Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3 donderdag 15 oktober 2020

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 5 november 2020

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 november 2020

Agenda

Maandag 26 oktober: studiedag

Donderdag 29 oktober: oudergesprekken groepen 1/2

Maandag 2 november: oudergesprekken groepen 1/2

Dinsdag 3 november: oudergesprekken groepen 1/2

Beste ouders, verzorgers,

De kennismakingsgesprekken met de leraren vonden grotendeels plaats. En tegen
verwachting in veelal op school. Fijn dat ouders en leraren elkaar spraken, belangrijk
om samen te bespreken wat voor uw kind nodig is.
Via deze weg danken we alle ouders voor uw goede medewerking vanwege alle
corona maatregelen binnen de school. Daarmee bevorderden we de onderlinge
veiligheid.


Direct na de herfstvakantie start het team met een studiedag over samenwerkend
leren. De leraren richten zich dan op actievere werkvormen. Deze werkvormen
voeren we stapsgewijs in.


Nog enkele dagen en de herfstvakantie begint. We hopen dat u een fijne tijd hebt
met uw kinderen. Vanwege de nieuwe regels met minder bezoek, maar hopelijk niet
minder gezellig.


Namens het team,


John van Bezouw


Ontwikkelingen personeel groepen 1/2


Vanwege pensionering van juffrouw Paula en juffrouw Virgin aan het eind van
kalenderjaar 2020 ontstond per 1 januari 2021 een vacature. We hebben deze
inmiddels kunnen vervullen.
Annemieke Pels zal vanaf het nieuwe kalenderjaar het kleuterteam full time komen
versterken. Momenteel werkt zij op een andere school binnen PROO.
Vanwege deze ontwikkelingen zullen in twee groepen veranderingen komen van de
bezetting. We zullen de ouders van deze groepen tijdig informeren.


Corona, actuele situatie


De nieuw corona maatregelen raken niet de basisscholen. Corona doet dat wel.
Bijna alle groepen kregen inmiddels een bericht over een leerling die in quarantaine
is gegaan. Binnen drie weken bijna 15 ouders of brusjes met corona en ruim 25
kinderen van de Lorentzschool die daarom 10 dagen thuis moeten blijven met het
hele gezin.


Ook drie leraren zijn nog thuis wegens corona. Ze kregen dit niet via de school. De
ouders zijn vanzelfsprekend geinformeerd. Verschillende leraren van naastgelegen
lokalen zijn getest, steeds negatief!
De regels die we als school aanhouden staan verderop. Met veel kunst en vliegwerk
konden we de afgelopen drie weken steeds alle groepen les geven. Soms waren er
zeven vervangers tegelijkertijd. Dat is veel en de grens van het mogelijke. We willen 
de regels dan ook streng aanhouden om uitval van leraren te voorkomen. Ook ziekte
van kinderen door onderlinge besmetting via verkoudheidklachten moeten we
voorkomen.


Voor de kinderen die thuis zijn vanwege een corona-situatie neemt de leraar contact
op met de ouders. Als duidelijk is dat een kind lang thuis gaat blijven kunnen
lesboeken en werkboekjes mee naar huis, met name taal en rekenen. De kinderen
kunnen altijd meteen aan de slag met verschillende computerprogramma's. Voor de
kleuters is de website weer "in de lucht".


Aanpassing regels corona


Wij gaan ervan uit dat u alert blijft op alle klachten die horen bij corona. We
attenderen u daarom op het volgende (volgens meest recente informatie van RIVM
van 1 oktober, met een aanscherping van onze kant.):


Een leerling blijft thuis als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of
(meer dan incidenteel) hoest.
• een huisgenoot van het kind corona heeft.
• een huisgenoot met milde corona-klachten ook last heeft van koorts en/of
benauwdheid.


Een leerling met de volgende klachten mag naar school:
• als het alleen verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen en keelpijn).
Wij vinden dat er een grens is aan de verkoudheidsklachten. Bij overschrijding blijft de leerling thuis of gaat naar huis:

• Uw kind moet niet "ziek" zijn van de verkoudheidsklachten of bovenmatig niezen (hooikoorts of allergie uitgezonderd). Ook mag het geen keelontsteking hebben.

 


Gevonden voorwerpen

 

Op maandag 2 november maken wij de bak met gevonden voorwerpen weer leeg.
Mist u in die week nog spullen van voor de kerstvakantie? Wij bewaren de spullen
nog een weekje. U kunt er naar vragen via een van onze conciërges. 

Ouderraad

Bericht van de Ouderraad (OR)

 

Jaarrekening - verkeerssituatie rondom school - contact school en ouder - klassenouders

 

Dinsdag 29 september was de eerste OR-vergadering van dit jaar. Hierin is de jaarrekening schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Wat opvalt is dat door de coronamaatregelen niet alle activiteiten door konden gaan, zoals het paasontbijt. We hebben daardoor nog geld over dat we zinvol willen besteden. We hebben afgesproken om de leerlingenraad te vragen met ons mee te denken. Zij hebben inmiddels een brief van ons ontvangen.

Hierin vragen we hen ook om mee te denken over het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de school. We denken dat het veiliger kan en zijn benieuwd waar de leerlingen zelf last van hebben. Volgende maand gaat de OR op bezoek bij de leerlingenraad.

 

Tijdens de vergadering hebben we het ook over het contact tussen school en ouder gehad. In deze rare tijden is de afstand letterlijk erg groot. De schooldirectie roept ouders op om altijd contact op te nemen met de leerkracht als er iets is. De schooldirectie heeft aan de leerkrachten gevraagd om te starten met de blogs en zo de klas naar de ouders te brengen, nu de ouders niet naar de klas kunnen komen.

De klassenouders worden door de leerkrachten aan de klassenoudermailboxen in SchouderCom gekoppeld. Dit maakt het voor de OR makkelijk om alle groepen te bereiken via de klassenouders. Het is handig als klassenouders checken of dit al gebeurd is.

 

Ten slotte: de OR en de activiteitencommissie zoeken nog leden. Wil je meedenken over een veilige, prettige en leerzame schoolomgeving? Of wil je liever actief meehelpen met het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen op school? Laat het weten via de OR-mailbox of de activiteitencommissie-mailbox.

 

Meer informatie?

Een uitgebreid conceptverslag kun je lezen op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten.

Hier staan ook de vergaderdata. De pagina zal steeds meer gevuld worden met agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen.

 

groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A) en Ivana Tunjic (kind in groep 3C)

K'dans

Afgelopen weken hebben een aantal klassen dans-workshops gekregen van de dansdocenten van K'dans. 

 
De kleuterklassen en groepen 3 kregen les van Karin Pleij en de groepen 5 hebben breakdance-les gekregen van Tim Kromhout. 
De groepen 4 krijgen na de herfstvakantie nog een dans-workshop van Karin.
K'dans verzorgt danslessen voor de kleutergroepen t/m groep 8 bij ons op school in de gymzaal. Een proefles is altijd gratis.
Voor meer info: www.k-dans.net 
 
Voorbeeld van afbeelding

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777