Inloggen

Lorentzschool

preview
nieuwsbrief 8
Agenda

Nieuwsbrief 8 donderdag 14 januari 2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 januari 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 27 januari.

 

Donderdag 21 januari: adviesgesprekken groep 8.

 

Vrijdag 22 januari: studiedag, alle groepen vrij.

 

Maandag 25 januari: adviesgesprekken groep 8.

Dinsdag 26 januari: adviesgesprekken groep 8.

 

 

Beste ouders, verzorgers,

Wij wachten vanzelfsprekend op het bericht dat de school weer gewoon open gaat. Tegelijkertijd hopen we dat het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is een voorwaarde.

 

Ook in deze nieuwsbrief staat onder de meeste kopjes een cursieve zin. Sommige ouders stellen een samenvatting op prijs. Daar komen we aan tegemoet.

 

Namens het team,

John van Bezouw

 

Bericht van overlijden

Tot onze grote ontzetting vernamen wij dat Annika Fawcett-Greup, de moeder van Mattias uit groep Goud op zaterdag 2 januari is overleden als gevolg van een noodlottig ongeval.

 

De kinderen uit groep Goud maken tekeningen en werkjes voor de familie.

Een eventueel bericht aan de familie kunt u aanbieden via school.

 

Personeel

Juffrouw Suzan heeft per 1 februari een andere baan.

 

Juffrouw Suzan van Ham stopt per 1 februari aanstaande als leraar op de Lorentzschool. Zij gaat dan werken voor een landelijke onderwijsorganisatie. Juffrouw Hanneke Adema volgt haar op in groep 3c. De ouders van 3c kregen reeds bericht.

De taken van juffrouw Suzan voor de Plusklas worden momenteel ingevuld.

Intern begeleider

Beste leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s),

 

Hierbij stel ik mij aan jullie voor als nieuwe intern begeleider bovenbouw op de Lorentzschool. Mijn naam is Marijke Hubers, getrouwd en moeder van drie prachtige kinderen. De kinderen zijn inmiddels al volwassen. Werken in het onderwijs doe ik al ruim 30 jaar en elke dag leer ik nog nieuwe dingen. Dat maakt mijn werk ook zo leuk. Ik heb verschillende taken in het basisonderwijs gedaan. Naast leerkracht heb ik ervaring als intern begeleider, bovenschools coach en adjunct-directeur. Werken in het onderwijs geeft mij energie en daarnaast hou ik van wandelen in de natuur, lezen en sporten.


Samen met meester Ton en juf Christine heb ik de taak om de zorg rondom alle leerlingen te coördineren en leerkrachten en ouders erbij te ondersteunen. Ik ben het aanspreekpunt voor de groepen 6, 7 en 8. Als intern begeleider is het onze taak om de leerlingenzorg op school te volgen. Dat kan zijn door mee te denken in het team, gesprekken te voeren met ouders en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de ruimste betekenis van het woord. En daarnaast zijn er verschillende contacten te onderhouden met externe instanties. Kortom, afwisselende werkzaamheden. Ik hoop de leerlingen binnenkort te ontmoeten en op een prettige samenwerking met u als ouders. Ik ben er op de maandag, dinsdag en donderdag. 

 

Profielfoto Marijke Hubers.jpg

 

 

Groepen 5-8: Juiste tijden ophalen van materialen

Alle tijden hieronder voor het ophalen zijn juist. Bericht volgt dinsdagavond.

 

Ophalen is gepland op woensdag 20 januari van 13.00 uur tot 15.00 uur. De laatste ophaaltijden waren niet juist. Hieronder zijn ze wel juist. De vetgedrukte tijden zijn aangepast.

 

13.00 - 13.15  A-B-C

13.15 - 13.30  D-E-F

13.30 - 13.45  G-H-I

13.45 - 14.00  J-K-L

14.00 - 14.15  M-N-O

14.15 - 14.30  P-Q-R

14.30 - 14.45  S-T-U

14.45 - 15.00  V-W-X-Y-Z

Rapporten

De leraren werken aan de rapporten. De Cito-toetsen volgen later.

 

De leraren werken momenteel ook aan de rapporten. De meeste informatie voor het eerste rapport is aanwezig. We willen de rapporten volgens planning afmaken.

De resultaten van de Cito-toetsen zullen ontbreken. De kinderen moeten eerst twee weken les krijgen op school, pas daarna volgen de toetsen. We verspreiden de resultaten na de voorjaarsvakantie. Veel gesprekken zullen na de voorjaarsvakantie plaatsvinden.

Ouderraad

Bericht van de Ouderraad (OR)

 

In dit bericht aandacht voor de OR-vergadering op 19 januari, het bezoek van de OR aan de leerlingenraad op 11 december en een oproep om hulp van een ouder die notaris/jurist is.

 

OR-vergadering 19 januari

Dinsdag 19 januari is er om 20.00 uur weer een online OR-vergadering. We spreken over de besteding van de ouderbijdrage, de bibliotheekcommissie en de thema-avond met de MR. We maken een rondje langs de overige commissies en bespreken de impact van de corona-maatregelen.

 

Alle ouders zijn welkom om deel te nemen via MS Teams. Als je uitgenodigd wil worden, stuur ons dan een berichtje naar de OR-mailbox. Ook als je niet wil/kan deelnemen, maar je loopt als ouder ergens tegenaan op school, dan horen wij dat graag.  

 

OR op bezoek bij de leerlingenraad

Op 11 december is de OR weer op bezoek geweest bij de leerlingenraad. We spraken over de besteding van de overgebleven ouderbijdrage van vorig jaar en over de verkeersveiligheid rondom school.

 

Besteding  overgebleven ouderbijdrage

Op verzoek van de leerlingen hebben de gymleerkrachten extra uitdagend gymmateriaal uitgekozen: een klimwand en een trapeze voor in de ringen. Dat werd heel enthousiast ontvangen door de leerlingen! Zelf gaan ze nog voor elk leerjaar extra buitenspeelgoed uitzoeken. 

 

Actieplan verkeersveiligheid

De leerlingenraad heeft een heel concreet actieplan verkeersveiligheid gemaakt. Ze willen alle leerlingen en ouders op een positieve manier wijzen op veilig gedrag in het verkeer rondom school. Naast een brief en een film staat een duim-uitdeelactie op de planning. We hebben afgesproken dat we als ouderraad mee zullen helpen waar mogelijk en dat we reclame zullen maken voor deze actie. Bij deze alvast!

 

Notaris/jurist gezocht

Is er een ouder die notaris/jurist is en de OR mee wil helpen bij het actualiseren van de statuten van de OR? We horen het graag! 

 

Meer informatie?

Kijk op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten.

Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen.

Er staan nog 3 OR-vergaderingen gepland dit schooljaar: 15 maart, 18 mei en 5 juli.

 

groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A), Ivana Tunjic (kind in groep 3C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 3B), Karima El mestari (kinderen in groep roze en paars) en Gesineke Veerman (kind in groep 6B).

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777