Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 16
Agenda

Nieuwsbrief 16 donderdag 27 mei 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 10 juni 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 9 juni 2021.

 

Vrijdag 4 juni: roostervrij groepen 1 en 2.

Maandag 7 juni t/m donderdag 10 juni: schoolfotograaf.

Beste ouders, verzorgers,

Vandaag zijn de leerlingen van de groepen 8 uitgezwaaid. Zij hebben een programma voor drie enerverende dagen. De leerlingen zijn daarover heel enthousiast. Dit jaar geen overnachtingen, de pret zal er niet minder om zijn.

De hoeveelheid klei op de gangen in de groepen 6 laten zien dat de leerlingen van en naar de schooltuinen gaan! Ook deze activiteit gaat gewoon door.

De sponsorloop vindt plaats op 23 juni. Dat is enkele weken later dan gepland. De vorm wordt aangepast aan de eisen van dit moment. Daarover krijgt u nog bericht via de Charitatieve Commissie. Fijn dat de sponsorloop echt zal plaatsvinden!!

Belangrijk is dat veel activiteiten voor de kinderen gewoon doorgaan. Dat zal het jaar weer compleet maken.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Personeel

Momenteel werven we een nieuwe adjunct directeur voor de onderbouw vanwege het vertrek van Mariska Koelewijn. We hopen op een spoedig resultaat.

Corona: stand van zaken

Het aantal meldingen van besmette huisgenoten is fors teruggelopen.

Een leraar was even ziek in de meivakantie. Dat stond los van school.

Enkele kinderen kregen corona. Een keer moest een groep een dag wachten op het advies van de GGD, maar mocht daarna naar school.

In de meivakantie kregen ouders van vier groepen advies voor hun kind om quarantaine aan te houden vanwege een ziek TSO-medewerker.

Inmiddels zijn veel leraren gevaccineerd. Dat is een voordeel van een iets ouder team.

NPO-gelden

Het ministerie van onderwijs heeft veel geld beschikbaar gesteld voor de basisscholen. We noemen dit de NPO-gelden. NPO betekent "Nationaal Programma Onderwijs na corona".

We ontvangen die middelen voor de komende twee schooljaren. Tijdens de studiedag van afgelopen dinsdag inventariseerden de leraren de situatie in hun groep. Ook dachten ze na over alle mogelijkheden om middelen in te zetten. We kunnen met die NPO-gelden verschillende groepen kleiner houden. We voorkomen daarmee "samenvoeging" van groepen.

Zeker moeten we zorgen voor een aanbod op het gebied van leren. Dat gebeurt reeds, maar kan intensiever met die middelen. Voor verschillende kinderen is een steun in de rug fijn op het sociaal emotionele vlak.

In de maand juni moeten we een plan afronden. Tegelijkertijd moeten we goed vooruit kijken en contact leggen met degenen die diensten kunnen aanbieden. Door de hoeveelheid geld is er straks meer vraag dan aanbod.

De school heeft bij de ontwikkeling van het onderwijs vertragingen opgelopen. Zo is de keuze voor een nieuwe rekenmethode een jaar opgeschoven. We mogen ook investeren om weer vlot up tot date te komen.

Vanzelfsprekend gaan we met de medezeggenschapsraad in gesprek die instemmingsrecht heeft bij de besteding van de nieuwe middelen.

Bericht van de ouderraad

Beste ouders, in dit bericht  een terugkoppeling van de OR-vergadering van 18 mei. 

 

Thema-avond OR/MR "Effectief communiceren in Coronatijd", 8 juni, 20.00 uur

We hebben de online thema-avond kort doorgesproken. Begin van deze week hebben alle ouders en medewerkers van school een bericht ontvangen via SchouderCom. Hierin staat de link om je aan te kunnen melden. Zie ook de flyer in deze Nieuwsbrief. Hopelijk tot ziens via Zoom!

