Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 13
Agenda

Nieuwsbrief 13 donderdag 1 april 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 15 april 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 14 april 2021.

 

Donderdag 1 april: Studiedag - alle leerlingen vrij.

Vrijdag 2 april: Goede vrijdag- alle leerlingen vrij.

Maandag 5 april: Tweede Paasdag - alle leerlingen vrij.

Maandag 12 april: Koningsspelen 7/8

Dinsdag 13 april: Koningsspelen 5/6

Woensdag 14 april: Koningsspelen 1/2

Donderdag 15 april: Koningsspelen 3/4 

Beste ouders en verzorgers,

Vanzelfsprekend richtten we ons dagelijks op het onderwijs aan de kinderen. In de afgelopen periode keken we ook naar de resultaten van de leerlingen met behulp van toetsen. Daarover informeren wij u spoedig.

 

Alle maatregelen rondom corona beïnvloeden ons onderwijs beslist. Dit kalenderjaar is de periode van thuisonderwijs even lang geweest als op school. Dit vroeg van u veel, maar ook van het team.

 

Via deze weg danken we u voor uw medewerking rondom alle maatregelen die gelden, waaronder het thuis houden of ophalen van uw kind als het verkouden is of andere klachten vertoont. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. In de afgelopen periode is echter geen enkele groep in quarantaine geplaatst. Alle inzet loont!

 

Tenslotte wens ik u samen met uw kind(eren) rustige en gezellige paasdagen!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Personeel

Onze collega Harry (conciërge) is al weer een tijdje afwezig om medische redenen. We hopen dat hij spoedig herstelt en wensen hem beterschap.

Naar gelijke lesdagen?

De jongste kinderen hebben soms vrij. De oudste moeten dan wel naar school. We denken erover na om de lesdagen gelijk te maken.

 

Momenteel werkt de Lorentzschool met een systeem waarbij de lagere groepen minder lesuren krijgen dan de hogere groepen. Als gevolg daarvan krijgen de lagere groepen meerdere vrije vrijdagen. Kinderen van één gezin hebben op deze dagen niet altijd tegelijkertijd vrij. Een ouder kind gaat dan naar school terwijl het jongere niet naar school gaat.

 

Voor de school zouden er veel voordelen zijn als alle kinderen op dezelfde dagen les krijgen. Gelijke dagen naar school komt de organisatie ten goede. Roosters worden eenvoudiger. Personeelsleden zien elkaar op dezelfde dagen. Nu is het ene personeelslid vrij terwijl het andere moet werken. Dat is niet goed voor een team.

 

De meeste scholen in Nederland en ook veel scholen in Leiden werken met gelijke schooldagen. Momenteel zijn wij hierover met de medezeggenschapsraad in gesprek. Als we doorgaan met het idee van gelijke lesdagen volgt in mei nog een raadpleging van personeel en ouders.

 

In een volgende bijdrage voor de nieuwsbrief gaan we verder in op dit onderwerp.

Instagram

Wij zijn altijd voorzichtig met gebruik van social media. Toch willen we een begin maken met Instagram. De bedoeling is om u en nieuwe ouders via korte berichten een indruk te geven van ons onderwijs.

Cito-toetsen groepen 3-8

De uitslagen van de Cito-toetsen volgen komende week.

 

Omdat de scholen dicht zijn geweest als gevolg van corona konden en mochten wij pas na de voorjaarsvakantie starten met de Cito-toetsen. Dit levert vanzelfsprekend een vertraging op met de verwerking. Vanwege afwezigheid van sommige leerlingen zijn in deze week de laatste toetsen afgenomen.

Op donderdag 8 april geven de leraren het overzicht met resultaten van de Cito-toetsen mee in een gesloten envelop. Begin volgende week volgt hierover nog een apart bericht.

SpaceBuzz groepen 7

De SpaceBuzz brengt een bezoek aan onze school voor groepen 7. De leerlingen kijken er naar uit.

 

Aanstaande dinsdag brengt de SpaceBuzz een bezoek aan onze school.

