Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 2
Agenda

Nieuwsbrief 1 donderdag 23 september 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 7 oktober 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 6 oktober 2021.

 

Vrijdag 1 oktober: Hutspot.

Maandag 4 oktober: Leidens Ontzet - alle leerlingen vrij.

Dinsdag 5 oktober: Studiedag - alle leerlingen vrij.

Donderdag 7 oktober: Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8.

Maandag 11 oktober: Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8.

Dinsdag 12 oktober: Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8.

Beste ouders en verzorgers,

 

Binnenkort volgen de kennismakingsgesprekken voor de groepen drie tot en met acht. Voor u en de leraren is dat een goede en belangrijke gelegenheid om informatie over uw kind uit te wisselen. U krijgt via SchouderCom bericht over de inschrijving.

 

Tijdens de studiedag van 5 oktober zal het team verder leren over en werken aan motoriek, spelling en executieve functies (deze hebben betrekking op o.a. zelfstandigheid van de kinderen en de spanningsboog.) Die vaardigheden moeten soms sterker ontwikkeld worden na de sluitingen van de school door corona. Hier maken we er al werk van binnen ons onderwijs.

 

De sollicitatieprocedure voor de adjunct directeur bovenbouw loopt en we hopen deze rond de herfstvakantie af te ronden. Wij houden u op de hoogte.

 

U ontvangt op zondag bericht over enkele maatregelen rondom corona die we reeds aanpassen.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Kennismakingsgesprekken groepen 3-8

Deze vinden plaats op 7, 11 en 12 oktober.

Soms kunnen data voor deze gesprekken afwijken voor een betere spreiding.

De inschrijving verloopt via SchouderCom na bericht van de leraar.

Hutspot

De hutspotmaaltijd is dit jaar op vrijdag 1 oktober. Wij maken gebruik van kant en klare hutspot maaltijden. We delen vegetarische worsten uit voor kinderen die geen runderknakworsten eten.

De leerkrachten zullen ouders via Schoudercom benaderen om de hutspot op te warmen. De ouders die de hutspot opwarmen kunnen de hutspot op donderdagochtend 30 september ophalen in de aula (graag zelf een tas meenemen). Bord, beker en bestek graag voorzien van naam en in een tas mee naar school geven vanaf donderdag 30 september. 

Bericht van de Ouderraad (OR)

Beste ouders, in dit bericht de aankondiging van de eerste OR-vergadering van dit schooljaar op dinsdag 28 september, de vergaderdata 2021/2022 en aandacht voor de flyers m.b.t. werving nieuwe leden en ‘’Ouders voor Ouders’’.

 

Eerste OR-vergadering 

Op dinsdag 28 september vindt de eerste OR-vergadering van dit schooljaar plaats. Deze zal op school plaatsvinden met de mogelijkheid om ook vanuit huis in te bellen. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Als je op school wilt aansluiten of de online link wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar de OR-mailbox, zodat wij weten op hoeveel mensen we moeten rekenen ivm het voorbereiden van een geschikte ruimte op school. Ook als je niet wil/kan deelnemen, maar je loopt als ouder ergens tegenaan op school, dan horen wij dat graag. 

Inline image

De onderwerpen die besproken zullen worden: Groen en duurzaam schoolplein, contactmomenten ouder-leerkracht, schoolplan/besteding NPO gelden, update OR-commissies/werkgroepen, signalen vanuit ouders

 

Vergaderdata 2021/2022

23 november

18 januari

17 maart

17 mei

23 juni

Thema-avond in mei/juni

 

Flyers

Zie verderop in dit nieuwsbericht de flyers mbt werving nieuwe leden en ‘’Ouders voor Ouders’’.

 

Werving nieuwe leden: Zowel binnen het bestuur als voor de verschillende commissies en specifieke onderwerpen waar de OR zich mee bezig houdt, zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die zich willen inzetten voor een veilige, prettig en leerzame omgeving voor onze kinderen.

 

Ouders voor ouders: Vanuit onze werkgroep Inclusie wordt o.a. gewerkt aan mogelijkheden om de communicatie tussen ouders en het samen spelen van kinderen te stimuleren.

 

Meer informatie, een signaal of vraag aan de OR?

Ouders kunnen altijd een vraag of signaal sturen naar de Ouderraad-mailbox via Schoudercom. Of spreek een van ons aan op het schoolplein.

Inline image

Kijk voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Sief van Geloven (kinderen in 3A, 6B en 7A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B), Karima El Mestari (kinderen in groep roze en 3D) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777