Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 10
Agenda

Nieuwsbrief 10 donderdag 3 februari 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 17 februari 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 16 februari 2022.

 

Donderdag 17/2: rapportgesprekken groepen 3 t/m 6.

Maandag 21/2 tot en met 24/2: rapportgesprekken groepen 3 t/m 6.

 

Maandag 28/2 t/m vrijdag 4/3: voorjaarsvakantie. 

  

Beste ouders, verzorgers,

Precies in deze week zijn we op de helft van het schooljaar. De adviesgesprekken voor de leerlingen van de groepen 8 vonden plaats. Ook via de toetsen in deze periode krijgen we een beeld van de ontwikkeling van de meeste kinderen. Over enkele weken volgen dan ook de rapporten. In deze nieuwsbrief gaan we daar uitgebreid op in.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Rapporten en rapportgesprekken

In deze periode worden de rapporten afgerond voor de groepen 3, 4, 5, 6 en 8. De rapporten worden meegegeven op dinsdag 15 februari. De gesprekken vinden plaats in de periode 17 februari tot en met 24 februari.

 

Op vrijdag 11 februari ontvangt u bericht via de groepsleraren om u in te schrijven voor een oudergesprek. Dit geldt voor de groepen 3, 4, 5 en 6.

De intekenlijsten worden om 17.00 uur opengezet. Let op, u ontvangt hiervan op dat tijdstip geen aparte melding.

 

De gesprekken vinden plaats op school, maar kunnen ook gehouden worden via teams.

Dit wordt dan met de leraar afgesproken.

 

Vanwege de onrustige periode door corona was en is sprake van veel afwezigheid van leerlingen. Het zal daarom ook niet lukken alle toetsen af te nemen bij alle kinderen.

We kiezen ervoor om de rapporten toch af te drukken en mee te geven.

Bij enkele kinderen is het rapport dan niet compleet, maar kan wel worden besproken. Het complete rapport volgt voor die kinderen na de voorjaarsvakantie.

 

 

Rapporten groepen 7

Voor de groepen 7 is de planning opgeschoven vanwege meerdere quarantaines na de kerstvakantie en leraren die zijn uitgevallen. Verder speelt in de groepen 7 de uitstroomverwachting.

De gesprekken met ouders groepen 7 vinden plaats na de voorjaarsvakantie. U ontvangt nog bericht over de rapporten en de gesprekken.

Corona, kort

In de afgelopen weken hebben veel leraren corona opgelopen. De meeste zullen begin volgende week weer aan het werk zijn. Leraren die extra werken en vaste vervangers helpen ons goed! Daarom kon het onderwijs meestal doorgaan, ook bij afwezig van de eigen leraar.

We verwachten voor de groepen 6, 7 en 8 volgende week een levering van zelftesten. We geven deze mee zodra ze binnenkomen.

MR
Nieuws van de medezeggenschapsraad
Op maandag 17 januari was de derde Overlegvergadering van de medezeggenschapsraad (MR). Vanwege de omstandigheden en een aantal MR-leden in quarantaine, vond deze vergadering digitaal plaats. Inmiddels is daar veel ervaring mee opgedaan, dus ook deze vergadering verliep zonder problemen. De agenda's en verslagen van de vergaderingen van de MR vindt u op Schoudercom (onder Documenten, MR, Agenda's en notulen 2021-2022).
 
Tijdens de vergadering is onder andere gesproken over de Begroting van afgelopen jaar (waar nog steeds vragen zijn rondom de reserveringen voor het ventilatiesysteem) en over het Jaarplan van 2021 - 2022 en de concept Begroting voor aankomende jaren. De directeur heeft een toelichting gegeven op de kaders voor het Schoolformatieplan en Werkverdelingsplan wat hieruit voortkomt. 
 
Tot slot is gesproken over de voortgang rondom de inzet van de NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs, gericht op achterstanden in het onderwijs) en heeft de directeur een beeld gegeven over corona en de lange termijn, waarvoor ook de school sterk afhankelijk is van landelijk beleid en besluiten. 
 
Tijdens de vergadering zijn ook de Jaarverslagen van de MR van de afgelopen jaren vastgesteld. Hier was helaas sprake van wat achterstallig onderhoud, dat nu helemaal is weggewerkt. U vindt deze verslagen, net als andere documentatie op Schoudercom (onder Documenten, MR, Documenten, Jaarverslagen). 
 

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777