Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 8
Agenda

Nieuwsbrief 8 donderdag 23 december 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 20 januari 2022. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 19 januari 2022.

 

Vrijdag 24 december: groepen 1 t/m 8 vrij om 12.30.

Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari: kerstvakantie.

 

Donderdag 20 januari: adviesgesprekken groepen 8.

Maandag 24 januari: adviesgesprekken groepen 8.
Dinsdag 25 januari: adviesgesprekken groepen 8.

Beste ouders en verzorgers,

 

Kerstmis staat voor de deur. Het jaar 2021 was een jaar met veel onverwachte gebeurtenissen.

 

We hebben het jaar voor de kinderen vooral zo normaal als mogelijk willen laten verlopen. De veerkracht van kinderen helpt daarbij. Meest recent werd dat weer zichtbaar tijdens de ontvangst van Sinterklaas. Die bezoekt normaliter de klassen. Deze generatie kinderen bezoekt de Sint. Heel normaal. En zeker besparen we ze het verhaal dat dit veiliger is voor de Sint. Dat is voor grote mensen.

 

Een goede keuze was om alle kerstfestiviteiten een week eerder te plannen. Dat sloot toch fraai aan op de (vervroegde) kerstvakantie!

 

We konden dit jaar op personeel gebied goed overeind blijven door de energieke inzet van leraren die hun AOW-leeftijd reeds zijn gepasseerd. Dit is ook één van de bijzonderheden van de Lorentzschool.

 

En we mogen ook terugkijken op een fraai jaar door de inzet van ouders. Denk aan de bibliotheek, ouderraad, medezeggenschapsraad, klassenouders en alle anderen die helpen als het mogelijk is. Dank voor alle hulp!

 

De leraren moesten zich richten op taken die soms van de ene op de andere dag  wisselden. Van lesgeven voor de groep naar noodopvang en onderwijs op afstand. Dat zijn verschillende disciplines. Daar komt bij dat de eigen gezondheid van leraren terecht een punt van aandacht is. Het maakt ook nog eens onzeker in een periode waarbinnen stevig moet worden gepresteerd. Daarom alle waardering voor de leraren die de focus op hun groep hielden.

 

Over het afgelopen jaar valt vanzelfsprekend veel meer te vertellen. Ook dat we voor u als ouders echt veel waardering en respect hebben. Ook jullie moesten je vaak aanpassen en thuis het nodige opvangen. We ervaren vooral medewerking en medeleven. Dat steunt ons in de keuzes die we maken.

 

Voor de komende weken gaan we bezinnen op wat was en wat komen gaat. Vanaf deze plek wens ik u goede kerstdagen, een gezellige jaarwisseling, een fijne vakantie en een gezond en onbekommerd 2022!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Corona: stand van zaken

Binnen school zijn we voor de leerlingen in deze fase weer over een hoogtepunt heen. Het aantal positief besmette leerlingen in de groepen 7 liep op tot meer dan 30, extreem veel. Alle groepen 7 gingen na elkaar in quarantaine.

In de meeste andere groepen was covid veel minder ter sprake.

 

Verschillende leraren die reeds gevaccineerd waren werden ook besmet met corona, waarvan twee leraren erg ziek waren. Dit uitte zich in meerdere weken afwezigheid en de aard van ziekteverschijnselen, waaronder benauwdheid en verlies van veel energie.

 

In dit licht vinden we de nog besmettelijker variant Omikron zeer zorgelijk. De school moet naast onderwijs geven ook zorgen voor de veiligheid voor haar personeel. Besmet worden met covid voor de klas is geen vanzelfsprekend gevolg van het lesgeven. Het is ook niet vanzelfsprekend gezien de risico's die daar aan zijn verbonden.

 

Soms zal voor een groep quarantaine ter sprake zijn. Leerlingen zijn dan na 5 dagen weer welkom zijn met een negatieve uitslag van een PCR-test. Daar gaat de school  streng mee om.

Onderwijs na de kerstvakantie

We zullen in de week van 3 januari 2022 vernemen of de scholen in de week van 10 januari weer gewoon open gaan of dat noodopvang en afstandsonderwijs van toepassing zijn. Indien noodopvang en onderwijs op afstand van toepassing zijn ontvangt u tijdig alle informatie.

 

Eventuele noodopvang vanaf 10 januari

Daarvoor zult u zich opnieuw moeten inschrijven. Alleen op deze manier houden we zicht op het aantal inschrijvingen en op de gewenste dagen.

 

Eventueel afstandsonderwijs vanaf 11 januari

Als we overgaan op onderwijs op afstand is dat vanaf dinsdag 11 januari. Op 10 januari bereiden de leraren dan voor. We zullen u vragen op maandag 10 januari materialen op te halen, tussen 15.30 uur en 17.30 uur. We hanteren daarvoor tijdsloten die zijn ingedeeld naar achternamen op alfabet.

 

Het ophalen van materialen zal onder andere nodig zijn om te kunnen werken in werkboekjes en schriften. De lesmaterialen voor de hogere groepen zijn digitaal. 

Voor de lagere groepen zullen vooral boekjes en werkbladen worden verdeeld.

 

De voorbereidingen voor afstandsonderwijs zijn er al vanaf de zomervakantie. Veel materialen zijn gedigitaliseerd (boeken). De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben met regelmaat geoefend om in te loggen in ClassRooms en ermee te werken.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777