Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 15
Agenda

Nieuwsbrief 15 donderdag 21 april 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 19 mei 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 mei 2022.

 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie.

Woensdag 11 t/m vrijdag 13 mei: kamp groepen 8.

 

Beste ouders en verzorgers,

Momenteel vindt de eindtoets voor de groepen 8 plaats. Deze is belangrijk voor betrokken leerlingen, ouders en leraren, maar ook voor de school. De landelijke eindtoets is immers een belangrijke graadmeter voor het eindniveau van het onderwijs op onze school.

 

Deze weken zijn afgewisseld met paasbrunch en koningsspelen. Voor de kinderen gaat het om gezellige activiteiten die ook nog eens bijdragen aan onderlinge binding.

 

We hopen dat de leerlingen de komende twee weken genieten van de meivakantie. Ze kunnen dan energie opdoen voor de laatste periode van het jaar.

We wensen u komende weken samen met uw kind(eren) veel plezier.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Corona: stand van zaken

In de afgelopen weken is het aantal leerlingen met corona opvallend gedaald. Ook het aantal personeelsleden met corona daalt zichtbaar. We gaan de goede kant uit!

 

Ouders in de school

Ouders van de groepen 3 en hoger kunnen altijd voor een mededeling over hun kind in de school komen. Dagelijks maken ouders hiervan in de ochtend gebruik. Wilt u een gesprek met de leraar? Dan is contact via schoudercom het meest gemakkelijk om een moment te plannen.

 

We zien dat kinderen veel zelfstandiger zijn geworden. Ook de jongere kinderen uit de groepen 3 en 4 vinden de weg zelf en zwaaien naar hun ouders bij het zwaai-raam naast de hoofdingang.

 

De ouders van de kleutergroepen brengen hun kind nog steeds buitenlangs, via de deuren van de groep. Op die manier voorkomen we teveel ouders in de lokalen. Dat laatste is in de periode van griep en af en toe corona ook nog niet gewenst.

 

Veel ouders komen in school in verband met hulp in de klas of bij excursies. Leraren regelen de klassenhulp. Ze doen dat zelf of via de klassenouders.

 

De schoolbibliotheek is al lange tijd open. De beschermingsmaatregelen zijn inmiddels vervallen.

Bijzondere schoolactiviteiten na corona

Inmiddels zijn veel activiteiten weer "als" normaal.

 

De paasbrunch vond in alle groepen plaats, als ontbijt of als lunch.

Ook de koningsspelen vinden deze week plaats in de vorm van sportactiviteiten voor alle leerjaren.

Direct na de meivakantie volgt het schoolkamp groep 8 op een locatie met overnachting.

De sponsorloop is gepland op 1 juni en wordt hopelijk gehouden zoals voor corona.

Het pleinfeest voor de kleuters zal plaatsvinden....op het schoolplein!

Het slotfeest zal evenals afgelopen jaar overdag plaatsvinden, zodat alle kinderen eraan deelnemen.

Over de musicals volgt apart bericht aan de ouders.

 

Er zijn geen activiteiten meer die belemmerd worden door corona!

Ontwikkeling van het aantal leerlingen

De Lorentzschool is een grote school en blijft een grote school. Tegelijkertijd loopt het aantal leerlingen gestaag terug. Dit geldt voor alle scholen in het Roodenburgdistrict. Dit omvat onder andere de Professoren- en Burgemeesterswijk, de Tuinstadwijk en Roomburg.

 

In oktober 2021 (de zogenaamde teldatum) was het aantal leerlingen 792. Dit aantal zal nog wat dalen in de komende jaren. We krijgen dan minder middelen. Daarom werken we komend schooljaar ook met minder groepen, namelijk 31 in plaats van de huidige 33. We werken dan met 3 groepen zes en 8 kleutergroepen.

 

In de verdere toekomst zal de school weer iets gaan groeien en uiteindelijk stabiliseren rond de 800 leerlingen. Het aantal groepen zal steeds afhangen van het aantal leerlingen dat onze school bezoekt en de financiële mogelijkheden.

Gezocht: nieuw goed doel!

Inline image

 

Beste ouders,

 

Voor volgend schooljaar gaat de ouderraad (OR) een nieuw goed doel kiezen waarvoor de kinderen van de Lorentzschool zich 3 jaar lang kunnen inzetten. We zullen de kinderen ook betrekken bij de keuze voor het goede doel en bij de sponsoractiviteiten. De leerlingenraad krijgt een belangrijke rol.

 

We vragen aan alle ouders om een nieuw goed doel aan te dragen bij de OR. We zijn op zoek naar een project dat ten goede komt aan kinderen in de leeftijd van de kinderen van de Lorentzschool. Graag zien we dat het project aansluit bij de behoefte van de lokale bevolking en dat er concrete resultaten bereikt worden.

 

Als je leuke ideeën hebt voor sponsoractiviteiten of mee wil helpen met het organiseren ervan, meld je dan aan bij de charitatieve commissie. Zij kunnen weer nieuwe leden gebruiken!

 

Binnenkort komt er een brief met nog meer informatie.

Kijk alvast voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan onderaan in de map Documenten de doelstellingen en uitgangspunten van de sponsoring en keuze van het goede doel.

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Sief van Geloven (kinderen in 3A, 6B en 7A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Technolab Vakantielab

Een te gekke meivakantie met Technolab! Jij komt toch ook? 

 

Heb je het al gehoord? Technolab organiseert deze meivakantie weer Vakantielab!

 

Je kan je aanmelden voor de projectweek 'Stadssafari' of voor een losse workshop.

 

 

Projectweek: op stadssafari! (8-12 jr)

Kies je voor de projectweek? Dan ben je van dinsdag 3 mei t/m vrijdag 6 mei elke ochtend bij Technolab en kruip je in de huid van een Bioloog. Je gaat lekker aan de slag met en in de natuur. Ga jij mee naar buiten? Je gaat speuren naar de gekste dieren en planten in de stad! Lukt het jou om te overleven in de wilde Leidse jungle of te ontmaskeren hoe planten en dieren zijn ontstaan? Onderzoek het en doe mee!

Workshops
Past een projectweek niet in je planning? Dan kan je ook kiezen voor de middag workshops à la carte! Welk menu stel jij hiermee samen? Je kan kiezen uit wel zeven verschillende workshops. Zie de websitepagina voor alle workshops!

Deze VakantieLab een special: PeuterLab!
Samen met je papa en mama kan jij gaan ontdekken en verwonderen. Kan jij onder andere uit een doolhof komen terwijl je zintuigen gefopt worden, vierkante bellen blazen, en daarna nog de allerhoogste magneettoren bouwen en nog veel meer?

Kom jij ook uitvinden, groen doen of programmeren bij Technolab deze lente? Voor meer info en inschrijven check onze website https://www.technolableiden.nl/vakantielab/

 

Voorbeeld van afbeelding

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777