Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 7
Agenda

Nieuwsbrief 7 vrijdag 18 december 2020. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 januari 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 13 januari. 

 

Vrijdag 18 december t/m zondag 3 januari: Kerstvakantie.

Beste ouders, verzorgers,

Zekerheden kunnen snel wegvallen. Afgelopen jaar heeft ons dat doen beseffen. Tijdens de eerste coronaperiode zijn de kinderen, u en de leraren danig op de proef gesteld. Maar nu ook met de plotselinge sluiting van de scholen.

Ook heeft afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat saamhorigheid goed doet en ons gezamenlijk sterker maakt.

 

Met alle ervaringen van de eerste sluiting kunnen we als school snel inspelen op de tijdelijke sluiting van deze weken. Zeker hopen we de kinderen in de derde "schoolweek" weer gewoon op school te ontmoeten. Dat is voor iedereen beter.

 

Er is veel om op terug te kijken in het afgelopen jaar. We hebben allemaal hard gewerkt om het jaar voor de kinderen zo normaal mogelijk te maken. Bij belangrijke activiteiten zoals Sinterklaas pasten we tradities soms aan. Deze nieuwe tradities werden door de kinderen veelal goed ontvangen. Voor het kerstontbijt is geen echte oplossing, maar vonden wel een alternatief. Zie verderop.

 

Binnen onze school wisselen in deze periode leraren door pensionering. Daarmee verandert het team van onze school stapsgewijs.

 

De komende weken geniet u hopelijk met uw kind of kinderen van een gezellige kerstvakantie binnen de aanwezige mogelijkheden.

Wij wensen u een fijne kerst en en een prettige jaarwisseling. Alle goeds en vooral veel gezondheid voor 2021!

 

Namens het team,

John van Bezouw

Personeel

Marijke Hubers komt ons in het nieuwe jaar als intern begeleider voor de bovenbouw versterken. Haar eerste werkweken staan in het teken van overdracht.

 

Juffrouw Annemieke Pels begint in het nieuwe jaar in groep Groen, maar enkele weken later dan gepland.

Afscheid juffrouw Paula en juffrouw Virgin

We namen al een beetje afscheid van juffrouw Paula en Virgin. Een groter afscheid van het team volgt hopelijk voor de voorjaarsvakantie. Dank voor de vele kaarten en attenties die zij van ouders en kinderen kregen voor hun afscheid! Deze zijn reeds overhandigd.

Kerstontbijt

Helaas kon het kerstontbijt van woensdag 16 december niet doorgaan. Omdat we de bestelling nog grotendeels konden annuleren hebben we de mogelijkheid om wanneer de scholen weer opengaan een ontbijt te organiseren wat in het teken zal staan van het nieuwe jaar. Wij zullen u daar t.z.t. verder over informeren.

Gesprek sluiting scholen

Graag zou ik met enkele ouders die kennis hebben van bestuursrecht in gesprek gaan over de sluiting van de scholen wegens corona. We komen bijeen op maandag 28 december aanstaande om 10 uur op school. Een van de ouders nam initiatief.

 

Hebt u kennis van bestuursrecht en wilt u aan dit gesprek deelnemen? We stellen het op prijs. U hoeft zich niet aan te melden.

 

John van Bezouw

CORONA: WEEKSCHEMA'S EN NOODOPVANG

We verzenden weekschema's voor onderwijs op afstand * en het inschrijfformulier noodopvang op woensdag 24 december aanstaande via SchouderCom.

U krijgt dan alle belangrijke informatie op dezelfde dag.

 

* Ontving u reeds een weekschema? De planning die u op 24/12 ontvangt is correct.

Inschrijven noodopvang

Komt u in aanmerking voor noodopvang en wilt u daarvan gebruik maken?

Schrijf uw kind(eren) s.v.p. uiterlijk 31 december in. Alle informatie volgt op 24 december via SchouderCom.

 

Hierna staat nogmaals wanneer u in aanmerking komt voor noodopvang.

U ontving deze informatie reeds afgelopen dinsdag.

Noodopvang, praktische gang van zaken

Voor de noodopvang gebruiken wij de hoofdingang. Andere ingangen zijn gesloten.

De jongste kinderen worden binnen de school altijd begeleid naar het lokaal. Kinderen van een leerjaar komen meestal samen in éėn groep. Daar werken ze aan het schoolwerk van die dag.

 

U ziet aan het weekschema voor welke vakken kinderen materialen mee moeten nemen (groepen 3-8).

 

De tussenschoolse opvang gaat voor deze kinderen gewoon door. Ook proberen we gymlessen in te plannen.

 

Sommige kinderen worden door school uitgenodigd voor noodopvang. De reden wordt met betrokken ouder(s) besproken.

Challange!

De buurtsportcoaches van Incluzio Leiden dagen de kinderen in Leiden uit om mee te doen met onze challenges! Juist in deze tijd is het belangrijk om in beweging te blijven. Wat moet je doen? Volg ons op facebook (Incluzio Leiden) of instagram (bsc.incluzioleiden). Om de week komen hier leuke uitdagende filmpjes op te staan waarop wij jullie uitdagen om dit filmpje na te doen en naar ons op te sturen. Je maakt dan kans op hele mooie prijzen! Dit opsturen kan heel makkelijk via facebook, messenger, je ‘verhaal’ op instagram, een persoonlijk berichtje via instagram of via whatsapp.

Mocht je vragen hebben over deze actie dan kan je contact opnemen met Joey Wilmot van Incluzio Leiden (j.wilmot@rijnlandbeweegt.nl 06-42484508)

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777