Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 11
Agenda

Nieuwsbrief 11 donderdag 17 februari 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 10 maart 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 9 maart 2022.

 

Donderdag 17/2: rapportgesprekken groepen 3 t/m 6.

Maandag 21/2 tot en met 24/2: rapportgesprekken groepen 3 t/m 6.

 

Maandag 28/2 t/m vrijdag 4/3: voorjaarsvakantie. 

  

Beste ouders, verzorgers,

In deze periode gaan de meesten van u in gesprek met de leraar over de ontwikkeling van uw kind. We hopen vanzelfsprekend dat u een goed beeld krijgt van de voortgang van uw kind op school en het perspectief voor de komende periode.

 

Tijdens de projectweek 'Wecycle' na de voorjaarsvakantie zullen alle leerlingen zich richten op techniek en kunst. Verderop kunt u daarover lezen.

 

Vandaag maakten ouders van meer dan 200 kinderen gebruik van de mogelijkheid hun kind(eren) eerder op te halen vanwege het stormachtige weer. De onrust van verplicht eerder ophalen is voorkomen.

 

Via deze weg dank voor alle aardige reacties op mijn aangekondigde vertrek! Van het bestuur krijgt u in deze nieuwsbrief een bericht over de zoektocht naar mijn opvolger.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Personeel

Ana den Boer, remedial teacher taal, heeft per 1 maart aanstaande een functie aanvaard op een andere school. Dit betekent praktisch dat komende week haar laatste werkweek is op school. Vanzelfsprekend wensen wij haar veel succes in haar nieuwe functie.

De taken van Ana zullen na de voorjaarsvakantie worden voortgezet. 

Corona: stand van zaken

We lijken over het hoogtepunt heen van leraren en kinderen met corona. Alle groepen bleven deze week open. 

 

Met de persconferentie van deze week is duidelijk dat veel regels gericht op het voorkomen van corona vervallen. Verschillende veranderingen voor school zullen na de voorjaarsvakantie ingaan. U krijgt daarover apart bericht.

Bericht bestuur over opvolging John van Bezouw als directeur

Zoals op 8 februari jl. is aangekondigd door John van Bezouw stopt hij na dit schooljaar als directeur van De Lorentzschool.

John kiest heel bewust voor een nieuwe fase in zijn leven. Dat begrijpen wij volkomen, danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij de Lorentzschool en wensen hem daarbij alle geluk.

 

Dat betekent wel dat het bestuur de werving naar een nieuwe directeur voor de Lorentzschool spoedig zal moeten gaan starten. Inmiddels is er contact gelegd met de medezeggenschapsraad om de procedure door te spreken. De werving zal een samenwerking zijn tussen het bestuur, leden van het schoolteam en de MR - oudergeleding.

We zullen u regelmatig een update geven over de werving naar de opvolger van John van Bezouw.

 

Bestuur PROO Leiden-Leiderdorp

Betaling rekeningen school en SchouderCom

Afgelopen week heeft u bericht van schoudercom ontvangen dat de tweede termijn betaling van TSO/schoolreis eraan komt. De tweede termijn sloot op 1 februari.

 

Dit bericht is automatisch verstuurd, wij hadden zelf niet de intentie om op dit moment over betalingen te communiceren.

Het bericht heeft bij een aantal mensen tot verwarring geleid. Excuus hiervoor.

 

De betalingen worden de komende tijd bijgewerkt en u krijgt nader bericht als wij een betaling niet terugvinden of nog verwachten.

Wij betalen het eventueel teveel betaalde uiteraard terug.

Bespreken van problemen op school

Wij hopen dat uw kind met veel plezier en gelukkig naar school gaat. Indien er echter met uw kind problemen zijn, dan is het natuurlijk het beste wanneer dat ook op school met de leerkracht besproken kan worden.

Op het moment dat u er met de leerkracht niet uitkomt of als er iets ernstigs aan de hand is, kunt u als ouder(s), naast de directie, ook contact opnemen met de contactpersonen:

juf Petra (Paars)

juf Marjan (5B)

meester Mario (8B)

 

Wij stellen ons via de poster verder aan u voor, zie de bijlage. Deze hangt ook in de school en is speciaal bedoeld voor de kinderen. Zij herkennen ons op die manier. Maar dat geldt ook voor u.

Wij zijn er namelijk voor zowel leerlingen, ouders, als personeel. U kunt ons om hulp vragen als u een (in)formele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De contactpersoon begeleidt, wijst de weg en kan adviseren. U kunt met ons een afspraak maken door ons te benaderen of contact met ons op te nemen via Schoudercom. Dat laatste kan via de contactpersoon-mailbox of aan één van ons persoonlijk.

