Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 11
Agenda

Nieuwsbrief 11 donderdag 4 maart 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 18 maart 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 17 maart 2021.

 

Vrijdag 19 maart: roostervrij groepen 1 en 2.

 

Beste ouders, verzorgers,

Deze week namen wij als schoolgemeenschap met verslagenheid afscheid van
juffrouw Yvon van Duuren wegens haar overlijden.
Wij danken u voor de belangstelling die velen van u hebben getoond. Van de
herinneringstafel is ruim gebruik gemaakt door kinderen, ouders en leraren. Alle
kaarten en tekeningen worden binnenkort aan de familie overhandigd.
Namens het team,
John van Bezouw

Meivakantie

Wij attenderen u (nogmaals) op de meivakantie dit schooljaar: Deze is van maandag
3 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021. Dat is een week later dan de meeste andere
scholen in Leiden.
De reden is dat wij vorig schooljaar de meivakantie zeer vroeg hebben gepland.
Later bleek de planning van gemeente Leiden anders te zijn. Volgend schooljaar
lopen we weer in de pas.

Op tijd op school!

Kinderen komen in de ochtend gespreid binnen. Dit verloopt soepel. Ouders staan en
lopen op deze manier verspreid. De lessen beginnen om 8.50 uur, niet later.
Sommige kinderen komen toch later binnen. Wilt u er op toezien dat uw kind op tijd
op school komt! 

Verlof vragen

Wilt u verzoeken om verlof zenden naar onze administratie via info@lorentzschool.nl
Vult u het volgende formulier in: Verzoek vrijstelling schoolbezoek (uitsluitend pagina
1 invullen). Het staat ook op onze website onder "documenten".
Verzoeken gericht aan de directie worden doorgestuurd aan onze administratie. Die
handelt deze verzoeken af.

Kleine aanpassing schooltijd groepen 3

Vanaf maandag 8 maart aanstaande zullen de groepen 3 voortaan 5 minuten voor
het einde van de schooltijd buiten zijn:
- ma-di-do-vr: buiten om 14.55 uur
- wo: buiten om 12.25 uur
Ook met deze tijden kunnen ouders naar verwachting op het plein voldoende
onderlinge ruimte houden. Voor de overige groepen (kleuters en 4 en hoger) blijven
de tijden ongewijzigd.

Mondneuskapjes

Over het nut van mondneuskapjes wordt verschillend gedacht. Wij vinden ze om
twee redenen van belang: 1) Een besmetting lijkt vaak minder ernstig dan zonder
gebruik van mondneuskapjes. 2) We doen er alles aan om leraren met
luchtwegklachten en ook oudere leraren te beschermen.
Daarom adviseren wij dringend dat ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 op de
gang een mondkapje dragen. Veel kinderen doen dat. Daarvoor ook dank aan u. Een
deel doet dat niet. Wij verzoeken dit aan uw kind te vragen.
Verder attenderen wij u ook op het gebruik van een mondkapje op het schoolplein
door u als ouder. We bevelen dit dringend aan. 

Referendum Roomburgerpark

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen wordt een referendum gehouden over de
inrichting van het Roomburgerpark. Voor onze school is dit referendum van groot
belang.
Met de voorgestelde aanpassing van het Roomburgerpark krijgt de school een fraaie
speelplaats die overgaat in het park, de Van Vollenhovenkade wordt volledig autovrij
met fiets- en voetpad. Ook de bebouwing naast de school zal dan zeker achterwege
blijven. Op die "bouwplekken" komen een grote fietsenstalling en parkeerplekken. De
school wacht meer dan 10 jaar op een goede invulling van de ruimte rond de school
en hoopt nu dat deze oplossing er komt.
Via de website, www.roomburgerparkleiden.nl kunt u zich informeren over alle
plannen. Informatie over de plannen rond de school bereikt u direct via
www.roomburgerparkleiden.nl/Inrichtingsplan/Scholen. 

Mooi nieuw gymmateriaal!

Dankzij de OR (geld) en de leerlingenraad (idee) hebben we mooi nieuw materiaal
voor de gymzaal aan kunnen schaffen. Een saltostoel en een klimwand. Daar gaan
we nog heel veel plezier aan beleven!
Op de foto's kun je zien hoe leuk het is.
Charlotte en Annemieke

 

gymzaal

Bericht van de Ouderraad (OR)

In dit bericht aandacht voor de OR-vergadering op 15 maart.

Ook kijken we terug op de OR-vergadering van 19 januari.

 

OR-vergadering 15 maart

Maandag 15 maart is er om 20.00 uur weer een online OR-vergadering. We spreken over de thema-avond die we jaarlijks in het voorjaar samen met de Medezeggenschapsraad organiseren. Wat zijn de online mogelijkheden? Welke thema's zijn interessant?

Verder maken we een rondje langs de OR-commissies en bespreken de signalen en opmerkingen die vanuit de ouders komen. 

 

Alle ouders zijn welkom om deel te nemen via MS Teams. Als je uitgenodigd wil worden, stuur ons dan een berichtje naar de OR-mailbox. Ook als je niet wil/kan deelnemen, maar je loopt als ouder wel ergens tegenaan op school, dan horen wij dat graag.  

 

Terugblik op de OR-vergadering van 19 januari

De bibliotheekcommissie gaf een toelichting op hun werkzaamheden en op de keuze voor boeken. Ze kunnen voldoen aan de wensen van de leerlingenraad: meer boeken van de schrijvers Rob Ruggenberg en Carry Slee en meer Engelstalige boeken met een gemiddelde moeilijkheidsgraad.

 

De werkgroep inclusiviteit (voorheen laaggeletterdheid ouders) presenteerde hun ideeën om als school alle ouders goed te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld met een handout voor alle ouders waarin met veel plaatjes duidelijk wordt gemaakt waar je informatie kunt vinden.

 

Vanuit de ouders is het signaal afgegeven dat zij soms een overkill aan informatie over het thuisonderwijs ontvingen. De informatie kwam versnipperd in een groot aantal berichten binnen. Daarnaast is de informatie (zoals de goede antwoorden van de opgaven) niet altijd eenvoudig te vinden op SchouderCom.

 

Oproep: notaris/jurist gezocht

Is er een ouder die notaris/jurist is en de OR mee wil helpen bij het actualiseren van de statuten van de OR? Laat het ons weten met een bericht naar onze mailbox.

 

Meer informatie?

Kijk op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten.

Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen.

Er staan nog 2 OR-vergaderingen gepland dit schooljaar: 18 mei en 5 juli.

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A), Ivana Tunjic (kind in groep 3C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 3B), Karima El mestari (kinderen in groep roze en paars) en Gesineke Veerman (kind in groep 6B).

Schoolspot
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Klik hier voor meer informatie of ga naar de website om een account aan te maken.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777