Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 12
Agenda

Nieuwsbrief 12 donderdag 10 maart 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 24 maart 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 23 maart 2022.

 

Woensdag 9 t/m donderdag 17 maart: Oudergesprekken groepen 7.

Dinsdag 22 maart: Oudergesprekken groepen 1 en 2.

Dinsdag 22 maart: SpaceBuzz groepen 7.

Donderdag 24 maart: Studiedag - alle leerlingen vrij.

Maandag 28 maart: Oudergesprekken groepen 1 en 2.

Dinsdag 29 maart: Oudergesprekken groepen 1 en 2.

Beste ouders en verzorgers,

De zoektocht naar een nieuwe directeur is in volle gang. Volgende week wordt met teamleden gesproken door de bestuurder en een medewerker personeelszaken over de wensen die leven voor een nieuwe directeur. Daarna gaat een benoemingsadviescommissie een profiel opstellen en gaat de advertentie uit.

 

Het project Wecycle leeft bij de kinderen. Ik heb afgelopen maandag nog nooit zoveel kosteloos materiaal tegelijkertijd naar binnen zien komen. Er zal flink mee worden geknutseld en gebouwd. Alle kinderen gaan naar Technolab, omgedoopt tot Lorentzlab. Hopelijk vertellen de kinderen u de nodige verhalen!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Wecycle op de Lorentzschool
Deze week zijn we gestart met het project "Wecycle" en dat het leeft, is goed te merken.
Iedere dag zien we leerlingen naar school komen met tassen en dozen, vol met recyclebare spullen. In de gangen zien we bij de meeste groepen de berg groeien van dozen, flessen, rollen, kranten en noem maar op.
En dat wordt allemaal gebruikt voor het groepskunstwerk, waarvoor ontwerpen worden gemaakt.
Sommige klaslokalen veranderen hier en daar, bijvoorbeeld in een oceaan, waar je zelf ervaart hoe een vis zich moet voelen in de plastic soep.
Ook de omgeving van de school wordt dagelijks door groepen schoongemaakt met behulp van prikstokken van Gemeente Leiden. Langzaamaan starten de eerste gastlessen over dit thema.
Het bruist dus overal en dat zorgt voor mooie gesprekken en resultaten.
 
Op vrijdag 25 maart willen we 's middags ons project afsluiten met een grote presentatie van alle kunstwerken, die we hebben gemaakt. Hierover ontvangt u later meer informatie en een uitnodiging.
Corona: stand van zaken

In de vakantie kreeg één leraar corona en dinsdag bleek ik zelf positief getest. Ik was afgelopen maandag nog op school en hoop 14 maart terug te zijn. In de tussentijd kunt u zich zo nodig wenden tot Hans Nijssen, adjunct directeur.

Het aantal leerlingen dat positief is besmet blijft dagelijks twee tot drie nieuwe meldingen.

Oekraïne

Verschillende ouders benaderden ons om hulp aan te bieden, bijvoorbeeld aan kinderen op school uit Oekraïne. Wij verwachten dat het nog even duurt voordat kinderen naar de Lorentz komen.

Als we specifieke hulp nodig hebben laten we dat zeker weten.

Schooldichter

Eind maart zal de schooldichter Marianne van Velzen met de leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan dichten.

Binnen iedere groep bespreekt ze wat dichten is en laat voorbeelden zien. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag, want ieder kind kan dichten!

De ouders van de leerlingen groepen 5 en 6 krijgen volgende week een apart bericht.

De studiedag op 24 maart gaat over burgerschap

Tijdens deze onderwijsdag gaan alle scholen van PROOLeiden – Leiderdorp samen aan de slag met het thema burgerschap! Wat doen we al op school? Wat kunnen we nog verstevigen?

Alle kinderen zijn deze dag vrij!

Pamflet: Sterk onderwijs versterkt onze stad

Het onderwijs in Leiden staat er goed voor. Er is een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Maar er is actie nodig om kinderen en jongeren hierin gelijke kansen te bieden. Als PROOLeiden-Leiderdorp werken we samen met andere schoolbesturen in Leiden. Met elkaar hebben we een pamflet opgesteld, gericht aan de Leidse politiek. In vijf punten geven we aan wat er nodig is om het onderwijs in Leiden te versterken. U kunt het pamflet hier vinden: 

 

https://prooleiden.nl/nieuws/613/Pamflet-Sterk-onderwijs-versterkt-onze-stad 

 

Uw auto staat stil? Motor uit!

Komt u aan bij school en laat u uw kind uitstappen? Zet de motor altijd uit. Schone lucht is beter voor de kinderen. En vanzelfsprekend zet u de motor altijd af als u de auto met uw kind verlaat.

Vakantierooster 2022-2023

Het volgende rooster geldt voor alle scholen in Leiden, ook voor de Lorentzschool. (2022- 2023)

U krijgt uiterlijk eind juni bericht over studiedagen en extra vrije dagen die specifiek zijn voor onze school.

 

Inline image

Bericht van de Ouderraad (OR)

Beste ouders,

 

Volgende week donderdag 17 maart is er weer een ouderraadvergadering op school van 20.00 tot 21.30 uur.

We bespreken zoals altijd de ontwikkelingen binnen de OR-commissies en de signalen van ouders.

 

Ouderparticipatie

Daarnaast staan we stil bij ouderparticipatie: hoe kunnen we als ouders bijdragen aan activiteiten op school en hoe zien we elkaar en de leraren weer binnen school? 

 

OR/MR thema-avond

Ook bespreken we de stand van zaken rondom de organisatie van de thema-avond van de OR en MR over bewegend leren op 11 april.

 

Alle ouders zijn welkom om de OR-vergadering bij te wonen!

 

 

Nieuw goede doel

Tot slot willen we ouders oproepen om na te denken over een nieuw goed doel waarvoor de kinderen van de Lorentzschool zich 3 jaar lang kunnen inzetten. Voorstellen kunnen naar de Ouderraad-mailbox gemaild worden. Binnenkort sturen we een brief met daarin een toelichting op de selectiecriteria en het keuzeproces. Kijk alvast op de OR-pagina op SchouderCom onder Documenten: hier staat in map 2. Documenten een overzicht met de doelstellingen en uitgangspunten voor de sponsoring en keuze van het goede doel.

 

zeven meest gestelde vragen van werkgevers, monica ten hoove, cijfers en centen, budgetcoach, www.cijfersencenten.nl

 

Meer informatie, een signaal of vraag aan de OR?

Ouders kunnen altijd een vraag of signaal sturen naar de Ouderraad-mailbox via Schoudercom. Of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

Kijk voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen. 

 

De overige OR-vergaderingen dit schooljaar: 17 mei en 23 juni. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Sief van Geloven (kinderen in 3A, 6B en 7A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777