Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 18
Agenda

Nieuwsbrief 18 donderdag 16 juni 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 30 juni 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 29 juni 2022.

 

Dinsdag 21 juni: schoolreisje - groepen 7 en 8.

Woensdag 22 juni: pleinfeest - groepen 1 en 2.

Vrijdag 1 juli: slotfeest - alle groepen.

Beste ouders en verzorgers,

De nieuwe directeur van de Lorentzschool, Marcel Blaauw, zal volgende week kennis maken met het team. Marcel Blaauw vormt samen met de adjunct directeuren Hans Nijssen en Hans de Looze (ad interim) vanaf 1 augustus de directie van de school. In deze weken werken we aan de noodzakelijk overdracht. Op die manier kan Marcel goed starten in het nieuwe schooljaar.

 

In deze weken werken we aan de afronding van het huidige schooljaar en de planning van het nieuwe. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u daar verder over.

 

Op school is vaak sprake van een gezellige hectiek, zeker met alle oefenen voor de musicals van de groepen 8.

Volgende week volgen voor de groepen 7 en 8 het schoolreisje en het pleinfeest voor de kleuters. Het slotfeest voor alle kinderen volgt op 1 juli.

 

Ik geniet er nog even van!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Slotfeest
Dit jaar is ons slotfeest op vrijdag 1 juli.
Het is een feestelijke afsluiting van het schooljaar en vindt plaats onder schooltijd.
Op het schoolplein komen springkussens voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8 is er een stormbaan. 
Er is een frietkraam en alle groepen krijgen een dansworkshop van K'dans.
Kortom een dag vol gezelligheid!
 
Deze dag kunnen we niet organiseren zonder ouderhulp.
Daarom vragen we per klas meerdere ouders die een half uur willen helpen begeleiden bij de springkussens en de stormbanen.
U krijgt hierover een bericht vanuit de leerkracht van uw kind.
Corona: stand van zaken

Binnen 4 weken zijn twee leraren besmet met corona. Ook zijn verschillende leerlingen en huisgenoten positief getest. In de GGD regio Midden-Holland is sprake van een verdubbeling van besmettingen. We hopen dat de aantallen niet te ver oplopen.

 

Hebt u verkoudheidsverschijnselen? Neem een zelftest af. Is deze positief, dan is een GGD-test niet meer noodzakelijk. Bent u na 5 dagen klachtenvrij, dan kunt u weer naar buiten.

Deze informatie geldt ook voor uw kind(eren).

 

 

Heeft uw kind corona?

Stuurt u s.v.p. een bericht naar de corona mailbox in SchouderCom en naar de leraar?

Alvast dank!

Gevonden voorwerpen

Op maandag 4 en dinsdag 5 juli kunt u zoeken naar gevonden voorwerpen bij de hoofdingang. In de loop van de laatste schoolweek kunt u via de conciërges vragen naar gevonden voorwerpen. Daarna gaan de overgebleven spullen naar een goed doel.

 

Bent u iets kwijt van uw kind? Kom liever direct zoeken in de kist bij de hoofdingang. Wacht niet op deze mededeling.

 

Verder: bent u een sleutel kwijt? Zoek altijd bij de hoofdingang bij de gevonden voorwerpen. Er is een speciaal sleutelrekje en verzamelbakje.

Lezen in de vakantie

Via de volgende link treft u leuke e-books voor uw kind(eren) voor in de zomervakantie. Let op, een kind moet wel (gratis) lid zijn van de openbare bibliotheek om een boek te kunnen lezen: Vakantieboek is nu een e-boek

Wetenschapsonderwijs samen met Rijksmuseum Boerhaave

In de laatste nieuwsbrief informeerden wij u over de samenwerking met Rijksmuseum Boerhaave. Ons doel is om ons "wetenschapsonderwijs" meer vorm te geven.

