Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 12
Agenda

Nieuwsbrief 12 donderdag 18 maart 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 1 april 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 31 maart 2021.

 

Vrijdag 19 maart: roostervrij groepen 1 en 2.

Donderdag 1 april: studiedag => alle groepen vrij.

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag.

Maandag 4 april: Pasen. 

Beste ouders, verzorgers,

In deze periode kijken we mede aan de hand van toetsen naar de vorderingen van de leerlingen. Dat is best spannend in de context van de gebeurtenissen rondom corona. We hopen dat de sluiting van de scholen dan ook de laatste is geweest, ook voor u.

Inmiddels is de uitslag van het referendum rondom het Roomburgerpark bekend, waarbij in meerderheid tegen de plannen is gestemd. Vanzelfsprekend blijven wij wel hopen op een verbetering van de directe omgeving van de school.

We informeren u via deze nieuwsbrief over de stand van zaken van verschillende activiteiten. Gaan ze wel door, niet door of op een andere manier? Dit alles is in de context van corona. Daarover informeren wij u ook uitgebreid.

 

Mede namens het team,

John van Bezouw

Corona

Corona neemt toe. Hieronder staat belangrijke informatie. Belangrijke informatie wordt ook geplaatst in SchouderCom in de map Documenten. Morgenmiddag volgt een Engelstalige versie.

 

Duidelijk is dat corona weer toeneemt. Momenteel zitten enkele leraren in quarantaine. Een van de groepen is even thuis gebleven.

De regels in het onderwijs zijn duidelijk strenger geworden. Alle kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis in afwachting van een test of om klachtenvrij te zijn.

 

We houden de gewoonte aan om u te informeren over gezinsleden die corona hebben. Alle leden van het gezin gaan dan ook in quarantaine, ook de leerling. Deze hoeft dan geen corona te hebben! Het gezin heeft in de regel contact met de GGD. Die bepaalt wanneer een leerling dan weer naar school mag.

 

Als een leraar of leerling corona heeft moet de hele klas in quarantaine. De school heeft dan contact met de GGD. Die adviseert over de duur van de quarantaine.

 

Hieronder staat belangrijke informatie nogmaals samengevat.

Uitgebreide informatie is geplaatst in de map Documenten in SchouderCom.

Deze informatie volgt vrijdagmiddag in het Engels in de map Documenten.

 

 

Thuisblijfregels en gezondheid leerlingen

 

Leerlingen moeten thuisblijven als zij een van onderstaande verschijnselen hebben:

· Corona gerelateerde klachten (loopneus, neusverkouden, niezen, keelpijn en/of hoesten)

· Het kind naast corona gerelateerde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest.

· Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

· Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.

· Het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en /of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis tot dat die persoon een negatieve testuitslag heeft.

· Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

· De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek zijn.

· Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.

· Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek

 

 

Een kind of leraar met corona in de klas

 

Indien een kind corona heeft gaat de gehele klas in quarantaine inclusief de leerkracht. Wij volgen hierbij de aanwijzingen vanuit de GGD. U krijgt daarover dan bericht. U krijgt ook bericht over de periodes die van toepassing zijn. Wanneer mag u uw kind laten testen? Hoe lang blijft het thuis als u geen test voor uw kind wilt.

Indien het mogelijk is voor de leerkracht zal een leerkracht vanuit huis online onderwijs geven.

Met het oog op de privacy zullen wij niet bekend maken om welke leerling uit de klas het gaat, behalve als de ouders/verzorgers hiervoor toestemming geven.

Contactpersonen

Ouders hebben soms vragen of klachten. Meestal gaan ze in gesprek met leraar of directie en vinden een oplossing. Soms is dat niet mogelijk. U kunt dan in gesprek gaan met een contactpersoon.

 

Soms hebben ouders vragen of klachten. De meeste vragen en klachten kunnen in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Soms is dat gezien de aard van de klacht niet mogelijk of minder wenselijk. U kunt zich dan tot een van de drie interne contactpersonen van de school wenden. Ze kunnen u hulp en steun bieden. Ze kunnen u ook de weg wijzen naar een externe vertrouwenspersoon van het bevoegd gezag.

 

De interne contactpersonen zijn er voor de ouders en voor de leerlingen.

De namen van de contactpersonen zijn:

- Mario van der Mee

- Petra Willems

- Marjan Driessen (nog even afwezig)

U kunt hen het beste bereiken via SchouderCom.

Ook kunt u de school bellen en vragen u terug te bellen.

Telefoonnummer school: 071-5141777

Activiteiten in de komende periode

Voor de rest van het schooljaar zijn verschillende activiteiten voor de leerlingen gepland. Sommige worden meer "gehinderd" door corona dan andere.

