Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 1
Agenda

Nieuwsbrief 1 donderdag 9 september 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 23 september 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 22 september.

 

 

Beste ouders, verzorgers,

De kop van het nieuwe schooljaar is eraf na twee weken onderwijs. Vanzelfsprekend is veel nog wennen. Veelal nieuwe leraren, een ander lokaal, soms een andere verdieping. Ook voor u en de leraren is het wennen! We hopen dat dit allemaal vlot verloopt en dat u en de leraren elkaar vlot kunnen vinden.

 

Verderop informeren wij u over plannen voor ontwikkeling van het schoolplein. Belangrijk is dat de bouwpercelen nu echt niet meer bebouwd gaan worden. De gemeente wil ze bestemmen voor bij ongebonden sport.

 

Rondom corona speelt helaas het nodige. U ontving reeds de maatregelen. Dank voor alle medewerking! Velen van u namen nog op de dag van ontvangst goed kennis van deze maatregelen. Dat was voor ons zichtbaar t.a.v. het gedrag op het plein en de tijden van brengen en halen. Zie verderop de nodige aanvullende informatie.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Afwezigheid van een leraar

Indien een leraar afwezig is wordt er gezocht naar vervanging. Wij streven ernaar om een leraar steeds te vervangen. Tegelijkertijd zien we dat dit steeds meer creativiteit vraagt.

Het verdelen van een groep over andere groepen is een mogelijkheid, maar wordt momenteel beperkt door de coronamaatregelen.

Mocht opvang echt niet mogelijk zijn dan kunnen wij genoodzaakt zijn om een groep tijdelijk te sluiten. Wij proberen dit te voorkomen, maar in geval van nood rekenen wij op uw begrip. Mocht dit ter sprake zijn, dan ontvangt u de dag voor sluiting een bericht.

 

En nogmaals: hebt u een Pabo diploma, dan kunt u overwegen af en toe eens te vervangen op onze school als dat nodig is. We zouden er blij mee zijn.

U kunt dit laten weten via een directielid of een mail zenden naar John van Bezouw via SchouderCom

Corona

Melden van een kind of huisgenoot met corona

Melden van een situatie met corona is vanzelfsprekend. Voor de duidelijkheid voegen we de volgende tekst toe aan de maatregelen corona:

 

Uw kind heeft corona:

U meldt dit aan de leraar, de directie en/of de administratie van de school. Dit kan via SchouderCom of telefonisch. Wij nemen contact met u op.

De GGD zal ook contact met de school opnemen en een brief aan de ouders opstellen. Wij informeren de ouders van de leerlingen van de groep. De leerlingen gaan waarschijnlijk in quarantaine.

 

Een huisgenoot heeft corona en uw kind blijft thuis

U meldt dit aan de leraar en/of de administratie van de school. Dit kan via SchouderCom. De leraar meldt dit aan de administratie. Uw kind blijft thuis. De GGD zal u informeren hoe lang het in quarantaine moet blijven,

Wij informeren de ouders van de groep. Uitsluitend na uw toestemming noemen we de naam van het kind.

 

Een huisgenoot heeft corona en uw kind is nog op school

U meldt dit aan de leraar en/of de administratie van de school. U doet dit bij voorkeur telefonisch. U haalt uw kind op of laat het ophalen. De GGD zal u informeren hoe lang het in quarantaine moet blijven,

Wij informeren de ouders van de groep. Uitsluitend na uw toestemming noemen we de naam van uw kind.

 

Corona, situatie op school

Reeds in de tweede week moest een kleutergroep in quarantaine wegens een met corona besmette leerling. Een tweede en derde leerling bleken eveneens besmet. Daardoor duurt de quarantaine langer.

Inmiddels zijn nog twee groepen thuis wegens een met corona besmette leerling.

 

Aan het begin van de zomervakantie waren veel kinderen van een groep besmet met corona. Daarnaast waren in een andere groep een stagiaire en een leraar besmet met corona. En een leraar van weer een andere groep.

 

Voor ons is duidelijk dat de Delta-variant zichtbaar toeslaat. Die is venijniger dan het oorspronkelijke corona virus. Uit contact met de GGD afgelopen vrijdag blijken momenteel veel groepen van scholen getroffen door corona. We hopen vanzelfsprekend dat het bij incidenten blijft.

 

 

Corona en slechts een deel van de groep naar huis?

Uit de media maakten wij op dat een OMT-lid het niet nodig vindt dat de gehele groep naar huis gaat als een kind corona heeft.

Eerder was die maatregel ook van toepassing. In de praktijk is het niet mogelijk voor een leraar om bij te houden welk kind precies waar heeft gezeten, met wie en hoe lang. Zeker de delta-variant maakt veel onzekerder. Besmettingen gaan voor ons zichtbaar sneller.

U kunt ervan uitgaan dat een groep in quarantaine gaat als een kind corona heeft.

 

John van Bezouw, directeur

Ons schoolplein

De Lorentzschool heeft ingesproken in de commissie Onderwijs en Samenleving van gemeente Leiden. Aanleiding was een brief van het college aan de gemeenteraad rondom het Roomburgerpark, voor de Lorentzschool een belangrijke brief. Zwart op wit staat dat de bouwpercelen bij de school voor bebouwing vervallen. Doel is nu deze te gebruiken voor ongebonden sport. Voor de school is er echter meer te doen. Daarom pleiten wij voor betrokkenheid van de gemeente bij de inrichting van het schoolplein. De eerdere plannen zijn immers vervallen met de negatieve uitslag van het referendum.

De wethouder antwoordde dat het eerdere bouwterrein voorzien zal worden van toestellen en objecten voor de ongebonden sport. Ook de school heeft er dan plezier van. Onduidelijkheid is er ten aanzien van oplossingen voor het verkeer rond de school, met name vanwege de drukte bij brengen en halen.

 

Vanzelfsprekend willen we dat de gemeente de grote betontegels voor de hoofdingang weg gaat halen. Die zijn niet voor een schoolplein.

 

Samen met de gemeente zullen we zoeken naar oplossingen. Graag zetten we nu vaart achter alle plannen.

Zonnebrand

In deze periode zijn er nog enkele dagen met volle zon. De buitenspeelperioden zijn ongeveer 15 minuten. Als u wilt dat uw kind armen en gezicht insmeert met zonnebrand, geeft u dan een flesje zonnebrand mee?

Gevonden voorwerpen

Op maandag 13 september maken wij de bak met gevonden voorwerpen weer leeg. Mist u in die week nog spullen? Wij bewaren deze nog een weekje in een bak in de aula.

Verder attenderen we u nogmaals op verloren sleutels. Gevonden sleutels hangen aan een plankje bij de hoofdingang. Kom gerust even kijken.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777