Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 15
Agenda

Nieuwsbrief 15 donderdag 29 april 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 27 mei 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 26 mei 2021.

 

Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag - alle leerlingen vrij.

Dinsdag 25 mei: Studiedag - alle leerlingen vrij.

Woensdag 26 t/m vrijdag 28 mei: Kamp groep 8.

Beste ouders en verzorgers,

De bibliotheek op school is uitgebreid met veel boeken voor de leerlingen in de groepen 3 en 4. Nu kunnen zij genieten van de vele moderne boeken. Overigens met dank aan de bibliotheekouders die alle boeken een plekje hebben gegeven en de ouderraad voor de noodzakelijke middelen.

 

Met (nieuwe) boeken stimuleren we onze belangrijke leescultuur. Veel groepen starten in de ochtend met een kwartiertje stillezen. Het doet altijd goed een hele klas met kinderen muisstil in het eigen verhaal te zien opgaan. Wat zouden ze lezen? Wat beleven ze?

 

Wij starten komende week met de meivakantie. De kinderen kunnen zich dan opladen voor de laatste periode van het jaar.

We wensen u komende weken veel plezier, samen met uw kind(eren).

 

Namens het team,

John van Bezouw

Vertrek van Mariska Koelewijn

Na de meivakantie nemen we afscheid van Mariska Koelewijn wegens haar vertrek. De laatste werkdag van Mariska is 20 mei aanstaande.

Update corona

Voor de eerste keer moest een groep in quarantaine. Leraar en geteste leerlingen bleken allemaal negatief! Enkele leerlingen werken thuis.

Twee gezinnen buiten deze groep informeerden ons over een huisgenoot met corona. De ouders van de leerlingen in de betreffende groep zijn steeds geïnformeerd. We hopen voor allen met een besmetting op een spoedig herstel!

Droomreis; bestemming bereikt!

 

Vorig schooljaar hebben de leerlingen van 4A, 6A en 8A een borduurwerk gemaakt voor het Leids Textiel Festival 2020. Het thema was “Droomreis” en het was geïnspireerd op het tapijt van Bayeux. Helaas werd het festival uitgesteld i.v.m. de lockdown en het is uiteindelijk helemaal afgeblazen.

De organisator van het project, Eveline Timmermans van basisschool de Pionier, is toen op zoek gegaan naar een andere mogelijkheid om de werken tentoon te stellen. Het Museum Volkenkunde was mogelijk geïnteresseerd … en toen weer niet … en toen weer wel. Heel spannend allemaal!

Uiteindelijk hebben Eveline en ik de werken ingeleverd bij Volkenkunde op dinsdag 13 april. Eerst moesten ze een week in de vriezer om eventuele beestjes dood te maken (we willen geen vraatzuchtig ongedierte in een mooi museum!). Inmiddels wordt er druk gewerkt aan de expositie en er hangt al heel wat prachtig borduurwerk op zijn plaats.

Zodra het museum weer open is kan iedereen het werk komen bewonderen. Niet alleen kinderen van de Lorentzschool hebben meegedaan, maar ook kinderen van de Pionier en van de Koningin Julianaschool. Het is supergaaf om te zien wat er is gemaakt door alle kinderen!

 

https://www.volkenkunde.nl/nl/zien-en-doen-0/tentoonstellingen/droomreis-borduurreizen-door-schoolkids

Komt dat zien en komt allen Marleen Valk (nú 4B)

 

ieib

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders & verzorgers en medewerkers van de Lorentzschool.

 

De MR vergadert regelmatig over onderwerpen en ontwikkelingen die de school aangaan. De laatste MR vergadering was afgelopen 22 Maart en graag stippen we hieruit een aantal punten aan. Wilt u meer weten? Op SchouderCom vindt u de volledige notulen maar ook informatie als jaarverslagen, actieve leden en meer. (Mocht de hyperlink niet werken; op computer onder ‘Documenten’>’MR’; op tablet rechts onderaan bij ‘Meer’>’Documenten’>’MR’).

En mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunnen die worden gestuurd aan mr@lorentzschool.nl.

 

Terugblik op afgelopen MR vergadering

De vergadering werd voor het eerst bijgewoond door onze nieuwe ambtelijke secretaris Bas de Jong. De ambtelijk secretaris is geen lid van de MR (en heeft daarom bijvoorbeeld geen stemrecht), maar ondersteunt de MR in het uitoefenen van zijn taken.

 

De MR heeft advies uitgebracht op de meerjaren begroting van de Lorentzschool. Dit advies kwam tot stand na voorbereiding van de financiële werkgroep. In de voorbereiding is er onder andere informatie ingewonnen bij de directie alsmede advies gevraagd aan financieel onderlegde ouders.

 

De MR heeft tevens advies uitgebracht op het Jaarplan Lorentzschool 20/21. Het jaarplan vloeit voort uit het Schoolplan welke om de 4 jaar wordt herzien.

 

Een vertegenwoordiging van de MR heeft regelmatig een Corona-overleg met de Directie. In dit Corona overleg worden actuele zaken besproken. De MR heeft besloten om een aantal van deze zaken meer inhoudelijk uit te diepen in een volgende vergadering.

