Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 3
Agenda

Nieuwsbrief 3 donderdag 7 oktober 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 28 oktober 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 27 oktober 2021. 

 

7 oktober: kennismakingsgesprekken groepen 3-8.

11 oktober: kennismakingsgesprekken groepen 3-8.

12 oktober: kennismakingsgesprekken groepen 3-8.

 

18 t/m 22 oktober: herfstvakantie.

25 oktober: studiedag (alle groepen vrij).

 

28 oktober: oudergesprekken groepen 1-2.

1 november: oudergesprekken groepen 1-2.

2 november: oudergesprekken groepen 1-2.

Beste ouders, verzorgers,

De kennismakingsgesprekken met de leraren vinden momenteel plaats en gelukkig veelal op school. Fijn dat ouders en leraren elkaar spreken, belangrijk om samen te bespreken wat voor uw kind nodig is.

 

Tijdens de studiedag van 5 oktober deed het team de nodige kennis over spelling, executieve functies en fijne motoriek. De leraren kunnen die kennis goed gebruiken in de klas. Zie ook verderop.

 

Eind volgende week begint de herfstvakantie. We hopen dat u een fijne tijd hebt met uw kinderen!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Personeel

Bryan Limon die ons bijstaat in de functie van adjunct directeur ad-interim bovenbouw neemt volgende week afscheid van ons. Hij gaat zich dan volledig richten op een school buiten onze regio. Donderdagmiddag 14 oktober is zijn laatste dag op de Lorentzschool. Ook via deze weg bedanken we Bryan voor zijn inzet!

 

Juffrouw Anne van der Neut zal na de herfstvakantie starten in groep 5A naast juffrouw Margot.

 

Juffrouw Hanneke werkt op 12 oktober voor het laatst in groep 5A en zal na de herfstvakantie in groep 3B naast juffrouw Cindy werken.

Corona: stand van zaken

De laatste weken kregen we nauwelijks meldingen van besmettingen. Totaal twee leerlingen met coronavirus uit twee verschillende groepen en een begeleider van een leerling. Spannend was of besmettingen zich zouden uitbreiden. Dat gebeurde gelukkig niet. Waar mogelijk hebben we contact met de GGD om bij meerdere besmettingen snel te kunnen reageren.

 

NPO-gelden

Eerder informeerden wij u over de NPO-gelden in kader van corona. NPO betekent "Nationaal Programma Onderwijs na corona".

 

Het team maakte voor de zomervakantie een overzicht van bijzonderheden ten aanzien van de ontwikkeling van de leerlingen:

- executieve vaardigheden zijn in alle groepen iets afgenomen (zoals zelfstandigheid en geconcentreerd werken)

- spellingvaardigheden zijn minder sterk gestegen.

- leesvaardigheden zijn soms minder sterk gegroeid

- schrijfvaardigheden ontwikkelen zich minder sterk

 

Tijdens de studiedag van 5 oktober stonden centraal

- ons spellingonderwijs

- verbeteren van executieve vaardigheden

- fijnmotorische vaardigheden voor de groepen 1-2-3

 

Door de onderlinge afstemming die eruit voortvloeit versterken we ons onderwijs.

 

De volgende maatregelen zijn reeds geeffectueerd:

- twee leerjaren houden komend schooljaar een groep extra: de kleutergroepen en de huidige groepen 5. Binnen de kleinere groepen is meer tijd beschikbaar voor instructie.

- ondersteuning buiten de groepen. Momenteel richten de drie ondersteuners zich vooral op spellingvaardigheden.

 

We willen de personele invulling van die ondersteuning verder uitbreiden. De ondersteuners (leraren!) richten zich op het onderwijs dat in de klas wordt gegeven. Buiten de klas krijgen de kinderen extra intensieve oefening. Ook wordt leerstof van een vorig leerjaar nog eens herhaald of intensiever en uitgebreider geïnstrueerd en geoefend.

 

Voor de volgende onderwerpen volgen activiteiten in de loop van het schooljaar:

- verdere invoering van samenwerkend leren om leerlingen actiever te betrekken bij het leren;

- modernisering van het rekenonderwijs;

- een nieuwe aanpak van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Voor deze ontwikkelingen zullen deskundigen van buiten de school ons een stap vooruit helpen.

 

In de tussentijd gebeurt vanzelfsprekend een groot deel van de activiteiten binnen de groepen, door de eigen leraren.

 

Steeds duidelijker wordt dat we de NPO-middelen over een langere periode dan twee schooljaren kunnen inzetten. Daarmee kan de school ook een wat moeilijkere periode overbruggen. De daling van leerlingen in onze wijk en de omliggende wijken zet namelijk nog even door (het Roodenburgdistrict). We krimpen voorlopig. We doen dat liever "beheerst". Daarvoor komen extra middelen goed van pas, vooral om voldoende groepen open te houden. De NPO-middelen blijven gelukkig gereserveerd voor de school.

Studiedag maandag 25 oktober

De school gaat werken met een nieuw computerprogramma voor de leerlingenadministratie. Het huidige programma is verouderd en wordt ook niet meer vernieuwd. Alle scholen binnen de scholengroep van PROO gaan werken met Parnassys. Directie, intern begeleiders en administratief medewerker kregen reeds scholing, ook om het programma af te stemmen op onze wensen.

