Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 10
Agenda

Nieuwsbrief 10 vrijdag 12 februari 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 4 maart 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 3 maart.

 

Vrijdag 19 februari: roostervrij groepen 1 t/m 5.

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari: voorjaarsvakantie.

Beste ouders, verzorgers,

De eerste schoolweek na de heropening is weer achter de rug. Fijn en belangrijk dat de kinderen weer op school zijn! Ze genoten zichtbaar om elkaar weer te ontmoeten, de leraar in levende lijve te zien en de gewone schoolse activiteiten te doen.

 

Vanzelfsprekend zijn er zorgen over de voortgang van de leerlingen na de sluiting sinds de Kerstvakantie. Het gaat om een periode waarbinnen het tempo in de regel hoog is. Leraren beoordelen reeds in de praktijk wat de voortgang van de kinderen is en instrueren en oefenen waar nodig. Na de voorjaarsvakantie nemen we verschillende toetsen af die een genormeerd beeld laten zien.

De leraren vinden dat de spanningsboog van veel kinderen kort is. Die neemt wel snel toe. En dat is nodig om alle stof goed te kunnen verwerken.

 

Het team heeft vorige week hard gewerkt om de ommezwaai te maken van onderwijs op afstand naar onderwijs voor de groep. Daarboven vinden in deze periode de vele gesprekken met ouders plaats. Het is belangrijk dat u en de leraar even stilstaan bij de ontwikkeling van uw kind.

 

Namens het team,

 

John van Bezouw

Onze interim adjunct directeur

Beste ouders/verzorgers,

 

Ik ben Bryan Limon! Fijn dat ik met jullie mag samenwerken in de rol van interim adjunct-directeur voor de bovenbouw op de Lorentzschool. Helemaal nieuw ben ik niet in de stichting. In 2019 heb ik als interim-directeur op de PWA heel fijn mogen werken. Ik ben getrouwd en ben vader van een dochter (16) en een zoon (10). In mijn vrije tijd besteed ik dan ook graag tijd met mijn gezin. Daarnaast hou ik van basketballen, lezen, reizen, koken en wielrennen. Elementen uit de teamsport zoals: doelgerichtheid, motivatie en samenwerken gebruik ik graag in mijn manier van werken. 

Mijn carrière ben ik gestart in het onderwijs als leraar

geschiedenis en lichamelijke opvoeding. Na 4 jaar onderwijs heb ik vele jaren als manager buiten het onderwijs gewerkt. Dit heb ik met enorm veel plezier gedaan.

In 2012 heb ik bewust de keus gemaakt om terug te keren naar mijn eerste passie, het onderwijs. Zodoende kon ik mijn beide passies verenigen: het onderwijs en het leidinggeven. Mijn voornaamste drijfveer binnen het onderwijs is dat ik geloof in het ontwikkelproces van het talent van elk kind. Elk kind is uniek, groeit op zijn eigen tempo en heeft eigen behoeften om tot bloei te komen. Om samen met collega’s aan talentontwikkeling een bijdrage te mogen leveren geeft mij elke dag weer energie.

Het zijn bijzondere tijden, waarin wij u als ouder hard nodig hebben bij het optimaliseren van het ontwikkelproces van uw kind. De komende periode werk ik graag met u samen om eraan bij te dragen dat uw kind zo snel mogelijk in het gewone schoolritme komt.

 

Zoals aangekondigd door John zal ik de komende tijd op de dinsdag en donderdag aanwezig zijn. Heeft u vragen of suggesties ik sta u graag te woord. U kunt mij het beste via SchouderCom per mail bereiken.

 

Hartelijke groet,

 

Bryan

 

Inline image

Vertrek juffrouw Lida (herhaling bericht)

Na ruim 45 jaar werken in het onderwijs en na 20 jaar werken op de Lorentzschool krijgt juffrouw Lida een welverdiend pensioen per 18 februari aanstaande. Dat is haar laatste werkdag. Lang werkte zij in groep roze en gaf daar al haar energie aan, en nog steeds! Vanwege de coronamaatregelen stellen we haar afscheid uit.

 

Wel geven we u de gelegenheid eventueel een bericht aan te bieden. Daarom staat dagelijks een groene brievenbus buiten in de ochtend tot 9.00 uur.

Mededelingen corona

BRIEF BESTUUR

Ons bestuur heeft vorige week over de heropening van de scholen een brief opgesteld aan alle ouders.