 

Op maandag 27 juni zal in Boerhaave een intentieverklaring worden getekend. In die intentieverklaring staat dat Lorentzschool en Boerhaave willen komen tot gezamenlijke activiteiten die ten goede komen aan beide. Onze school zal daarmee het wetenschapsonderwijs versterken.

 

De Pandemie Preventie Car zal in september een bezoek brengen aan onze school onder begeleiding van een museumdocent. De maand juni blijkt niet haalbaar. De Preventie Car blijft enkele dagen op school staan. De kinderen krijgen dan een workshop en doen in de Preventie Car een spel. Dat is een goed begin van het nieuwe schooljaar!

Naar schooljaar 2022-2023

In de week van 27 juni ontvangt u een overzicht van de leraren in de groepen en het volledige overzicht met vakanties en studiedagen voor schooljaar 2022-2023.

 

Op donderdag 30 juni aanstaande ontvangen de leerlingen vanaf de groepen 3 hun eindrapport. Vanzelfsprekend worden rond die tijd gesprekken gevoerd met ouders indien daartoe aanleiding bestaat.

 

In de voorlaatste en laatste schoolweek vinden de musicals plaats van de groepen 8.

 

Herinnering oudertevredenheidsenquête

Nam u reeds deel aan de oudertevredenheidsenquête? Dank daarvoor!

Gaat u nog deelnemen? De link naar deze enquête hebt u persoonlijk ontvangen per email.

Wij hopen dat zo veel mogelijk ouders deelnemen.

De sluitingsdatum is 20 juni aanstaande.

 

De enquête is twee maal verzonden. Gebruik de link in de 2e mail daarover. Verzending vond plaats via gewone email, niet via SchouderCom.

Bericht van de Ouderraad (OR)

Beste ouders,

 

Dinsdag 17 mei kwamen we als ouderraad weer bij elkaar. In dit bericht geven we een korte terugkoppeling van wat is besproken. Ook nodigen we alle ouders uit voor de laatste vergadering van dit schooljaar op donderdag 23 juni.

 

Terugkoppeling OR-vergadering dinsdag 17 mei

Altijd is een lid van de directie aanwezig. Bij deze vergadering sloot naast Hans Nijssen ook het schoolhoofd John aan. John had de feestelijke mededeling dat de Lorentzschool in september 2023 (dus over ruim een jaar) 75 jaar bestaat. Besloten is om een lustrumcommissie in te stellen. Hierover volgt later meer informatie. 

 

De activiteitencommissie wordt anders van opzet. Aan het begin van komend schooljaar zullen alle ouders uitgenodigd worden om zich aan te melden voor het meedenken, organiseren en/of uitvoeren van een activiteit, zoals het Sinterklaasfeest, Paasontbijt en Slotfeest. 

 

Na recentelijke oproepen hebben zich al twee nieuwe leden voor de charitatieve commissie aangemeld. Zij kunnen nog meer leden gebruiken. Ook de ouderraad zelf is op zoek naar nieuwe aanwas. Meld je aan via de ouderraad-mailbox of kom naar de volgende ouderraadvergadering.

 

Inline image

 

Uitnodiging OR-vergadering donderdag 23 juni

Volgende week donderdag starten we al om 19.00 uur met de vergadering. Het belangrijkste onderwerp is de keuze van een nieuw goed doel waar de kinderen van de Lorentzschool zich vanaf volgend schooljaar 3 jaar lang voor kunnen inzetten. De ouders en vertegenwoordigers van de geselecteerde goede doelen zullen zich presenteren aan de ouderraad en leerlingenraad.  

Iedereen is hierbij welkom.

 

zeven meest gestelde vragen van werkgevers, monica ten hoove, cijfers en centen, budgetcoach, www.cijfersencenten.nl

 

Meer informatie, een signaal of vraag aan de OR?

Ouders kunnen altijd een vraag of signaal sturen naar de Ouderraad-mailbox via Schoudercom. Of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

Kijk voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777