 

Rondje OR-commissies

We hebben de activiteiten van de OR-commissies doorgenomen. De sponsorloop zal dit jaar plaatsvinden op 23 juni. Er zal hulp nodig zijn van ouders. Houd berichtgeving hierover via nieuwsbrief en SchouderCom in de gaten. De charitatieve commissie gaat daarnaast presentaties over het goede doel geven in de klassen. 

 

Signalen van ouders

Diverse vragen en signalen zijn besproken en voorgelegd aan John. John gaat nadenken over het verzoek om een extra gestandaardiseerd gesprek met de leerkracht, bijvoorbeeld net voor de kerstvakantie. Het kennismakingsgesprek wordt door iedereen als positief ervaren. Ouders kunnen overigens altijd zelf een extra gesprek aanvragen bij de leerkracht.

 

Meer informatie?

Kijk op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en volledige verslagen van de ouderraadvergaderingen. Contact kan via een SchouderCom-bericht naar de mailbox van de ouderraad of door een van ons aan te spreken. 

 

Er staat nog 1 OR-vergadering gepland dit schooljaar: 5 juli. Dan zal in ieder geval de nieuwe werkwijze van de OR geevalueerd worden.

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A), Ivana Tunjic (kind in groep 3C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 3B), Karima El mestari (kinderen in groep roze en paars) en Gesineke Veerman (kind in groep 6B).

Schoolbibliotheek zoekt vrijwilligers

Beste ouders en verzorgers,
Omdat een groot aantal biebouders hun jongste kind als schoolverlater gaat uitzwaaien deze zomer, heeft de schoolbibliotheek nieuwe vrijwilligers nodig. Het gaat om maandag, dinsdag en donderdag van 8:45-9:45 uur. Mocht u op één van deze dagen structureel elke week willen bijspringen, reageer dan voor 1 juli, met een mailtje naar de bieb-coördinator-mailbox via SchouderCom.

 

Met vriendelijke groeten,

De bibliotheekcoordinatoren

Sponsorloop

23 juni 2021 Sponsorloop voor Niños de Guatamala

Dit jaar kunnen we gelukkig weer de sponsorloop voor het goede doel van school organiseren. We houden uiteraard rekening met alle maatregelen die er zijn rondom Covid -19, daardoor ziet de sponsorloop er ook iets anders uit. Hoe het allemaal precies zal verlopen, laten we op tijd weten. De bijeenkomst waarbij onze contactpersoon van Niños de Guatamale iets komt vertellen aan de kinderen zal digitaal per leergang plaatsvinden op 9 en 10 juni aanstaande. Daana kunne ze weer aan de slag om sponsoren te zoeken! We hebben zoals altijd vrijwilligers nodig om het geheel tot een succes te maken, 23 juni van 0845 tot 1230. Aanmelden kan met een berichtje via schoudercom aan de charitatieve commissie mailbox of bij Désirée via 0627314587. Meer logistieke informatie volgt terzijnertijd, meer weten over Niños de Guatamala? Kijk op https://www.ninosdeguatemala.org/

Gevonden voorwerpen

Op maandag 31 mei maken wij de bak met gevonden voorwerpen weer leeg. Mist u in die week nog spullen? Wij bewaren de spullen nog een weekje in een bak in de aula.

Verder attenderen we u nogmaals op verloren sleutels. Gevonden sleutels hangen aan een plankje bij de hoofdingang. Kom gerust even kijken.

Vest kwijt

Beste ouders,

Mijn zoon Seppe 8a is dit vest kwijt.
Het vest en Seppe zijn enorm aan elkaar verknocht. En wij weten zeker dat het vest Seppe ook mist.

Mocht toevallig uw zoon of dochter met dit vest thuis zijn gekomen dan zouden wij enorm blij worden van een hereniging.  

Groetjes Seppe en Loes groep 8a

 

 

 

178641E0-F318-4BAC-BBA9-86A31739C684.jpeg

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777