Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 17
Agenda

Nieuwsbrief 17 donderdag 2 juni 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 16 juni 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 15 juni 2022.

 

Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag - alle leerlingen vrij.

Dinsdag 7 juni: studiedag - alle leerlingen vrij.

Woensdag 8 juni: studiedag - alle leerlingen vrij. 

 

Dinsdag 14 juni t/m donderdag 16 juni - schoolfotograaf. 

Beste ouders, verzorgers,

Vandaag vond de gezellige sponsorloop plaats. De groepen 3 tot en met 8 startten in de vertrouwde De Laat de Kanterstraat. De kleuters renden rondom de school. Dit is de laatste grote actie voor Niños de Guatemala, voor de kinderen in Guatemala die al onze hulp kunnen gebruiken.

 

Tijdens de studiedag van 7 juni richt het team zich op de stand van zaken van het onderwijs op de Lorentzschool. Vanuit een goede plaatsbepaling kunnen we goede doelen stellen voor het komende schooljaar.

 

Vanzelfsprekend gaan de leraren zich de komende periode richten op de afronding van het schooljaar en de eerste voorbereidingen voor het volgende. Dat geldt ook voor de directie.

 

Vanzelfsprekend hou ik mij ook speciaal bezig met overdracht aan een nieuwe directeur. Mijn opvolger treedt per 1 augustus in dienst. Het bestuur is voornemens u spoedig te informeren!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Pensioen, vroegpensioen en verhuizing

Dit schooljaar krijgen verschillende collega's pensioen, nemen vroegpensioen of vertrekken wegens verhuizing. Allen zullen het huidige schooljaar afmaken.

 

Pensioen:

Florine Lutjes

Marleen Valk

 

Vroegpensioen:

John van Bezouw

Marjan Driessen

Marianne van Hespen

 

Verhuizing

Annemieke Meefout

Tevredenheidsenquete 2022

Wij verwachten dat de tevredenheidsenquête volgende week wordt uitgezet onder ouders, leerlingen en personeel. Voor de leerlingen gaat het om de groepen 6, 7 en 8.

 

Wij kunnen de SchouderCom-mailadressen van de ouders niet gebruiken. Daarom wordt de enquête verzonden aan het privé-e-mailadres dat u hebt opgegeven in uw SchouderCom account. Wilt u controleren of dit juist is?

 

Vanzelfsprekend wordt dit mailadres uitsluitend gebruikt voor verzending van de enquête en voor eventuele herinneringen.

 

U ontvangt van de resultaten een rapportage.

MR
Vanuit de Medezeggenschapsraad
Vorige week vroegen wij al via een Schoudercom bericht uw aandacht voor een vacature die vanaf komend schooljaar ontstaat in de oudergeleding van de MR. Heeft u interesse om deel uit te maken van de MR? Laat dat dan weten door een e-mail te zenden aan mr@lorentzschool.nl. Dit kan tot en met vrijdag 10 juni. Meer informatie vindt u in ons bericht van 28 mei.
 
Donderdag 12 mei kwam de MR bij elkaar voor de vijfde Overlegvergadering met de directeur. Met hem is onder andere gesproken over de NPO-gelden (stand van zaken uitvoering en de eventuele gevolgen voor de begroting) en over een aantal voorgenomen besluiten van de Directeur (het Schoolondersteuningsprofiel, de kaders van het formatieplan, en de vrijwillige ouderbijdrage). Op maandag 13 juni komt de MR voor de laatste keer dit schooljaar bijeen. Vanaf volgend schooljaar zullen er acht Overlegvergaderingen zijn. 
 
Thema-avond

Beste ouders en leerkrachten, 

 

Het is bijna zover: de thema avond over bewegend leren op 14 juni a.s.! 

Bij deze meer informatie over het programma en nogmaals de locatie en de tijd. 

Onderaan  kun je aangeven of je erbij wilt zijn. 

 

Programma: 

 

Een inleiding in de theorie achter bewegend leren wordt verzorgd door Jan-Paul de Beer, oprichter van Springlab. 