Op 25 oktober, de maandag na de herfstvakantie, krijgt het hele team een scholing en gaan we echt werken met Parnassys.

In de loop van de maanden informeren we u over nieuwe mogelijkheden, ook voor u als ouder.

MR

Vanuit de Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) van de Lorentzschool is dit schooljaar begonnen in een nieuwe samenstelling. Tijdens de eerste Overlegvergadering op 21 september verwelkomden wij Dineke van Daalen, Maartje de Jong en Annemieke Pels als nieuwe leden voor de personeelsgeleding, en Dagmar Beudeker als nieuw lid voor de oudergeleding. De eerste vergadering was ook om een andere reden bijzonder, omdat er een nieuwe voorzitter moest worden gekozen. De MR heeft unaniem gekozen voor een duo-voorzitterschap door Martijn Overdulve en Dirk-Jan Wemmers. Daarnaast heeft de MR ervoor gekozen om de taken van de secretaris te beleggen bij Bas de Jong, die net als vorig jaar als ambtelijk secretaris de MR zal ondersteunen. En als vaste notulist blijft Patricia Schalkwijk ondersteuning bieden.

Tijdens de eerste Overlegvergadering stonden een aantal 'huishoudelijke' onderwerpen op de agenda. Zo moesten de vergaderdata en het huishoudelijk reglement worden vastgesteld, en zijn aanspreekpunten gekozen van de verschillende werkgroepen van de MR. In aanwezigheid van de directeur is o.a. het jaarplan van de school besproken. In het jaarplan staan de doelen die de school dit jaar wilt bereiken. Ook de plannen voor de besteding van de NPO-gelden zijn hierin opgenomen. Er staan veel nieuwe ontwikkelingen op het programma; de MR wordt regelmatig bijgepraat over de voortgang.

Mocht u geïnteresseerd zijn in wat er nog meer ter tafel kwam kunt u de agenda raadplegen. Een link hier naar toe (en andere belangrijke documenten) vindt u op Schoudercom in de map ‘MR’ onder het tabje ‘Documenten’. De MR is bereikbaar via MR@lorentzschool.nl.

Kinderboekenweek

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. 

 

Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

 

Wat is er allemaal te doen?
Schrijf je in via: https://www.bplusc.nl/agenda/kinderboekenweek-2021/
Alle activiteiten zijn gratis. 

 

Bibliotheek Het Gebouw | workshop van schrijver Mylo Freeman Inschrijven
6 oktober 14.00 – 15.00 uur
leeftijd: 4+ jaar (groep 1 – 2)

Mylo Freeman is fictieschrijver en illustrator. Zij kreeg in 1998 de Kiekeboeprijs voor haar prentenboek “Potje’. Inmiddels heeft zij zo’n 50 prentenboeken op haar naam staan, waaronder de Prinses Arabella boeken. Zij geeft een tekenworkshop voor jonge kinderen.

Inline image

 

Bibliotheek Stevenshof | workshop van schrijver Léon Biezeman Inschrijven
13 oktober 14.00 – 15.00 uur
Leeftijd: 8-10 jaar (groep 5-6)

Léon Biezeman heeft dyslexie. Hij schreef er een aantal boeken over, waaronder Schrijven met dyslexie, een boek dat hij schreef met ruim 80 kinderen met dyslexie, en AppZurt-dyslexie van a tot z, een boek voor kinderen met dyslexie, hun vrienden, klasgenoten en broers en zussen. Het staat vol leuke feitjes en weetjes over dyslexie en hoe ermee om te gaan. Voor de Kinderboekenweek heeft Léon een speciaal themaprogramma samengesteld dat is gebaseerd op zijn boek ‘’Hein en het Makkelijk Lezen Plein’.

 

 

Bibliotheek Nieuwstraat | Workshop van schrijver Lisa Boersen Inschrijven
6 oktober 15.00 – 16.00 uur
Leeftijd: 6 – 9 jaar (groep 3-5)

Lisa Boersen schrijft het soort boeken dat kinderen het liefst lezen: boeken waar je om kunt lachen en die spannend zijn. ‘Timo en de Oppasninja’ is zo’n boek. Een interactieve workshop voor kinderen uit de onderbouw. 
Inline image

 

Bibliotheek Nieuwstraat | Workshop van schrijver Jort van der Jagt Inschrijven

13 oktober 14.00 – 15.00 uur
Leeftijd: 6-9 jaar (groep 3-5)

Jort van der Jagt studeerde af aan de Willem de Kooning Academie in de richting illustratie, met specialisatie animatie. Hij illustreerde o.a. de boeken: “Kwijt, weg, foetsie’ en ‘’Billy de Kip’. Hij geeft een creatieve workshop voor kinderen van 6 tot 9 jaar oud. 

