Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 13
Agenda

Nieuwsbrief 13 donderdag 24 maart 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 7 april 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 6 april 2022.

 

Oudergesprekken groepen 1 en 2: maandag 21 maart t/m vrijdag 1 april.

Beste ouders, verzorgers,

Naast vele dagen onderwijs en de nodige oudergesprekken richtte het team zich op het project Wecycle en een bezoek aan Technolab. Ook werden de handen uitgestoken als corona daar weer om vroeg. Als een groep thuis moest blijven vingen we toch kinderen op die door de ouders niet opgevangen konden worden, meestal in een andere groep. Fijn dat deze flexibiliteit steeds door de leraren wordt opgebracht.

 

Het bezoek aan Techolab was tweeledig. De kinderen richtten zich op techniek en de mogelijkheden met kosteloos materiaal (Wecycle) en de leraren verdiepten zich in ontwerpend en onderzoekend leren. Daarmee richten we ons ook op de toekomst om techniek en wetenschap een grotere plaats te geven in ons onderwijs. Vrijdag kunt u de resultaten zien van het project Wecycle!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Corona: stand van zaken

XDagelijks zijn er meldingen van leerlingen met corona. Bij de leraren neemt het aantal besmettingen nu snel af. Wel speelt griep parten, soms ook bij vervangers.

Afronding projectweek

Het project Wecycle bruist en leeft. Overal ontstaan kunstwerken en zie je hoe onze leerlingen met elkaar in gesprek zijn over het verfraaien, uitvoeren en afstemmen van hun werk.

Op vrijdag 25 maart van 15.00 uur tot 15.45 uur bent u welkom om alle kunstwerken te bekijken.

Pasen
Dit jaar hebben alle klassen op donderdag 14 april een paasontbijt of een paaslunch.
Het ontbijt of de lunch wordt verzorgd door de AC.
 
De kleutergroepen krijgen allemaal een ontbijt. 
Voor de groepen 3 t/m 8 kan dit verschillen. 
De groepsleerkracht laat u weten of het een ontbijt of een lunch zal worden.
 
Daarnaast zal er hulp worden gevraagd voor het koken van de eieren.

Ook dit verloopt via de groepsleerkracht. Evenals het wel of niet meenemen van een bord, beker en bestek.

SpaceBuzz op de Lorentzschool

SpaceBuzz op de Lorentzschool

Zoals aangekondigd bezocht SpaceBuzz de Lorentzschool voor de groepen 7. Alle kinderen brachten een bezoek en genoten zelf vanuit de ruimte hoe ongelooflijk mooi, maar ook kwetsbaar onze aarde is.

Na bezoek van alle groepen 7 vertrok de SpaceBuzz in de middag. We hopen voor volgend jaar weer aan de beurt te komen!

Schooldichter groepen 5 en 6

De Schooldichter bezoekt deze weken de groepen 5 en 6. Ze geeft les over de geschiedenis van poëzie en verschillende dichtvormen. Maar de kinderen gaan vooral ook zelf dichten! Daarvoor krijgen ze leuke en fantasierijke handvatten. Kinderen maken zo met hun eigen woorden zinnen en van die zinnen uiteindelijk een eigen gedicht! De school bundelt vervolgens alle zelfgeschreven gedichten in de vorm van een dichtbundel.

Studiedag 24 maart

Deze studiedag staat voor alle scholen van PROO Leiden/Leiderdorp in het kader van burgerschap. Naast lezingen zijn er workshops. De basisschool heeft ook als taak leerlingen op het burgerschap voor te bereiden. De leerlingenraad binnen de school is er één van de voorbeelden van, maar ook samen regels in de klas afspreken en leren discussiëren met en luisteren naar anderen.

Oekraïnse leerlingen in Leiden

Ook in Leiden worden reeds vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Gemeente Leiden richt zich op centrale opvanglocaties en de eerste opvang van vluchtelingen aankomen. Momenteel zijn er 10 leerlingen primair onderwijs uit Oekraïne bekend binnen Leiden. Dit aantal zal naar verwachting met tientallen oplopen.

 

De gemeente wil de eerste groep Oekraïense leerlingen van 6 tot 12 jaar plaatsen in huidige Internationale TaalKlassen (ITK's). Die zijn in de opvang van anderstalige kinderen gespecialiseerd. De gemeente wil de capaciteit van de huidige ITK's verhogen en onderzoeken of Oekraïens/Russisch/Engels sprekende leerkrachten of vrijwilligers kunnen ondersteunen.

 

Leerlingen voor de groepen 1 en 2 kunnen wel op de basisscholen worden opgevangen.

 

Bent u een Oekraïens/Russisch/Engels sprekende leerkracht of spreekt u Oekraïens/Russisch/Engels? Kunt u eventueel helpen met onderwijstaken op een ITK? U kunt een bericht sturen naar John van Bezouw via SchouderCom. We nemen altijd contact op.

Stadswandeling voor Oekraïne

Gemeente Leiden organiseert op zondag 27 maart een stadswandeling van 10 km voor Oekraïne. Zie voor verdere informatie: https://www.leidenhelptoekraine.nl/

Op deze website staat ook informatie over andere acties.

Bericht van de ouderrraad (OR)

Beste ouders,

 

Afgelopen donderdag 17 maart vond weer een ouderraadvergadering plaats. Het kon gewoon weer op school! Hieronder een korte terugkoppeling.

 

Werving nieuwe directeur

Adjunct-directeur Hans informeerde ons over de werving van de nieuwe directeur. De benoemingsadviescommissie wordt nu samengesteld en er is gesproken over het profiel van de nieuwe directeur: wat voor directeur heeft de Lorentzschool nu nodig? Het is de bedoeling dat begin mei een keuze is gemaakt. Dan kan de nieuwe directeur in augustus starten.

 

Projectweken

Hans lichtte ook de activiteiten rondom het Wecycle project toe. Alle klassen maken een kunstwerk. Hierbij is aandacht voor groepsvorming en burgerschap – hoe kom je samen tot een besluit? Komende vrijdagmiddag is de beeldenroute voor iedereen!

Wecycle - Wikipedia

 

Ouderparticipatie

De opzet van de activiteitencommissie is veranderd. Ouders kunnen zich per activiteit (bv 3 oktober, Paasontbijt, slotfeest) opgeven om de activiteit mee te bedenken en/of op de dag zelf mee te helpen. Nieuwe ideeën zijn welkom. De hoop is dat deze opzet ruimte biedt aan de creativiteit van ouders. En dat het overzichtelijk en behapbaar is voor ouders, zodat er meer en verschillende ouders zich opgeven.

 

Een volgende keer gaan we verder in op het contact in en met school.

 

Voorstel maatschappelijke participatie - Participatieraad Zwolle

 

OR/MR thema-avond

We stonden ook kort stil bij de voortgang van de organisatie van de OR/MR thema-avond  over bewegend leren. Deze zal niet op 11 april plaatsvinden, maar op dinsdag 14 juni.

 

zeven meest gestelde vragen van werkgevers, monica ten hoove, cijfers en centen, budgetcoach, www.cijfersencenten.nl

 

Meer informatie, een signaal of vraag aan de OR?

Ouders kunnen altijd een vraag of signaal sturen naar de Ouderraad-mailbox via Schoudercom. Of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

Kijk voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen. 

 

De overige OR-vergaderingen dit schooljaar: 17 mei en 23 juni. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Sief van Geloven (kinderen in 3A, 6B en 7A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777