 

Jan-Paul kon vroeger nooit stilzitten en merkte dat met de snelle digitalisering kinderen nog meer stilzitten. Dat kan en moet anders vond hij. Om die reden heeft hij Springlab opgericht om kinderen te helpen om meer te bewegen op school en op het kinderdagverblijf. Op de thema avond vertelt Jan-Paul meer over het belang van bewegend leren en laat hij innovatieve voorbeelden zien over hoe je bewegend leren kan toepassen. 

 

In het tweede deel van de avond neemt Desiree den Ouden (leerkracht Lorentzschool, groep 7) u mee in hoe de Lorentzschool al diverse elementen van bewegend leren toepast. 

Na deze twee inspirerende verhalen staat u natuurlijk te popelen om ook bewegend te mogen leren. En dat kan! In deel drie gaat u zelf aan de slag! 

 

John van Bezouw zal de avond openen en afsluiten. 

Er is veel gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. 

 

Locatie: 

Aula Lorentzschool 

 

Tijd: 

14 Juni. Inloop vanaf 19.30. Aanvang 20.00. Einde: 21.30. 

 

We zien jullie heel graag op de 14e! Namens de OR (Ivana Tunjic) en MR (Martijn Overdulve & Dagmar Beudeker).

Schoolfotograaf

Beste Ouders,

 

Dinsdag 14 juni, woensdag 15 juni en donderdag 16 juni kom ik op school om de kinderen te fotograferen.

 

Mijn advies is de kinderen vrolijk gekleurd te kleden.

-Geen fluor kleuren, deze kleuren weerspiegelen in gezicht en hals.

-Geen kleding met fijne streepjes, dit komt niet goed over op de foto.

 

Bij regenachtig weer is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school aankomen.

 

Er wordt gebruik gemaakt van een vintage green achtergrond.

 

 

* De kinderen gaan individueel op de foto en er worden klassenfoto’s gemaakt.

 

 

Na het fotograferen ontvangt u via school de inlogcode(s).

U kunt met meerdere codes één bestelling plaatsen.

Let u goed op tijdens het inloggen want de code is altijd met kleine letters.

Wij vragen u binnen drie weken uw bestelling te plaatsen. (u ontvangt een bevestiging per mail)

Deze bestellingen worden tegen een bijdrage van €1,95 rechtstreeks naar uw huisadres gestuurd. (binnen maximaal 3 weken)

Indien U later bestelt betaalt U €3,50 extra porto/verwerkingskosten, latere orders worden na circa vier weken naar uw huisadres verzonden.

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Studio Graafland

Ouderraad

Beste ouders,

 

Zoals we eerder bericht hebben is de ouderraad (OR) op zoek naar een nieuw goed doel waarvoor de kinderen van de Lorentzschool zich 3 jaar lang kunnen inzetten. 

 

Alle ouders kunnen een goed doel voordragen door een voorstel in te sturen naar de ouderraad-mailbox. 

De deadline voor het indienen van het voorstel is vrijdag 10 juni.

 

Selectiecriteria

  • We zijn op zoek naar een project dat ten goede komt aan kinderen in de leeftijd van de kinderen van de Lorentzschool.
  • Ook zien we graag dat het aansluit bij de behoefte van de lokale bevolking.
  • Maak in het voorstel duidelijk waar het geld naar toe gaat de komende 3 jaar en welke concrete resultaten bereikt worden. 
  • De ouder die het nieuwe goede doel heeft aangedragen zal aanspreekpunt zijn voor het goede doel en zal actief meedraaien in de charitatieve commissie voor 3 jaar.

De volledige selectiecriteria zijn eerder gestuurd en staan op de OR-pagina onder Documenten.

