Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 9
Agenda

Nieuwsbrief 9 donderdag 28 januari 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 11 februari 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 10 februari 2021.

 

 

Beste ouders, verzorgers,

Inmiddels verzorgen we bijna vier weken noodopvang en thuisonderwijs. We waarderen uw geduld en alle inspanningen thuis. De leraren popelen om de kinderen weer gewoon op school onderwijs te bieden. Dat is voor de kinderen en de groepen het beste.

In deze nieuwsbrief staat de nodige informatie over personeel, rapporten en oudergesprekken, het referendum Roomburgerpark en de ontwikkeling van het aantal leerlingen op school.

 

Namens het team,

John van Bezouw

Afscheid juffrouw Lida

Juffrouw Lida van groep roze krijgt pensioen. Juffrouw Lida werkt tot en met 18 februari.

 

Na ruim 45 jaar werken in het onderwijs en na 20 jaar werken op de Lorentzschool krijgt juffrouw Lida een welverdiend pensioen per 18 februari aanstaande. Lang werkte zij in groep roze en gaf daar al haar energie aan, en nog steeds! Vanwege de coronamaatregelen is haar afscheid onduidelijk. Als de scholen open gaan per 8 februari nemen de kinderen gewoon afscheid op school.

Als de scholen nog dicht blijven volgt dat later. Vanaf maandag 8 februari geven we u dan de gelegenheid een kaartje of berichtje aan te bieden. We zetten dan dagelijks een groene brievenbus buiten in de ochtend tot 9.00 uur.

Personeel

Vanaf 1 maart werken meester Omar en juffrouw Dineke in roze.

Richard van den Berg is een tijd afwezig.

John van Bezouw is volgende week afwezig.

 

Met het vertrek van juffrouw Lida zochten we naar een bezetting met leraren in groep roze. Meester Omar en juffrouw Dineke werken vanaf 1 maart samen in groep roze. De ouders zijn reeds geïnformeerd.

 

Vanwege het vertrek van juffrouw Suzan zal juffrouw Cindy taken voor de plusgroepen overnemen voor de groepen 3 en 4. Juffrouw Anita zal taken op zich nemen voor de kleutergroepen.

 

Helaas is onze adjunct directeur voor de bovenbouw, Richard van den Berg, wegens medische omstandigheden voorlopig afwezig. Wij pakken zijn taken intern op en zoeken ook versterking van buiten. U kunt altijd contact zoeken met een directielid via SchouderCom. U richt een bericht aan "directie". Wij reageren dan zo spoedig mogelijk. Volgende week is dat lastiger. Zie het bericht hierna.

 

John van Bezouw: afwezig van 1-5 februari

John van Bezouw, directeur, is volgende week afwezig wegens een medische ingreep aan zijn sleutelbeen. Op 8 februari hoopt hij weer terug te zijn. Vanaf 8 februari zal hij e-mails weer beantwoorden. Belangrijke berichten voor die tijd richt u via SchouderCom aan "directie".

Mariska Koelewijn, adjunct directeur onderbouw, is volgende week eerst aanspreekbaar namens de directie.

Referendum Roomburgerpark

Het referendum Roomburgerpark gaat ook over de Lorentzschool!

Zie: www.roomburgerparkleiden.nl/Inrichtingsplan/Scholen

 

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen wordt een referendum gehouden over de inrichting van het Roomburgerpark. Voor onze school is dit referendum van groot belang.

Met de voorgestelde inrichting van het Roomburgerpark krijgt de school een fraaie speelplaats die overgaat in het park, de Van Vollenhovenkade wordt autovrij met fiets- en voetpad. Ook de bebouwing naast de school zal dan zeker achterwege blijven.

 

Via de website, www.roomburgerparkleiden.nl kunt u zich informeren over alle plannen. Informatie over de plannen rond de school bereikt u direct via www.roomburgerparkleiden.nl/Inrichtingsplan/Scholen.

Rapporten en oudergesprekken

De rapporten worden opgesteld. U krijgt bericht over contact met de leraar.

 

De rapporten worden in deze periode opgesteld. Bericht over de verspreiding volgt nog. Dit is afhankelijk van het moment dat de kinderen weer naar school gaan. Als de kinderen op school zijn geven we de rapporten mee. Anders volgt voor de rapporten een ophaalmoment op woensdag 10 februari aanstaande.

Wij kunnen rapporten helaas niet digitaal verzenden. We hebben dit vanzelfsprekend wel onderzocht.

 

De rapporten gaan vooral over de resultaten tot en met december 2020. Dit is voor zover we over resultaten beschikken. 

De Cito-toetsen kunnen pas na de voorjaarsvakantie worden afgenomen. De resultaten van de Cito-toetsen ontvangt u daarom los van het rapport.

 

Wel zoeken de leraren voor de voorjaarsvakantie contact met alle ouders/verzorgers of hebben dat reeds gehad. Het gaat dan over de ontwikkeling van uw kind, ook binnen deze periode.

 

Over de Cito resultaten zal met verschillende ouders contact zijn op verzoek van de leraar of op verzoek van de ouder(s). Dit contact zal pas in april kunnen plaatsvinden. De resultaten zijn namelijk pas eind maart bekend.

