toe in Noordwijk.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marcel Blaauw

Directeur

Bericht van de OuderRaad

Ouderhulp

Ouders samen met de Lorentzschool
Nieuw dit jaar! De OuderRaad heeft in samenwerking met ouders en leerkrachten een flyer ontworpen, waarin je alle informatie kunt vinden over hoe je als ouder kunt helpen en meedenken op de Lorentzschool.

In de groepen 1 t/m 4 is (wordt) tijdens de kennismakingsavond de flyer uitgedeeld en toegelicht.
De groepen 5 t/m 8 krijgen de flyer van de leerkracht.

 

We kunnen jouw hulp heel goed gebruiken!
Is er iets dat je aanspreekt of waar je graag bij wilt helpen? Heb je een idee voor een nieuwe activiteit of andere invulling van een bestaande activiteit? Meld je dan aan bij de contactpersoon op de flyer.

Liever nog wat extra informatie? Vraag de contactpersoon of bel Jessica 06-41 07 10 49.

 

Wat is er nodig?
Per activiteit zijn er minimaal 2 ouders nodig die de activiteit in samenwerking met de school organiseren en afhankelijk van de activiteit 2 of meer ouders die helpen met de uitvoering ervan.

 

Vragen? Kom langs!
Op woensdag 14 september van 8.45 - 10.00 uur nodigen we je graag uit voor een kop koffie in de Lerarenkamer. De Ouderrraad en vertegenwoordigers van de commissies zullen aanwezig zijn om kennis te maken, ideëen uit te wisselen en vragen te beantwoorden.
Stel je vragen aan ons, spreek je twijfels uit of kom gewoon kijken of dit iets voor jou is en hoe je kunt helpen. Tot dan!

 

De eerste activiteit op de agenda van dit schooljaar

Hutspot. Op vrijdag 30 sept krijgen de kinderen die dat willen de kans om op school hutspot te eten om Leidens Ontzet te vieren. 
Wil je helpen deze activiteit te organiseren? Heb je ideëen over de invulling hiervan? Of zou je willen meehelpen met het verdelen van de hutspot? 
Meld je bij ons aan of reageer op de oproep die binnenkort via Schoudercom verstuurd zal worden.

 

Flyer niet gekregen?
Bel ons (Jessica 06 41 07 10 49) of stuur ons een mailtje (ouderraad-mailbox), vraag de docent of bekijk hem in de bijlage.

Groeten van de OuderRaad en de Commissies

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777