Momenteel zijn de volgende besluiten en acties genomen:

 

Paasbrunch op 31 maart voor alle groepen

De brunch gaat helaas niet door. We vinden de noodzakelijke hulp niet verantwoord. Ook moeten we voeding gescheiden houden. Dat is bij de jongste leerlingen niet eenvoudig. We zorgen binnen de groepen vanzelfsprekend wel voor een leuke paassfeer.

Verder hopen we na de meivakantie op een gezellig ontbijt voor de hele school.

 

Koningsspelen vanaf 12 april voor alle groepen

Deze gaan door met de eigen klassen.

 

Sponsorloop op 2 juni voor alle groepen

Momenteel zou dit evenement niet mogelijk zijn. Dat kan veranderen. Een besluit over de sponsorloop volgt in overleg met de charitatieve commissie.

 

Pleinfeest op 30 juni voor groepen 1/2

Vorig jaar vond dit in de klassen plaats. We houden een besluit voor de vorm (binnen of buiten) nog even aan.

 

Slotfeest op 9 juli voor de hele school

Hierover volgt nog een besluit. De vorm die we gewend zijn zal zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn.

 

Schooltuinen groepen 6

Schooltuinen kunnen doorgaan. Hulp per groep van maximaal 4 volwassenen.

 

Uitjes naar buiten

De uitjes kunnen doorgaan maar wel met inachtneming van de corona regels. Hulp per groep van maximaal 4 volwassenen. Groepen mogen niet gemengd zijn.

 

Schoolreisjes

Bericht over geplande schoolreisjes dit schooljaar volgt nog.

Bericht van de ouderraad

In dit bericht kijken we terug op de OR-vergadering van afgelopen maandag 15 maart. Danielle Ames, lid van de Medezeggenschapraad (MR), schoof ook aan.

 

Verkeersveiligheid rondom school

Danielle gaf aan dat ook de MR verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp vindt. De MR wil hier graag samen met de leerlingenraad en de OR in optrekken. Door de lockdown hebben de plannen van de leerlingenraad wat vertraging opgelopen. Verder is afgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken die de gemeente biedt om samen de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren en te kijken of de inzet van verkeersregelaars mogelijk is

 

Gezamenlijke thema-avond MR-OR

We hebben besloten om in te zetten op een online thema-avond eind mei, begin juni. Diverse thema's zijn besproken, zoals passend onderwijs en de impact van de coronamaatregelen op kinderen. Een keuze moet nog gemaakt worden.

 

Nieuws van de OR-commissies

Dit jaar gaat het paasontbijt helaas weer niet door. Hierbij is namelijk veel ouderhulp nodig. Dat is lastig door de coronamaatregelen. In plaats hiervan komt een gezellige brunch na de meivakantie.

 

De charitatieve commissie laat weten dat met de doneeractie 2.000 euro is opgehaald voor het goede doel: ninos de guatemala! Ze zijn er heel blij mee. Doneren kan overigens nog steeds via www.ninosdeguatemala.org. De charitatieve commissie denkt/hoopt dat de sponsorloop in mei dit jaar wel door kan gaan. 

 

De werkgroep inclusiviteit gaat in gesprek met John over hun ideeën en aandachtspunten voor begrijpelijke communicatie tussen school en ouders. Ook zal gekeken worden of de werkgroep kan aansluiten of samenwerken met een groep ouders die hier eerder ook al over heeft nagedacht.

 

Oproep: coördinator schoolplein gezocht

Roland Koster heeft de OR laten weten op zoek te zijn naar een opvolger voor zijn rol als coördinator schoolplein. De belangrijkste taak is het organiseren een keer per jaar van een ochtend of middag om samen met ouders het schoolplein op te ruimen en de begroeing te snoeien. Als je interesse hebt, kun je het Roland laten weten via een bericht in SchouderCom.

 

Meer informatie?

Kijk op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen.

Er staan nog 2 OR-vergaderingen gepland dit schooljaar: 18 mei en 5 juli.

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A), Ivana Tunjic (kind in groep 3C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 3B), Karima El mestari (kinderen in groep roze en paars) en Gesineke Veerman (kind in groep 6B).

Gevonden voorwerpen

Is uw kind iets verloren op school? Kijk op 22 maart bij de hoofdingang.

 

Op maandag 22 maart maken wij de bak met gevonden voorwerpen graag weer leeg. We zetten de kist buiten bij de hoofdingang en gebruiken tafels om spullen op te leggen.

Wij bewaren de spullen nog een weekje. U kunt er naar vragen via een van de directieleden die buiten staan. U kunt dan in de aula zoeken.

De spullen die dan nog overblijven gaan naar een goed doel.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777