Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 14
Agenda

Nieuwsbrief 14 donderdag 15 april 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 29 april 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 28 april 2021.

 

Dinsdag 27 april: koningsdag, alle groepen vrij.

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: meivakantie. 

 

 

Beste ouders, verzorgers,

We hebben nog geen klassen naar huis hoeven sturen vanwege een quarantaine. Dat is wel zo fijn voor het onderwijs. Maar ook voor u.

 

Afgelopen dagen kregen de kinderen Koningsspelen onder leiding van juffrouw Charlotte en juffrouw Annemieke. Fijn met z'n allen buiten sporten.

 

Voor de groepen 7 kwam de SpaceBuzz op bezoek, vorige week maandag en afgelopen maandag. De leerlingen konden via een speciale bril genieten van het uitzicht rond de aarde.

 

U ontving inmiddels de uitslagen van Cito-toetsen in de vorm van grafieken. Als er aanleiding is zal de leraar contact me u opnemen.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Aankondiging vertrek Mariska Koelewijn

Mariska Koelewijn, adjunct directeur voor de onderbouw, zal per 1 juni aanstaande gaat werken als directeur op een basisschool buiten PROO Leiden-Leiderdorp. Voor Mariska vinden we deze stap fraai. Voor de school vinden we haar vertrek beslist jammer. Inmiddels wordt een sollicitatieprocedure voorbereid.

Persoonlijk bericht van Mariska

Beste ouders/verzorgers, 

 

Via deze weg wil ik u vertellen dat ik per 1 juni een andere baan heb. Ik ga dan starten als directeur op een basisschool in Hoofddorp.
Ik zal de leerlingen, collega’s en ouders van de Lorentzschool gaan missen. Ik wil u via deze weg bedanken voor de prettige samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Mariska Koelewijn
adjunct-directeur onderbouw 

Naar gelijke lesdagen (2)

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het onderwerp "Naar gelijke lesdagen" voor alle kinderen van de school. Het idee daarvan is dat alle kinderen op dezelfde dagen naar school gaan.

Een uitgebreidere toelichting is in voorbereiding. U ontvangt deze volgende week via SchouderCom.

Nationaal Programma Onderwijs (na corona)

Vanuit de overheid komen veel middelen voor de komende twee schooljaren om eventuele achterstanden ten aanzien van corona te kunnen aanpakken. Het gaat daarbij om leerachterstanden en achterstanden ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen.

We mogen en moeten breder kijken. De school kon in de afgelopen twee jaren niet alle plannen uitvoeren. Ook de school moet het nodige inhalen, bijvoorbeeld de invoering van een nieuw methode rekenen. Dat zou dit schooljaar gebeuren, maar moet nu later.

Eind juni moet de school over een plan beschikken.

 

Meivakantie van 3 mei tot en met 14 mei

In de week van 26 april is er gewoon school!

Op 27 april is de school vrij vanwege Koningsdag.

De meivakantie vangt aan op maandag 3 mei en duurt tot en met vrijdag 14 mei.

Schoolplein

De gemeenteraad heeft op 8 april jongstleden de uitslag van het referendum overgenomen. Verschillende politieke partijen wezen erop dat het schoolplein van de Lorentzschool toch verbeterd moet worden. Wij gaan met de gemeente in gesprek voor een goede inrichting van het plein en ook om de verkeerssituatie rond de school veiliger te maken.

Coördinator schoolplein gezocht

Lijkt het je leuk om de school met max. 8 uur per jaar op een leuke en praktische manier te helpen, lees dan verder! De afgelopen 9 jaar – tijdens de schooltijd van onze twee zoons – ben ik schoolpleincoördinator geweest. Ieder voorjaar op een zaterdagmiddag een paar uur met een stuk of 10 ouders de wilgen bij het kleuterplein snoeien, plein opruimen, etc. Kinderen kunnen “helpen” en lekker op het plein spelen. Er zijn altijd 2 juffen of meesters die de school open doen en voor koffie, thee, limonade en koek zorgen. Een paar weken voor de middag stuur je een oproep via Schoudercom aan alle ouders. Soms in overleg met John van Bezouw een paar bomen planten of andere verbetering aan het plein. Naar eigen inzicht, met input van ouders, in overleg met de school in te vullen. Tijdsbesteding was voor mij maximaal 8 uur per jaar. Onze jongste zoon gaat volgend schooljaar naar de middelbare school – daarom stop ik. Het zou leuk zijn als een enthousiaste moeder of vader het van mij overneemt. Dit jaar heb ik de pleinmiddag i.v.m. Covid niet door laten gaan, ik kon de oproep voor de pleinmiddag en de vraag om opvolging daarom niet combineren. Daarom even een aparte oproep: wie vindt het leuk mij als schoolplein-coördinator op te volgen? Je hoeft geen super tuinman/-vrouw te zijn – ik leg uit wat er kan gebeuren – en er is altijd voldoende kennis bij de ouders. Je kunt er je eigen invulling aan geven. Lijkt het je leuk, stuur mij een mail via Schoudercom (Roland Koster, ouder) of bel/app even 06 12696855, dan spreken we op het plein af voor vragen en uitleg.

Aanvraag coronatest en DigiD

Het is mogelijk om voor u als ouder een DigiD aan te vragen voor uw kind. Een voordeel in deze tijd is dat u dan gemakkelijk een (online) afspraak kunt maken voor een Corona test (indien u dat wenst). Ook kunt u dan de uitslag online inzien. Dat gaat sneller dan telefonisch contact daarover.

Inmiddels worden voor kinderen testen toegepast die minder belastend zijn.

Gevonden sleutels

Binnen de school worden regelmatig fietssleutels gevonden. We hangen deze voortaan in de hal van de hoofdingang op een plankje. Zo kan uw kind of kunt u snel controleren of de sleutel gevonden is.

 

 

Inline image

 

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777