Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 9
Agenda

Nieuwsbrief 9 donderdag 20 januari 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 3 februari 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 2 februari 2022.

 

Donderdag 20, maandag 24 en dinsdag 25 januari: adviesgesprekken groepen 8. 

Beste ouders, verzorgers,

Onlangs vroeg een ouder of de mogelijkheid bestaat dat de school haar kind zou laten vaccineren op en door school. En daarmee zonder voorkennis van de ouder. Deze ouder zou dat beslist niet willen.

Ik heb gereageerd dat ouders altijd aanwezig zullen moeten zijn bij zo'n medische handeling. De grens tussen de taken van school en die van ouders, inclusief de medische zorg, moet duidelijk zijn, ondanks de bijzondere tijden.

 

Deze dagen volgen de adviesgesprekken voor de leerlingen van de groepen 8. Dat is vanzelfsprekend spannend voor ouders en leerlingen. Maar ook voor de school. We hopen met een advies de mogelijkheden van een kind zo goed mogelijk in te schatten. Het gaat daarbij vanzelfsprekend over de mogelijkheden voor zover we kunnen overzien.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Personeel

De directie is versterkt met een interim-adjunct directeur, Hans de Looze. Hans de Looze is een zeer ervaren directeur die de positie van adjunct directeur op onze school beslist een uitdaging vindt. Hij zal zich met name richten op de groepen 6, 7 en 8, naast algemene directietaken.

Hans de Looze is reeds een week op school geweest en gaat vanaf 31 januari ononderbroken aan de slag. Meestal zal hij werken op maandag en donderdag.

 

Romy Christiaanse is een nieuwe leraar die vanaf 2 februari gaat werken in groep 3C. Zij loopt momenteel binnen een van de kleutergroepen stage.

 

Tenslotte komt Heleen Kempenaars voor ondersteuning op dinsdagochtend en in groep 8A op de woensdagen.

Op tijd op school!

De lessen beginnen om 8.45 uur, niet later.

Wilt u er op toezien dat uw kind op tijd op school komt!

 

Inline image

Corona: stand van zaken

Deze week gingen vier groepen in quarantaine. Eind van de week zijn ongeveer 40 leerlingen van meer dan 15 verschillende groepen besmet geweest met corona vanaf maandag 3 januari. De ouders van groepen met een eerste of tweede besmetting kregen daarover bericht.

 

De nieuwe zelftesten voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zijn aangekomen en direct verspreid.

Gevonden voorwerpen

De kist met gevonden voorwerp zit halfvol. Maandag 24 en dinsdag 25 januari kunt u daarin zoeken. Spullen die komende week niet worden opgehaald gaan naar een goed doel.

Bericht van de ouderraad

Beste ouders,

 

Afgelopen dinsdag kwamen we als ouderraad online weer bij elkaar. In dit bericht geven we een korte terugkoppeling van wat is besproken.

 

Charitatieve commissie

Volgend schooljaar gaat de ouderraad weer een nieuw goed doel kiezen waarvoor de kinderen van de Lorentzschool zich 3 jaar lang kunnen inzetten. We hebben gesproken over hoe we de kinderen het beste kunnen betrekken bij de keuze voor het goede doel en bij de sponsoractiviteiten. De leerlingenraad krijgt in ieder geval een belangrijke rol.

Heb je leuke ideeën en wil je meehelpen met het organiseren van sponsoractiviteiten, meld je dan aan bij de charitatieve commissie. Zij kunnen weer nieuwe leden gebruiken!

Binnenkort vragen we hulp aan alle ouders om met voorstellen te komen voor een nieuw goed doel. Houd de nieuwsbrief in de gaten.

 

 

Een ouder had nog een vraag over hoe zij het beste haar kind kan begeleiden bij het leren lezen en schrijven. Bijvoorbeeld wel of niet verbeteren? Ze vroeg zich af bij wie ze terecht kan. En of er een leidraad is of de mogelijkheid voor een voorlichtingsbijeenkomst. Een mooie vraag. Adjunct-directeur Hans gaat deze vraag voorleggen aan de leerkrachten van de groepen 2 en 3.

 

zeven meest gestelde vragen van werkgevers, monica ten hoove, cijfers en centen, budgetcoach, www.cijfersencenten.nl

 

Meer informatie, een signaal of vraag aan de OR?

Ouders kunnen altijd een vraag of signaal sturen naar de Ouderraad-mailbox via Schoudercom. Of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

Kijk voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen. 

 

De overige OR-vergaderingen dit schooljaar: 17 maart, 17 mei en 23 juni. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Sief van Geloven (kinderen in 3A, 6B en 7A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777