 

Heb je vragen of hulp nodig bij het schrijven van het voorstel? Laat het ons weten en mail naar de ouderraad-mailbox. Of spreek ons aan op het schoolplein. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Sponsorloop 2022

Sponsorloop 2022
Op 1 juni is de sponsorloop weer, grotendeels, als van ouds gehouden in de Professorenwijk. Alle groepen waren ontzettend enthousiast en stonden bij de startlijn te popelen om te rennen. De kleuters liepen rondom de school. De groepen 3 beten het spits af en daarna was het een groot spektakel van rennende kinderen door de wijk. Alle vrijwilligers moesten hard aan de slag om de kaarten te stempelen bij de 4 stempelposten op de route. Veel ouders en wijkbewoners stonden aan te moedigen langs de route. Na ruim een half uur luidde juf Charlotte het signaal voor de laatste ronde en als afsluiter konden alle kinderen genieten van een wel verdiend waterijsje.

 

De komende dagen kunnen de kinderen bij de sponsoren het geld op halen en inleveren bij de leerkracht of digitaal. De penningmeester van de OuderRaad heeft daar woensdag 1 juni een mail overgestuurd met daarin de betaallink.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers; de stempelaars en waterdames, de leerkrachten voor het aanmoedigen, de dames van Niños de Guatemala en alle ouders aan de straten.

 

We zijn reuze benieuwd naar de opbrengst, dus zorg dat de envelopjes mee gaan naar school of de tikkies via de betaallink worden gestort uiterlijk 10 juni!

We maken het eindbedrag natuurlijk bekend via SchouderCom.

 

De commissie is hard opzoek naar nieuwe leden om volgend jaar weer dit mooie feest te organiseren. Meld je aan via de emailbox van de Charitatieve Commissie, we vertellen je graag hoeveel tijd het kost (niet veel!) en hoe leuk het is om te doen. 

Hartelijke groet,
De charitative commissie

Dimitri, Dennis, Evelien en Désirée

Corona: stand van zaken

Gelukkig zijn er geen leraren uitgevallen wegens corona. Via de corona mailbox zijn eveneens geen meldingen over leerlingen binnengekomen.

 

Wel bereidt de school zich voor op een eventuele lockdown later in het jaar. Zo zijn alle afspraken rondom onderwijs tijdens corona vastgelegd in een apart document voor de leraren. Op die manier kunnen we vlot overschakelen van les in de klas naar les via de computer.

Wetenschapsonderwijs samen met Rijksmuseum Boerhaave

Reeds langer streven de Lorentzschool en Rijksmuseum Boerhaave ernaar om te komen tot samenwerking. Ons doel is om ons "wetenschapsonderwijs" meer vorm te geven.

 

We starten voorzichtig. Onderdelen die voor de hand liggen zijn:

- bezoek aan Boerhaave rondom thema's;

- vitrine in de aula;

- wetenschapsclub na schooltijd;

- uitproberen van vakantielessen op school.

 

Het is de bedoeling om medio juni een intentieverklaring te tekenen met ook een persmoment. In die intentieverklaring staat dat Lorentzschool en Boerhaave willen komen tot gezamenlijke activiteiten die ten goede komen aan beide.

 

In die periode bezoekt de Pandemie Preventie Car onze school onder begeleiding van een museumdocent. De Preventie Car blijft enkele dagen op school staan. De kinderen krijgen dan een workshop en doen in de Preventie Car een spel.

 

Inline image

Buitenspeeldag

Buitenspeeldag in speeltuin De Speelschans

Woensdagmiddag 8 juni is het Nationale Buitenspeeldag. Speeltuin De Speelschans viert dit met een vrijmarkt, springkussens en een gratis ijsje voor alle kinderen (aangeboden door de gemeente).
 
Wat? vrijmarkt, springkussens en gratis ijsje
Wanneer? woensdagmiddag 8 juni
Hoe laat? 12.30-16.00
Aanmelden? Hoeft niet. Je kunt je kleedje met spullen uitstallen op het gras, plek genoeg. 
Weerbericht? Bij regen geen springkussens 
 

Speeltuin de Speelschans zoekt voor komend schooljaar een nieuw bestuurslid. Wil je een paar keer per jaar kinderen blij maken door het organiseren van activiteiten in de speeltuin, neem contact met ons op.

 

Speeltuinvereniging De Speelschans, info@despeelschans.nl

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777