 

Ook is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan bod gekomen. Middels het NPO wordt een aanzienlijk budget vrijgemaakt voor het basisonderwijs. Hier zit echter een bijzondere dynamiek in: er is enerzijds nog weinig bekend en anderzijds moeten scholen voor de zomer een plan aanleveren om aanspraak te maken. Hierin speelt ook de MR een rol. Daarom zal het NPO in de volgende MR vergadering terugkomen.

 

Ouder-geleding zetels

Aan het einde van dit schooljaar komen er drie zetels beschikbaar binnen de ouder-geleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

 

De MR houdt zich bezig met onderwerpen en ontwikkelingen die de school aangaan. Afhankelijk van het onderwerp, heeft een MR advies- en/of instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van de schooldirectie. De MR komt momenteel per schooljaar zo'n zes keer samen.

Onze MR bestaat uit een enthousiaste groep van 14 mensen waarvan er 7 de 'ouder-geleding' vormen. Dit zijn ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen op de Lorentzschool.

Lidmaatschap van de MR is voor de duur van drie jaar.

 

Interesse om deel uit te maken van de MR?

Binnenkort zal de MR een aparte e-mail uitsturen via SchouderCom waarop u kunt reageren als u interesse heeft om deel uit te maken van onze MR.

 

Wanneer er te zijner tijd meer geïnteresseerden zijn dan beschikbare zetels, dan organiseert de MR begin juni verkiezingen. Daarover volgt dan zo snel mogelijk meer informatie via SchouderCom.

 

 

 

Hartelijke groeten van de MR

Oproep: notaris/jurist gezocht

Is er een ouder die notaris/jurist is en de OR wil helpen bij het actualiseren van de statuten van de OR? Laat het ons weten middels een bericht naar onze mailbox of door een appje te sturen.

 

Mailbox: Ouderraad-mailbox

Whatsapp: 0641071049 (Jessica Diez Canseco, voorzitter OR)

 

Deadline statuten: 25 juni

Tijdsindicatie: 4 uur

OR-MR Thema-avond

Beste ouders & verzorgers en medewerkers van de Lorentzschool.

 

Zet 8 juni van 20.00-22.00 uur alvast in de agenda.

 

Want na een jaar afwezigheid is er weer een OR-MR Thema-avond! Dit jaar is het thema ‘Impact van de coronamaatregelen op kinderen’.

 

In deze online avond geeft How2talk2kids praktische tips en handvatten hoe u om kunt gaan met de gevoelens van kinderen waardoor het kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld krijgt. Iets wat in Corona tijd fijn is, omdat kinderen teleurstellingen, verlies, angst of onzekerheid kunnen ervaren.

Tips waarmee u de volgende ochtend gelijk aan de slag kunt!

 

We maken de interactie zo groot mogelijk. Stel uw vraag vooraf, dan wordt deze op de avond meegenomen. Tijdens de online avond kunt u ook vragen stellen via de chat.

 

Binnenkort volgt meer informatie. Voor nu alvast, save the date:

- OR-MR Thema-avond ‘Impact van de coronamaatregelen op kinderen’

- Dinsdagavond 8 juni, 20:00-22:00, online

 

We kijken uit naar uw (online) aanwezigheid!

 

 

Hartelijke groeten namens de OR en M

Bericht van de Ouderraad (OR)

Beste ouders, in dit bericht aandacht voor de online OR-vergadering op 18 mei. Alle ouders kunnen zich aanmelden en deelnemen.

 

OR-vergadering 18 mei

Dinsdag 18 mei is er om 20.00 uur weer een online OR-vergadering.

 

We spreken over de thema-avond die we jaarlijks in het voorjaar samen met de Medezeggenschapsraad organiseren. Zie het uitgebreide bericht hierover in deze Nieuwsbrief.

 

Ook gaan we een start maken met het evalueren van de nieuwe werkwijze van de OR. We werken nu met een vaste kern van ouders in plaats van met (wisselende) klassenouders. Na de evaluatie zal de nieuwe werkwijze ook nog beschreven moeten worden in de statuten. Zie de oproep voor hulp hierbij elders in deze Nieuwsbrief.

 

Verder maken we een rondje langs de OR-commissies en bespreken de signalen en opmerkingen die vanuit de ouders komen.  

 

Alle ouders zijn welkom om deel te nemen via MS Teams. Als je uitgenodigd wil worden, stuur ons dan een berichtje naar de OR-mailbox. Ook als je niet wil/kan deelnemen, maar je loopt als ouder wel ergens tegenaan op school, dan horen wij dat graag.  

 

Meer informatie?

Kijk op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten.

Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen.

Er staat na deze vergadering nog 1 OR-vergadering gepland dit schooljaar: 5 juli.

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A), Ivana Tunjic (kind in groep 3C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 3B), Karima El mestari (kinderen in groep roze en paars) en Gesineke Veerman (kind in groep 6B).

Geef een boek cadeau

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken.

Voor een klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken.

https://geefeenboekcadeau.nl/

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777