Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 16
Agenda

Nieuwsbrief 16 donderdag 19 mei 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 2 juni 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 1 juni 2022.

 

Donderdag 26 mei: Hemelvaart - alle leerlingen vrij.

Vrijdag 27 mei: Dag naar Hemelvaart- alle leerlingen vrij.

Woensdag 1 juni: Sponsorloop.

Beste ouders en verzorgers,

Onlangs is de bibliotheek op school weer uitgebreid met nieuwe boeken. Dit is met dank aan de bibliotheekouders. Die hebben alle boeken een plekje gegeven. Ook dank aan de ouderraad die mede zorg draagt voor de middelen. De bibliotheekouders houden de bibliotheek dagelijks open, direct bij aanvang van de lessen. Zo kiezen alle kinderen wekelijks boeken om op school te lezen. Dat komt het leesplezier en de techniek van het lezen ten goede!

 

Het kamp van de groepen 8 was een groot succes. Na 3 dagen intensief sporten, spel en fietsen zullen de leerlingen thuis heel wat kunnen vertellen.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Corona: stand van zaken

Een van de leraren is uitgevallen wegens corona. Dit duurde helaas meer dan een week. Incidenteel vernemen we over een leerling dat deze besmet is met corona.

Tevredenheidenquête 2022

Wij willen nog voor 10 juni aanstaande een tevredenheidsenquête uitzetten onder ouders, leerlingen en personeel. Voor de leerlingen gaat het om de groepen 6, 7 en 8.

 

Wij kunnen de SchouderCom-mailadressen van de ouders -niet- gebruiken. Daarom wordt de enquête verzonden aan het privé-e-mailadres dat u hebt opgegeven  in uw SchouderCom account. Wilt u controleren of dit juist is?

 

Vanzelfsprekend wordt dit mailadres uitsluitend gebruikt voor verzending van de enquête en voor eventuele herinneringen.

 

U ontvangt van de resultaten een rapportage.

Als we géén vervanging hebben

We doen alles om met vervangers de lessen door te laten gaan, ook als veel leraren ziek zijn. Sluiting van een groep is de laatste stap. Wilt u er toch rekening mee houden? Bij overmacht ontvangt u soms pas in de vroege ochtend bericht.

Gevonden sleutels

Binnen de school worden regelmatig fietssleutels gevonden. We hangen deze in de hal van de hoofdingang op een plankje of in een bakje. Zo kan uw kind of kunt u snel controleren of de sleutel gevonden is.

Inline image

Vernieuwing riolering Professorenwijk

De gemeente gaat de riolering vernieuwen in de Professorenwijk Oost. Een mooi moment om ook de inrichting van de straten te vernieuwen en meer groen toe te voegen in de wijk. De school is daarover met de gemeente in gesprek.

Vakantierooster 2022-2023 (Herhaling bericht)

Het volgende rooster geldt voor alle scholen in Leiden, ook voor de Lorentzschool.

U krijgt uiterlijk eind juni bericht over studiedagen en extra vrije dagen die specifiek zijn voor onze school.

Inline image

Bericht van de fotograaf

Beste Ouders,

 

Dinsdag 14 juni, woensdag 15 juni en donderdag 16 juni kom ik op school om de kinderen te fotograferen.

 

Mijn advies is de kinderen vrolijk gekleurd te kleden.

-Geen fluor kleuren, deze kleuren weerspiegelen in gezicht en hals.

-Geen kleding met fijne streepjes, dit komt niet goed over op de foto.

 

Bij regenachtig weer is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school aankomen.

 

Er wordt gebruik gemaakt van een vintage green achtergrond.

 

 

* De kinderen gaan individueel op de foto en er worden klassenfoto’s gemaakt.

 

 

Na het fotograferen ontvangt u via school de inlogcode(s).

U kunt met meerdere codes één bestelling plaatsen.

Let u goed op tijdens het inloggen want de code is altijd met kleine letters.