 

Met vriendelijke groet,

De contactpersonen

 

 

Projectweek 'Wecycle’

Maandag 7 maart start de Lorentzschool met de projectweken. Dit jaar onder het thema ‘Wecycle’. Duurzaamheid en up- en recyclen zullen prominent aan bod komen. Met ‘Wecycle’ als thema kunnen kunst en wetenschap elkaar ontmoeten!

 

Bijzonder dit jaar is dat elke jaargroep een dag gaat doorbrengen op het Technolab (als hele dag of twee losse dagdelen). Meer informatie over het Technolab kunt u vinden op www.technolab.nl. Het Technolab wordt gedurende deze weken omgedoopt tot Lorentzlab. De kinderen verkennen daar de wetenschappelijke kant van ‘Wecycle’ via onderzoekend en ontwerpend leren. Op school kan, naast de wetenschappelijke kant, de kunst meer tot uiting komen. Hoewel iedere groep vrij is in de intensiteit en organisatie van het project, streven wij ernaar dat iedere groep een sculptuur maakt van kosteloos materiaal. Deze sculpturen zullen aan het eind van het project tentoongesteld worden en een plek krijgen door de hele school. Meer informatie hierover volgt spoedig.

 

Uw hulp en expertise op wetenschappelijk en artistiek vlak kunnen wij daarbij goed gebruiken! Wij zouden het leuk vinden om een inventarisatie te maken van ouderhulp. Deze ouderhulp zouden wij bij voorkeur zo breed mogelijk willen inzetten. Denk bij mogelijke activiteiten aan bijvoorbeeld gastlessen.

U kunt zich tot uiterlijk dinsdagochtend 22 februari opgeven via dit formulier: link De inventarisatie willen wij volgende week met het team delen. Leerkrachten die aan een bepaalde activiteit willen deelnemen zullen via Schoudercom contact met u opnemen. Alvast bedankt!

 

.

SpaceBuzz op de Lorentzschool

Dinsdag 22 maart brengt de SpaceBuzz als afsluiting van de projectweken een bezoek aan de Lorentzschool voor de groepen 7. SpaceBuzz is een levensechte virtual reality raket. De SpaceBuzz raket doet komende periode meer dan 300 basisscholen aan en lanceert ook onze groepen 7 de ruimte in!

 

In een unieke 4D-ervaring met virtual reality ervaren de leerlingen zelf vanuit de ruimte hoe ongelooflijk mooi, maar ook kwetsbaar onze aarde is. De SpaceBuzz missie is om kinderen wereldwijd de aarde door de ogen van een astronaut te laten zien en hen zo te inspireren om ambassadeurs van onze prachtige planeet te worden en daarmee ook zuinig op onze planeet te zijn.

 

Inline image

Een kinderburgemeester in Leiden?

Van Malcolm Jones van de Partij voor de Dieren in Leiden komt het volgende initiatief, gericht op de oudere kinderen:

 

In 1989 werd het Internationale Verdrag voor Kinderrechten unaniem aangenomen door VN landen. Om kinderen een stem te geven en hen niet te vergeten in de gemeente waar zij wonen, zijn er nu al 87 gemeenten waar een kinderburgemeester is aangesteld. Er is nog geen kinderburgemeester in Leiden.

 

Een kinderburgemeester heeft bijzondere taken heeft, waaronder de burgemeester te helpen bij onderwerpen die betrekking hebben op kinderen, om de gemeenteraad te adviseren en onderwerpen onder de aandacht te brengen en mee te gaan naar bepaalde plechtigheden zodat kinderen zijn vertegenwoordigd.

 

Als er meer dan 100 handtekeningen zijn verzameld wil wethouder Paul Dirkse aandacht besteden aan het idee van een kinderburgemeester voor gemeente Leiden.

 

Op de website van de Nederlandse genootschap van kinderburgemeesters vindt u nog meer informatie: https://kinderburgemeesters.nl/kinderburgemeester/

 

Ook Sleutelstad besteedde aandacht aan dit onderwerp: https://sleutelstad.nl/2022/01/18/krijgt-leiden-een-kinderburgemeester-frisse-wind-in-de-lokale-politiek/

 

Hebt u en uw kind(eren) interesse? U kunt zelf naar https://tinyurl.com/yc354phx gaan om samen met uw kind(eren) de petitie te ondertekenen. Daarbij is het van belang dat uw kind zijn/haar naam gebruikt want het gaat nu om de stem van de kinderen.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777