SpaceBuzz is een levensechte virtual reality raket. Deze toert naar scholen in heel Nederland! De SpaceBuzz raket doet komende periode meer dan 300 basisscholen aan en lanceert 15.000 leerlingen uit groep 7 de ruimte in! En volgende week is de Lorentzschool aan de beurt voor de groepen 7.

 

In een unieke 4D-ervaring met virtual reality ervaren de leerlingen zelf vanuit de ruimte hoe ongelooflijk mooi, maar ook kwetsbaar onze aarde is. De SpaceBuzz missie is om kinderen wereldwijd de aarde door de ogen van een astronaut te laten zien en hen zo te inspireren om ambassadeurs van onze prachtige planeet te worden.

De leerlingen van de groepen 7 zijn overigens al weken in de ban van ruimte en ruimtevaart als voorbereiding op het bezoek aan de SpaceBuzz.

 

Mede-initiatiefnemer en ambassadeur van SpaceBuzz - André Kuipers zegt: “Het uitzicht vanuit de ruimte op onze prachtige planeet leert ons veel over hoe we met onze aarde omgaan. Het liefst zou ik iedereen meenemen op ruimtereis om dat met eigen ogen te zien, maar dat gaat helaas niet. Daarom is dit een schitterende manier om met gebruik van de nieuwste technologie de indrukwekkende ervaring van astronauten te delen met kinderen op onze planeet.”

 

Inline image

Plusklas

Op onze school bestaat al een flink aantal jaren een ‘plusklas’. De plusklas is er voor leerlingen in de groepen 3 t/m 8 die (mogelijk) behoefte hebben aan extra uitdaging (verrijking) die niet meer kan worden aangeboden binnen de klas. Naar aanleiding van observaties van de leerkracht, leerprestaties, eventuele (externe) onderzoeken en aan de hand van een signaleringsinstrument (DHH) kunnen leerlingen worden aangemeld voor de plusklas.

In de plusklas onderscheiden we twee groepen:

De levelgroep

Hierin bieden we extra verrijkingsstof aan leerlingen die voldoen aan een aantal kenmerken/criteria:

· De leerling kan (zeer) goed zelfstandig werken

· De leerling krijgt de basisstof EN/OF de uitbreiding op de bassistof (zeer) ruim binnen de gestelde tijd af.

· De leerling maakt methodegebonden werk en/of toetsen goed tot zeer goed

· De leerling scoort op Cito rekenen en begrijpend lezen binnen de 20% hoogste resultaten (I)

De kinderen krijgen een keer per week uitleg over het te maken werk (i.v.m. coronamaatregelen is dit tot aan het einde schooljaar om de week). Ook wordt er in deze tijd (samen) nagekeken of werk besproken. De rest van de week werkt de leerling zelfstandig of met andere kinderen aan de opdrachten. Gedurende de week is er een aantal keer een spreekuur waarbij kinderen op eigen initiatief langs kunnen gaan voor extra uitleg of vragen.

 

De kangoeroegroep

Hierin bieden we extra verrijkingsstof aan leerlingen die worden gedefinieerd als (hoog)intelligent. Deze leerlingen hebben ondersteuning nodig om te presteren conform hun aanleg. De ondersteuning is bijvoorbeeld gericht op taakgerichtheid, planning of aandacht vasthouden. De aanpassingen in het leerstofaanbod kunnen indien nodig individueler bepaald worden.

We werken in de plusklas met twee periodes: vanaf de start van het schooljaar tot aan de voorjaarsvakantie en vanaf de voorjaarsvakantie tot aan het eind van het schooljaar. I.v.m. de lockdown start de tweede periode dit jaar na Pasen.

Als uw kind gaat deelnemen of stopt met de levelgroep, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een brief die met uw kind meegaat. Ten aanzien van deelname aan de kangoeroegroep, wordt u hiervan middels een mail/gesprek met de groepsleerkracht op de hoogte gehouden.

Vakantieregeling 2021-2022 basisonderwijs

Hieronder staat de vakantieregeling gemeente Leiden schooljaar 2021-2022. De studiedagen en overige vrije dagen zijn hierin niet opgenomen. Deze volgen later. Indien vrije dagen vast staan zullen we deze via de nieuwsbrief publiceren. De volledige jaarplanning volgt eind juni of begin juli.

 

Inline image

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777