Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 7
Agenda

Nieuwsbrief 7 donderdag 9 december 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 23 december 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 22 december 2021.

 

Vrijdag 24 december: groepen 1 t/m 8 vrij om 12.30

Woensdag 15 december: kerstontbijt

Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari: kerstvakantie

 

Beste ouders, verzorgers,

Vorige week stond nog in het teken van Sinterklaas. De leerlingen van de bovenbouw maakten de meest prachtige surprises. Veel aandacht is besteed aan het dichten. De jongsten ontmoetten Sinterklaas en de kleuters mochten een cadeautje halen in de schatkamer van Sinterklaas. Dit alles sterkt het geloof in de Sint.

 

In twee dagen tijd zijn de lokalen veranderd van een onvervalste Sinterklaassfeer naar een zichtbare kerstperiode. De grote kerstboom staat in de aula, de kerstster is zichtbaar aan de buitenkant.

 

Met het kerstontbijt aanstaande woensdag gaat deze activiteit in ieder geval door. De grote bestelling is reeds gedaan. Ook aan het kerstontbijt houden de kinderen hopelijk een goede herinnering over!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Hans Nijssen

 

Personeel

Juffrouw Yvonne gaat werken op een andere school buiten ons bestuur, officieel per 1 januari 2022. Ze werkte vele jaren in de bovenbouw en de afgelopen jaren in groep 3. We vinden het jammer dat ze vertrekt. Tegelijkertijd gunnen we haar een nieuwe stap in haar loopbaan.

 

Kerstontbijt
Helaas is het niet mogelijk om een kerstdiner te organiseren en ons daarbij te houden aan de geldende coronamaatregelen.
Maar daarvoor in de plaats hebben we op woensdag 15 december een kerstontbijt. Dit ontbijt zal gelijk bij aanvang van de schooldag zijn.
Het ontbijt wordt geheel verzorgd door de activiteitencommissie. Er hoeft niets mee te worden genomen van huis.
De kinderen mogen uiteraard in hun mooiste of fijnste kerstkleding naar school komen. De tafels zullen mooi gedekt zijn zodat we met elkaar kunnen genieten van een gezellig samenkomen.
Voor de kinderen met een allergie of een dieet willen we u vragen om een eigen ontbijt te verzorgen. Dit kunt u communiceren met de leerkracht van uw kind.
We gaan er met elkaar een fijne en gezellige ochtend van maken!
 
De activiteitencommissie.
Covid-update

Stand van zaken in school

Momenteel zijn er ruim 25 leerlingen die binnen de afgelopen 14 dagen positief zijn getest. Dat is weer een stijging ten opzichte van twee weken geleden. Ouders zijn geïnformeerd indien binnen de groep van hun kind een leerling (of leraar) met corona is en dat bij uitbreiding van het aantal quarantaine een mogelijkheid is. Eén van de groepen is vanaf vandaag in quarantaine.

Blijft u goed letten op de gezondheid van uw kind. En test bij verkoudheidsklachten. Besmettingen lopen door de hele school heen. Er zijn altijd meer kinderen besmet, dan bij ons bekend.

 

Bericht van 7 december

U kreeg dinsdag 7/12 een bericht rondom corona. Neemt u daar s.v.p. kennis van. U bent dan op de hoogte van de laatste aanpassing van regels.

 

Week voor de kerstvakantie

Er wordt momenteel veel gepraat, maar nog niet besloten over de week voor de kerstvakantie. We houden u op de hoogte. Vanzelfsprekend zijn we afhankelijk van landelijke besluiten.

 

Communicatie over positief geteste kinderen

Stuurt u dit aan de leraar en aan de corona mailbox?

 

Brief van ons bestuur

In de bijlage treft u een brief aan van ons bestuur PROO Leiden/Leiderdorp, gericht aan alle ouders.

Bericht van de Ouderraad (OR)

Beste ouders,

 

Dinsdag 23 november kwamen we als ouderraad online weer bij elkaar. In dit bericht geven we een korte terugkoppeling van wat is besproken.

 

 

Vergaderen saai en langdradig??

 

We hebben de OR jaarrekening van afgelopen schooljaar besproken en vastgesteld. Afgelopen schooljaar hebben we, mede op advies van de kascontrolecommissie, ook geld uitgegeven uit de hoge reserve. Door corona konden helaas niet alle activiteiten doorgaan waardoor minder geld is uitgegeven dan voorzien. 

 

De kascontrolecommissie kan overigens weer een nieuw lid gebruiken. Wie is er goed met cijfers en wil aan het begin van volgend schooljaar de jaarrekening van de OR controleren?

Hoe kun je kinderen leren omgaan met geld | Bobo.nl

Daarnaast hebben we de OR begroting voor dit schooljaar besproken en vastgesteld. De ouderbijdrage gaat ook dit jaar weer naar de verschillende commissies die activiteiten organiseren. Denk aan het 3 oktoberfeest, sinterklaasfeest, Paasontbijt, jaarboeken groep 8 en een bijdrage voor extra boeken voor de schoolbibliotheek. Ook is er weer per klas 'klassengeld' uitgereikt aan de leerkrachten. Dit is een bedrag van 200 euro vrij te besteden aan extraatjes voor de klas, zoals aankleding en cadeautjes.

 

Een opletpunt is dat het leerlingenaantal van de Lorentzschool daalt. Hierdoor zal ook de totale ouderbijdrage dalen. De kosten zullen minder dalen dan de opbrengsten. We zullen rekening moeten houden met de prognoses voor het aantal leerlingen. 

 

De jaarrekening, het verslag van de kascontrolecommissie en de begroting voor dit schooljaar staan op de OR-pagina onder Documenten.

 

3d man standing and holding magnifying glass isolated over white background - 31284281

 

Verder hebben we een rondje langs alle commissies en werkgroepen gemaakt. Het agendapunt van de charitatieve commissie is verschoven naar het volgende overleg op 18 januari. De glühweinavond tijdens het kerstdiner kan helaas weer niet doorgaan vanwege corona. De ouderraad gaat nog brainstormen over thema's voor de gezamenlijke OR-MR thema-avond in het voorjaar.

 

Een ouder had nog een vraag over de communicatie rondom besmettingen. Adjunct-directeur Hans lichtte toe dat de GGD de besmettingen op scholen niet meer bijhoudt en dat het voor de school een hele klus is. Vooral tijdens de piek aan besmettingen was dit lastig en volgde berichten elkaar te snel op om een op een door te kunnen geven aan ouders.

 

zeven meest gestelde vragen van werkgevers, monica ten hoove, cijfers en centen, budgetcoach, www.cijfersencenten.nl

 

Meer informatie, een signaal of vraag aan de OR?

Ouders kunnen altijd een vraag of signaal sturen naar de Ouderraad-mailbox via Schoudercom. Of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

Kijk voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen. 

 

De overige OR-vergaderingen dit schooljaar: 18 januari, 17 maart, 17 mei en 23 juni. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Sief van Geloven (kinderen in 3A, 6B en 7A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777