Deze is nog niet aan u verzonden. U kunt deze nu lezen via de volgende link.

Brief namens bestuur ivm heropening scholen 4-2-'21

 

EEN BESMETTING BINNEN DE GROEP

In de brief van het bestuur wordt de thuisblijfregel van 5 dagen genoemd bij een besmetting van een leerling of van de leraar. Na een quarantaine van 5 dagen mogen de kinderen van de groep weer naar school als zij negatief zijn getest. Niet geteste kinderen blijven 5 dagen langer in quarantaine.

Altijd zal overleg plaatsvinden tussen school en GGD. De school volgt het advies van de GGD.

Mocht de situatie zich voordoen, dan informeren wij betrokken ouders, ook over het onderwijs thuis.

 

BESMETTINGEN IN EN ROND DE LORENTZSCHOOL

Momenteel zijn er nauwelijks meldingen van besmettingen. In de periode tot de kerstvakantie was de situatie ernstig. Vanaf oktober kregen we gemiddeld iedere werkdag bericht van een gezin over een virusinfectie en de quarantaine die daarbij hoort.

Het aantal besmette leerlingen van onze school is over geheel 2020 en aanvang 2021 zeer gering. Ongeveer 5 in totaal. Ook het aantal besmette leraren is gering, 4 leraren in 2020, geen in 2021.

Ouders van de groep zijn en worden steeds geinformeerd.

 

MONDKAPJES IN DE SCHOOL

De leraren dragen op de gangen en in gemeenschappelijke ruimtes mondkapjes. We dragen ze om twee redenen:

- mondkapjes beperken vaak de gevolgen van een besmetting;

- we houden rekening met de oudere leraren voor wie besmettingen ernstiger kunnen uitpakken.

 

Mondkapjes voor de leerlingen in de groepen 7 en 8 worden dringend geadviseerd in de gangen. De meeste leerlingen dragen deze.

 

MONDKAPJES ROND DE SCHOOL

Wij verzoeken alle volwassenen dringend op het schoolplein een mondkapje te dragen. De kans op besmetting is ook bij een kort contact aanwezig, zeker met de zogenaamde Britse variant.

 

 

Begrijpend lezen bij een leesachterstand

Vanaf groep 3 maken de leerlingen een of twee keer per jaar de toets Begrijpend lezen. Rondom Cito Begrijpend lezen is de gewoonte gegroeid om voor te lezen bij leerlingen met een leesachterstand. Die toets is dan gemakkelijker om te maken. Het gevolg is echter dat de resultaten weinig meer zeggen over het niveau van begrijpend lezen van een leerling. De toets Begrijpend lezen gaat uit van lezen, niet van luisteren.

 

Bij het voorlezen ontstaan drie problemen:

1)   de niveaubepaling is niet geldig. Door voorlezen wordt het resultaat soms hoger;

2)   de resultaten kunnen niet gebruikt worden voor gericht onderwijs t.a.v. begrijpend lezen;

3)   een correct schooladvies VO kan niet goed worden gegeven.

 

Vanzelfsprekend willen we weten wat het tekstbegrip van kinderen met een leesachterstand is:

-     Dat kan via de toets Cito Begrijpend luisteren. Afname vanaf de groepen 6 is daartoe tijdig genoeg. Via Begrijpend luisteren krijgt de leraar een aanvullend beeld van het tekstbegrip van een leerling.

-     Daarnaast kan worden getoetst "op maat". Een leerling met grote leesachterstand maakt dan een toets begrijpend lezen op een niveau van een eerder leerjaar. Bij een enkele leerling wordt dit momenteel op proef gedaan.

 

Voor de afname van Begrijpend lezen gelden voor dyslectische leerlingen de volgende mogelijkheden:

- extra afname tijd;

- vergroten van de tekst;

- afnemen in meerdere delen.

Bij al deze maatregelen lezen de kinderen zelf.

 

De toets Begrijpend lezen zal niet meer worden voorgelezen. Leerlingen vanaf groep 6 met een dyslexieverklaring en/of een aantoonbare leesachterstand van minimaal 1 jaar op de AVI krijgen naast de reguliere toets Begrijpend lezen ook een toets Begrijpend luisteren. 

In de groepen 6 zal deze in juni worden afgenomen, vanaf volgend schooljaar in januari/februari.

 

Ouders van kinderen in groep 7 met een grote leesachterstand ontvangen volgende week een bericht met verdere toelichting.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777