Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 14
Agenda

Nieuwsbrief 14 donderdag 7 april 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 21 april 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 20 april 2022.

 

Donderdag 14 april: paasontbijt of paaslunch.

Vrijdag 15 april: studiedag - alle leerlingen vrij.

Maandag 18 april: tweede paasdag - alle leerlingen vrij.

Woensdag 20 april t/m vrijdag 22 april: eindcito - groepen 8.

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie.

 

Koningsspelen:

Donderdag 14 april: groepen 5 en 6.

Dinsdag 19 april: groepen 7 en 8.

Woensdag 20 april: groepen 1 en 2.

Donderdag 21 april: groepen 3 en 4.

 

 

Beste ouders en verzorgers,

De kleurrijke sculpturen, gemaakt tijdens het project Wecycle, versieren momenteel de school. De kinderen mogen er trots op zijn dat vele handen steeds leidden tot een prachtig kunstwerk met veel elementen van techniek en wetenschap.

We hopen dat u twee weken geleden ook hebt kunnen genieten van alle kunstwerken. Sommige kinderen namen alle tijd voor uitleg aan u. Want zeker, veel was doordacht.

Op allerlei manieren deden de kinderen veel ervaringen op.

 

In de week van 18 april maken de leerlingen van de groepen 8 hun eindtoets basisonderwijs. Dat is spannend. De leerlingen zullen benieuwd zijn naar hun resultaat. Soms is een hoger advies VO mogelijk. Daarnaast is de school benieuwd naar het eindniveau van dit achtste leerjaar.

 

Namens het team,

John van Bezouw

 

sculpturen

Pasen
Dit jaar hebben alle klassen op donderdag 14 april een paasontbijt of een paaslunch.
Het ontbijt of de lunch wordt verzorgd door de AC.
 
De kleutergroepen krijgen allemaal een ontbijt. 
Voor de groepen 3 t/m 8 kan dit verschillen. 
De groepsleerkracht laat u weten of het een ontbijt of een lunch zal worden.
 
Daarnaast zal er hulp worden gevraagd voor het koken van de eieren.

Ook dit verloopt via de groepsleerkracht. Evenals het wel of niet meenemen van een bord, beker en bestek.

Vervanging door corona of andere ziekte

Vooral de uitval van leraren speelt ons parten. Dit is door corona en griep. Dagelijks is er reeds vervanging voor vier tot zes groepen. Zijn er meer zieken, dan zijn er nauwelijks oplossingen.

 

Incidenteel vragen we u om uw kind zelf op te vangen. We proberen een bericht zo vroeg mogelijk te verzenden, bij voorkeur de dag ervoor. Soms krijgt u pas bericht om 7.15 uur. Dat is feitelijk te laat. Voor ons gaat het dan om een noodsituatie.

Steeds vangen wij de kinderen op als u echt geen opvang hebt.

 

We kiezen weleens voor een andere oplossing, bijvoorbeeld verdelen van de kinderen over andere groepen of zelfs wisselen van leraar. Meestal doen we dat om niet één groep vaker achtereen thuis te houden. We maken er echter geen gewoonte van.

Preventief zelftesten corona

Het preventieve testbeleid, twee keer per week een zelftest voor medewerkers en kinderen vanaf groep 6, is komen te vervallen per 15 maart 2022. Wel blijft het advies een (zelf)test te doen bij klachten.

We blijven zelftesten verspreiden voor de leerlingen groepen 6-8, zolang er aanbod is vanuit de overheid.

Gevonden voorwerpen

Maandag 11 april en dinsdag 12 april kunt u verloren (!) voorwerpen afhalen bij de hoofdingang. We bewaren alle gevonden spullen tot en met 22 april in een aparte bak. U kunt via de conciërges nog in deze bak zoeken.

Daarna gaan de spullen naar een goed doel.

OR-MR Thema-avond

De OR-MR Thema-avond zal dit jaar plaatsvinden op dinsdagavond 14 juni (en niet 11/4). Informatie over thema en organisatie volgen nog.

Oekraïense leerlingen in Leiden (2)

Verschillende ouders reageerden op onze oproep omdat zij Oekraïens/Russisch en/of Engels spreken. Sommigen zijn verwezen naar gemeente Leiden. Anderen willen helpen, als leerlingen uit Oekraïne bij ons op school komen.

Op de Lorentzschool zijn nog geen aanmeldingen van kinderen uit Oekraïne.

Schooldichter

De groepen 5 en 6 ervaarden dat het maken van een gedicht eigenlijk niet eens zo moeilijk is maar wel uitdagend. Na de meivakantie komt een dichtbundel uit van alle gedichten die ze maakten met stimulans van de schooldichter. Momenteel werken leerlingen nog aan de afronding onder leiding van hun eigen leraren.

Groendag

Tijdens de groendag van afgelopen zaterdag hebben verschillende ouders de wilgen op het kleuterplein geknot, zand geveegd en een hek gemaakt van wilgentakken aan de voorkant van de school. Ook verschillende leerlingen staken de handen uit de mouwen. Dank aan alle helpers!

 

Groendag2

Speelschans

Beste ouders en of verzorgers,

Na twee jaar waarin het om de bekende reden niet door kon gaan is er dit jaar weer het jaarlijkse paasfeest van speeltuinvereniging de Speelschans. Op het paasfeest kunnen kinderen paaseieren zoeken en is er aansluitend een kindertheatervoorstelling van Theater Alice (voor 2- tot 6-jarigen) in de gymzaal van de Lorentzschool. Het feest begint om 10:00 uur op tweede paasdag, maandag 18 april in de speeltuin (Van Vollenhovenkade, tegenover de Lorentzschool). Deelname is gratis.


Het feest is voor leden en niet-leden. Als je nog geen lid bent is dit wellicht een goede reden om dat te worden 😉

Met vriendelijke groet,

 

Speeltuinvereniging De Speelschans

Info@despeelschans.nl

 

 

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777