Inline image

 

Workshop: Minecraft in het i-Lab Inschrijven
door Anja Schakel (BplusC) in het i-lab - bibliotheek Nieuwstraat
11 oktober 15.30 – 17.00 uur | Leeftijd: 8+

Een speciale werkplaats editie van Minecraft afgestemd op het thema van de Kinderboekenweek: Worden wat je wil… Samen bouwen: als een ingenieur een raket ontwerpen of als een architect een mooie villa bouwen. Wat ga jij bouwen?

 

Bibliotheek Leiderdorp | interactief bezoek van schrijver Simon van der Geest Inschrijven - met veel voorlezen en een quiz!
16 oktober 11.00 – 12.00 uur
Leeftijd: 9-12 jaar (groep 6-8)

Deze schrijver won twee maal een Gouden Griffel; met Dissus, een bewerking van de Odyssee en met Spinder, over een jongen met een geheime insectenkelder. Voor zijn nieuwste boek Het werkstuk- of hoe ik verdween in de jungle, reisde hij naar de binnenlanden van Suriname. Dit boek werd bekroond met een Zilveren Griffel. Een must voor kinderen uit de bovenbouw.

Inline image

 

Workshop: Later word ik...  door Yoeri Knijnenburg/Tessa Coolen (BplusC)
alle bibliotheeklocaties
Leeftijd: 6-9 jaar (groep 3-4)

Het is leuk om te dromen over wat je later wilt worden. Boeken helpen je met die dromen. Ze laten zien dat de gekste beroepen bestaan. Dat betekent dat er altijd een beroep is dat bij jou past. In de workshop gaan we aan de slag met boeken, gedichten en quizzen. Zo kom jij erachter wat jij later wilt worden!

 

6/10 14.30 – 15.00 uur Stevenshof: inschrijven
8/10 16.00 - 16.30 uur Merenwijk: inschrijven
13/10 14.30 - 15.00 uur Leiderdorp: inschrijven
15/10 15.30 - 16.00 uur Het Gebouw: inschrijven

Alle activiteiten zijn gratis. 

 

 

Autismecafé
Uitnodiging Autismecafé 13 oktober: Film "Het kind of de rekening"
 
 

13 oktober: Film Het kind of de rekening over Leidse Jeugdzorg

Op woensdag 13 oktober hebben we in het  Autismecafé een voorvertoning van de documentaire “Het kind of de rekening” van filmmaker Jan Stap. Jan kijkt in de film breed naar de jeugdzorg in de Leidse regio  en praat met kinderen en hun ouders over de hulp die ze krijgen voor bijvoorbeeld autisme. In het Autismecafé laten we deel 1: “Zorgen en Leren” en deel 2: “Goede Hulp” zien.

Na de film praat gespreksleider Annemarie Koppenaal met Jan Stap en een aantal mensen die in de documentaire voorkomen over jeugdzorg en de zoektocht naar goede hulp.

Door het vervallen van de meeste coronamaatregelen houden we het Autismecafé weer in onze gebruikelijke locatie in Het Gebouw. 

Om het voor iedereen toegankelijk en veilig te houden, houden we ons nog wel aan de 1,5 meter afstand en kunnen er maximaal 35 mensen komen. 

Wij vragen jullie om je via deze link aan te melden via de Eventbrite website, dan krijg een een gratis e-ticket en zo kunnen we de bezoekersaantallen in de gaten houden. 

https://www.eventbrite.com/e/tickets-autismecafe-13-oktober-documentaire-het-kind-of-de-rekening-180263421747

 
 
We werken aan een manier om deze bijeenkomst ook (gedeeltelijk) online toegankelijk te maken. Als we meer details hebben sturen we een update met details voor mensen die het op de avond zelf of later online willen volgen.  

Deze avond is georganiseerd in samenwerking Balans Rijnland, een organisatie die opkomt voor de belangen van ouders met kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Vrijwilligers van Balans en van het ouderteam van het Autismecafé zitten daarnaast klaar om de ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

Het Autismecafé is een plek om ervaringen en informatie uit te wisselen, voor en door ouders van kinderen met autisme.
 
 
Wat: Autismecafé bijeenkomst

Waar: ‘Het Gebouw’, Arubapad 2, 2315 VA, Leiden

Wanneer: 13 oktober, Inloop vanaf 19:30, gesprek start om 20:00. Er is tijdens en na het gesprek ruim gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te stellen. Om 22:30 sluit het café.

Het gebouw werkt met een nieuwe opzet dus het we zullen nu zelf thee en koffie organiseren voor in de pauze en vragen om jullie geduld omdat het voor ons ook anders dan anders gaat
 
LOCATIE
Het Gebouw
Arubapad 2, 2315 VA Leiden
Gratis, wel graag aanmelden vooraf 
Je bent welkom vanaf 19.30 uur, programma begint om 20.00 tot 22.00 uur.             
 

Het Autismecafé is een plek om ervaringen en informatie uit te wisselen, VOOR EN DOOR OUDERS van kinderen met autisme.

Contactpersoon: Sietske de Jongh
                           autismecafeleiden@gmail.com

 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Website Autismecaféleiden.nl Website Autismecaféleiden.nl

Je ontvangt deze mail omdat je eerder belangstelling hebt getoond voor het Autismecafé. 

Uitschrijven  |  Verander je gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777