Wij vragen u binnen drie weken uw bestelling te plaatsen. (u ontvangt een bevestiging per mail)

Deze bestellingen worden tegen een bijdrage van €1,95 rechtstreeks naar uw huisadres gestuurd. (binnen maximaal 3 weken)

Indien U later bestelt betaalt U €3,50 extra porto/verwerkingskosten, latere orders worden na circa vier weken naar uw huisadres verzonden.

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Studio Graafland

PPO Opzet Oudersteunpunt

 

Inline image

Opzet Oudersteunpunt

 

Als het primair onderwijs voor jouw kind niet zo passend blijkt, heb je als ouder vaak duizend vragen. Welke ondersteuning is mogelijk? Wie levert die? Wat kan er op de huidige school? Is een eventuele overstap gewenst? Wie beslist over deze zaken? …. Het zou fijn zijn om met al dergelijke vragen bij één loket terecht te kunnen.

Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een Oudersteunpunt binnen regio Leiden. In de afgelopen jaren had de OPR (een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband, waarin over passend onderwijs wordt vergaderd) al aandacht gevraagd voor een dergelijk informatiepunt en inmiddels is dit door de minister geadviseerd binnen de Samenwerkingsverbanden.

Er is een werkgroep die zich bezighoudt met de opzet hiervan. Hierin neemt een delegatie van de oudergeleding van de OPR deel en diverse medewerkers van PPO. Zij hebben inmiddels een aantal ouders uit de regio Leiden bereid gevonden om mee te denken over thema’s, toegankelijkheid en mogelijkheden.Inline image

Aanmelden 
Ben jij ouder van een leerling in het primair onderwijs en heb je ideeën voor het Ouderloket? Meld je aan via opr@pporegioleiden.nl. Na aanmelding word je geïnformeerd over de gang van zaken in de werkgroep en kun je hieraan deelnemen of feedback geven.

 

 

 

 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Inline image

“Drank, drugs en mijn kind… help!”

 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met PlayBack de gratis online theatervoorstelling voor ouders van kinderen tussen de 10 en 18 jaar.

Iedere jongere komt in aanraking met drank en drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar onder druk van vrienden drinken pubers soms meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar grens? En hoe zet je pubers kritisch aan het denken over wat normaal is en wat niet?Inline image

 

Tijdens de ouderavond Onder Invloed houden de acteurs van PlayBack ouders op een luchtige wijze een spiegel voor. Ze spelen herkenbare en vaak grappige situaties aan de keukentafel. Ook leren ze je hoe je afspraken kunt maken en effectief met je kind kunt communiceren over alcohol- en drugsgebruik. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van de alcoholwet op jongeren en hun opvoeding.


Datum en locatie

Wat:            Theatervoorstelling Onder Invloed
Datum:        Maandag 13 juni 2022
Tijd:            20.00 – 21.30 uur

Locatie:       Online via het programma Zoom

Kosten:       Geen

 

Geïnteresseerd? Aanmelden voor de proefles kan via www.cjgcursus.nl of via deze link

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website:                    www.cjgcursus.nl

E-mail:                       info@cjgcursus.nl

                               

 

 

 

 

 

CJG Webinar – Creatief opvoeden met een kleine beurs

 

Webinar – Creatief opvoeden met een kleine beurs Inline image

 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve een gratis webinar voor ouders van kinderen tussen de 0 en 14 jaar die minder te besteden hebben.

Als je niet veel geld te besteden hebt, kan het je behoorlijk bezighouden: hoe zorg je ervoor dat jouw kind met zelfvertrouwen en een goed gevoel opgroeit? Het kan als een behoorlijke uitdaging voelen om met weinig geld toch iets leuks van vakanties, vrije momenten en verjaardagen te maken.Inline image

Tischa Neve neemt je, met haar ervaring als kind met een moeder in de bijstand én vanuit haar vakgebied als psycholoog en opvoedkundige, mee in hoe je hier als ouder je weg in vindt. Een webinar vol herkenning, erkenning, begrip en praktische handvatten.

Dit gratis webinar vindt plaats op woensdag 15 juni 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.

 

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website:                    www.cjgcursus.nl

E-mail:                       info@cjgcursus.nl

Telefoon:                   088 254 23 84

                   

 

 

 

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777