Corona

Voor ons is nog onduidelijk of de basisscholen opengaan op 8 februari aanstaande. En als ze opengaan, wordt dat helemaal of in "halve" groepen? Dit laatste scenario bereiden we reeds voor.

Zodra besluiten zijn genomen door de regering informeren wij u.

Daling aantal leerlingen in de wijk en op school

Er zijn minder kinderen in de wijk. Daarom wordt de school wat kleiner. We moeten werken met minder groepen.

 

Het aantal kinderen in het Roodenburgerdistrict daalt best stevig. (Dit bestaat uit de wijken Meerburg, Rijndijkbuurt, Professorenwijk oost, Burgemeesterswijk, Professorenwijk-west, Tuinstadwijk, Cronestein, Klein Cronesteyn, Roomburg en Waardeiland). Rond 2010 werden jaarlijks ongeveer 200 kinderen geboren. In die periode groeiden de scholen, zeker de Lorentzschool en de Josephschool, onze grote buur.

 

In 2015 verzorgde de Lorentzschool onderwijs aan totaal 911 leerlingen bij aanvang van het schooljaar. In de tussentijd daalden de geboortes in genoemde wijken snel en fors. Vanaf 2017 worden er jaarlijks in totaal ongeveer 135 kinderen geboren in genoemde wijken. Daarmee daalt ook de instroom van 4-jarigen.

 

Aanvang dit schooljaar zaten op onze school totaal 817 leerlingen. De daling zal nog enkele jaren doorzetten. Onze inkomsten worden er jaarlijks op afgestemd. Om die reden werken we in vergelijking met 2015 reeds met enkele groepen minder. De school wordt wat kleiner. Dit gebeurt ook op de andere basisscholen in de buurt.

 

Komend schooljaar moeten we met 1 of 2 groepen minder gaan werken. We zullen de ouders van de betreffende groepen tijdig informeren.

 

Over alle ontwikkelingen houden we nauw contact met bestuur, medezeggenschapsraad en het team, zodat we tijdig zijn voorbereid op aanpassingen die nodig zijn.  

Mededelingen Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad vergadert regelmatig. Ze praat ook over het onderwijs. De medezeggenschapsraad zoekt een ambtelijk secretaris.

 

 

Gezocht: opvolger ambtelijk secretaris MR

 

Beste ouders/verzorgers en medewerkers,

In de afgelopen (voor velen) drukke Corona-/schoolsluiting-weken heeft de MR van de Lorentzschool tweemaal digitaal vergaderd. In december kwam de MR bij elkaar om met de directie te spreken over het nieuwe meer-jaren Schoolplan, wat per 1 januari 2021 geldig is. Ook kwam het Schoolontwikkelingsprofiel ter tafel, wat sinds dit schooljaar van kracht is. Beide documenten heeft de MR van een aantal adviezen voorzien. Uiteindelijk heeft de MR positief over het profiel geadviseerd en ingestemd met het Schoolplan.

 

In januari bespraken we onder meer de conceptbegroting van dit schooljaar en nam de MR afscheid van personeelslid Suzan van Ham. Zij zal op een andere school gaan werken. De MR bedankt Suzan hartelijk voor de samenwerking in de afgelopen maanden. De MR is nu op zoek naar een nieuwe collega die als medewerker zitting wil nemen in de MR.

 

Afgelopen vergadering heeft ook ambtelijk secretaris Charlotte Broersma afscheid genomen van de MR. De MR heeft de werkwijze met deze vorm van secretarisschap een half jaar naar tevredenheid kunnen uitproberen en zoekt daarom een opvolger. Deze week zonden wij al een bericht hierover aan u allen. Heeft u dus interesse om de MR te ondersteunen, neem dan voor vrijdag 5 februari a.s. contact op met ons via: mr@lorentzschool.nl

 

Ondertussen overleggen twee MR-leden elke 3 weken met de directie om de ontwikkelingen rondom de Corona-maatregelen en de gevolgen daarvan voor de school, leerlingen en leerkrachten te bespreken. Zo denken we mee waar kan en leggen we ook de door MR-leden waargenomen successen en knelpunten aan de directie voor.

 

Wij wensen iedereen veel gezondheid en energie toe, zodat we met zijn allen deze weken thuis én op school goed door zullen komen.

Knuffelbeer verloren
De beer van Sven is kwijt. Hebt u die gevonden? Misschien in de tas van uw kind? U kunt de beer afgeven op school.
 
Vorige week donderdag is mijn zoontje Sven Gelderman (groep Goud / nood opvang) zijn knuffelbeer verloren op school of de BSO. Vrijdag heeft de BSO overal gezocht en ook op school zou gezocht zijn, maar de beer is nog niet gevonden.
 
Hierbij toch enkele foto’s van ‘Beer’ in de hoop dat hij nog ergens opduikt. Gelukkig is er een reserve beer (daar zijn de foto’s ook van), maar desondanks hoop ik de andere beer terug te vinden. Oh ja, op het witte label aan zijn nek had ik bij de start van de nood opvang nog geschreven ‘Beer van Sven’, maar mogelijk dat dat al vervaagd is. 
 
Mocht Beer gevonden worden, dan mag hij gewoon aan Sven terug gegeven worden, hij weet sinds kort dat hij twee beren heeft.
 
Alvast heel erg veel dank.
 
Met vriendelijke groet,
 
Adriette Oostvogels
beer

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777